HÍREK, ESEMÉNYEK:
2023. 11. 29.


Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2023. évi
őszi államvizsga időszakára

A záróvizsga beosztása, és az opponensek listája itt érhető el!

A szakdolgozat bírálatokat december 11-től lehet kikérni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságról e-mailben, vagy személyesen.

Szociális munka alapszak, Szociológia alapszak
Záróvizsga: 2023. december 20. (szerda) 9. óra.
Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kingas
Tagok: Dr. Havasi Virág, Dr. Kozma Judit, Dr. Bányai Emőke, Mihályi Helga (jegyző)

 • Szociális munka alapszakon:
 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • Szociológia alapszakon:
 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat leadási határidő: november 24. (péntek) 13.00 óra

  Nemzetközi tanulmányok alapszakon, politológia alap és mesterszakon, Coach szakirányú továbbképzés
  Záróvizsga: 2023. december 21. (csütörtök) 10. óra.
  Elnök: Dr. habil. Udvarvölgyi Zsolt
  Tagok: Dr. habil Fazekas Csaba, Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, Selyem János, Dr. Osváth Andrea (jegyző)

 • Nemzetközi tanulmányok Alapképzésben:

 • A záróvizsga tételsor itt elérhető

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!
 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • záróvizsga tételsor itt érhető el!
 • Coach szakirányú továbbképzésben:

 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat leadási határidő: november 24. (péntek) 13.00 óra


  2023. 10. 19.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2024. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

  ***
 • Nemzetközi tanulmányok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". A szóbeli záróvizsga tételei a KKK elméleti ismeretkörei alapján kerültek kialakításra, ismeretkörönként két-két témakörrel, az összesen 14 tételből egyet kell a záróvizsgázónak kidolgozni és részletesen beszámolni a vonatkozó ismeretekről.
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A záróvizsga tételsor itt elérhető

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!


 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!


 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat témájával kapcsolatban kijelölt 3. államvizsga tárgy itt érhető el!


  2023. 09. 25.


  Tudományos Diákköri Verseny idén is!

  Jelentkezési időszak: 2023. szeptember 22. – október 15. (Online regisztrálni is kell és rezümét is fel kell tölteni!)
  TDK dolgozat beadási határideje: 2023. november 15!
  TDK intézeti szóbeli forduló várható időpontja: 2023. november 29, szerda
  Levelezősök jelentkezését is várjuk!

  A TDK-ra való jelentkezés feltétele tehát az online regisztráció, a jelentkezési adatlap kitöltése és a rezümé elkészítése a mellékelt Hallgatói felhívásban foglaltaknak megfelelően.
  Az egyetemi, központi TDK honlap elérhetősége: https://tdk.iit.uni-miskolc.hu

  Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat az intézeti TDK-felelősöknek (Havasi Virágnak vagy Fekete Sándornak) adják oda!
  Nevezni egy nagyjából minimálisan 15 oldalas dolgozattal lehet! A dolgozat lehet kutatási terv is, vagy bő témavázlat!
  Középiskolások jelentkezését is várjuk, nekik különálló szóbeli szekciót szervezünk!

  RÉSZLETES TUDNIVALÓK!

  A jelentkezéshez keresse fel a https://tdk.iit.uni-miskolc.hu oldalt!
  Válassza a Regisztráció menüpontot! (A tavalyi regisztráció most is érvényes.)
  Amennyiben sikeres volt a regisztráció, válassza a Bejelentkezés menüpontot, ahol az e-mail címével és a választott jelszavával be tud lépni. Menjen a Jelentkezés TDK konferenciára menüpontra, adja meg a saját- és a TDK-dolgozata adatait.
  A Jelentkezési lapot nyomtassa ki, írja alá, a konzulens(ekkel) is írassa alá, és töltse fel a TDK jelentkezés feltöltése menüpontban. Az eredeti példányt szíveskedjen leadni az intézeti TDK-felelősnek.
  A mellékelt, valamennyi intézetbe eljuttatott és a kari honlapon is elérhető JELENTKEZÉSI ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve várjuk szerkeszthető formátumban a btktdk@gmail.com címre. Továbbá kérjük, hogy minden jelentkező a szintén eljuttatott és a kari honlapon is elérhető mintának megfelelő REZÜMÉT is küldjön elektronikusan, szerkeszthető formátumban a btktdk@gmail.com címre.
  A rezümék idén is a programfüzet mellékletét képezik, ezért nagyon fontos, hogy a megadott mintának megfelelően készüljenek el.
  Jelentkezési időszak: 2023. szeptember 22. – 2023. október 15.
  Ne felejtse el, hogy a későbbiekben, a dolgozat elkészülése után a TDK dolgozat, rezümé feltöltése menüpontban kötelező a dolgozatot feltölteni PDF formátumban a https://tdk.iit.uni-miskolc.hu oldalon és a MIDRA-rendszerben, valamint kérjük, hogy küldje el WORD-ben a btktdk@gmail.com címre is!

  A bespirálozott dolgozatot a konzulens intézetbe kell eljuttatni 2 példányban! A beadási határidőt az intézetigazgatók határozzák meg a szekcióülés időpontjához igazítva, ill. a bírálatokhoz szükséges időkeret szerint. A szekcióülések 2023. november 20. és december 1. között kerülnek megrendezésre.
  A díjátadó ünnepségről később nyújtunk felvilágosítást.
  A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s korhatár sincs. Nagyon várjuk középiskolás diákok jelentkezését (akár versenyen kívül is)! Fontos változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy csak a minimum 80 pontot elérő hallgatók vehetnek részt az OTDK-n!
  Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek természetesen nem javasolhatók OTDK-ra, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.
  Bővebb felvilágosítás Fekete Sándortól vagy Havasi Virágtól kérhető!

  Mellékletek:
  TDK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  TDK jelentkezési lap

  Rezümé minta


  2023. 08. 28.


  Tanulmányi időbeosztás 2023/2024. tanév I. félév


  Órarend 2023/2024. 1. félév

  NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Aktuális órarend nappali tagozat I. félév

  Aktuális órarend levelező tagozat I. félév

  POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Aktuális órarend (nappali tagozat) I. félév

  SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

  Aktuális órarend (nappali) )I. félév

  SZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

  Aktuális órarend (nappali) I. félév
  Aktuális órarend (levelező) I. félév
  SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
  Aktuális órarend (nappali) I. félév

  POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

  Órarend nappali tagozat I. félév
  Órarend levelező tagozat I. félév

  SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

  Órarend nappali tagozat I. félév
  Órarend levelező tagozat I. félév

  Central European Studies MA program

  Aktuális órarend Timetable 1st semester

  Coach szakirányú továbbképzés

  Aktuális órarend Órarend levelező tagozat I. félév


  2023. 06. 30.


  Konferencia felhívás

  „SZOLIDARITÁS EGY BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT ÉS A SZOCIÁLIS SZAKMÁKÉRT -GYAKORLATOK, KÉPZÉSEK, ÉS KUTATÁSOK”

  A hazai szociális szakmában kialakult helyzet, a jogszabályi-, intézményi-, fenntartói környezet jelentős megváltozása, a szolgáltatások finanszírozásának szűkülése, de ezzel együtt a szakmai gyakorlat, a szociális képzések és kutatások innovációinak eredményei arra vezetnek, hogy nagyfokú koordinációval, együttműködéssel a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség – ISZ), a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Tudományos Bizottság Szociális Munka Albizottsága (MTA SZMA), a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SZMME) és a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) közös, jelenléti, egy napos szakmai tudományos konferenciát szervez.

  Időpont: 2023. október 13., péntek
  Helyszín: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE TáTK)

  A részletes program, és a jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információ az alábbi linken érhető el ...


  2023. május 10.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2023. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

  ***
 • Nemzetközi tanulmányok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". A szóbeli záróvizsga tételei a KKK elméleti ismeretkörei alapján kerültek kialakításra, ismeretkörönként két-két témakörrel, az összesen 14 tételből egyet kell a záróvizsgázónak kidolgozni és részletesen beszámolni a vonatkozó ismeretekről.
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A záróvizsga tételsor itt elérhető

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!
  A záróvizsga időpontja: június 7. (szerda) 10.00 A/5 II. em. 207.
  Elnök: Dr. Udvarvölgyi Zsolt András; Tagok: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, +külsős tag; Jegyző: Dr. Osváth Andrea

  A szakdolgozatok bírálata május 23-án 10.00 órától kérhető ki az Intézet Titkárságról: személyesen vagy e-mailen keresztül a btk.atti@uni-miskolc.hu címről.

  A záróvizsga beosztás


 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!
  A záróvizsga időpontja: június 5. (hétfő) 11.00 A/5 II. em. 207.
  Elnök: Dr. habil. Fazekas Csaba; Tagok: Dr. Zárug Péter Farkas, dr. Darai Péter, Konyári György; Jegyző: Dr. Fekete Sándor

  A szakdolgozatok bírálata május 23-án 10.00 órától kérhető ki az Intézet Titkárságról: személyesen vagy e-mailen keresztül a btk.atti@uni-miskolc.hu címről.

  A záróvizsga beosztás


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!
  A záróvizsga tételsor itt érhető el!
  A záróvizsga időpontja: június 5. (hétfő) 09.00 A/5 II. em. 207.
  A bizottság:
  Elnök: Dr. habil. Fazekas Csaba; Tagok: Dr. Zárug Péter Farkas, dr. Darai Péter, Konyári György; Jegyző: Dr. Fekete Sándor

  A szakdolgozatok bírálata május 23-án 10.00 órától kérhető ki az Intézet Titkárságról: személyesen vagy e-mailen keresztül btk.atti@uni-miskolc.hu

  A záróvizsga beosztás


 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!

  A záróvizsga időpontja: június 6. (kedd) 13.00 – 16.00, A/5 II. em. 207
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga; Tagok: Prof. Dr. Papp Attila, Dr. Szepessy Péter, Szirbik Gabriella +külsős tag; Jegyző: Dr. Havasi Virág

  A szakdolgozatok bírálata május 23-án 10.00 órától kérhető ki az Intézet Titkárságról: személyesen vagy e-mailen keresztül btk.atti@uni-miskolc.hu

  A záróvizsga beosztás

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat témájával kapcsolatban kijelölt 3. államvizsga tárgy itt érhető el!
  A záróvizsga időpontja: június 6. (kedd) 9.00 - 13.00, A/5 II. em. 207
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga; Tagok: Prof. Dr. Papp Attila, Dr. Szepessy Péter +külsős tag;
  Jegyző: Dr. Havasi Virág

  A szakdolgozatok bírálata május 23-án 10.00 órától kérhető ki az Intézet Titkárságról: személyesen vagy e-mailen keresztül btk.atti@uni-miskolc.hu

  A záróvizsga beosztás Szociológia BA

  A záróvizsga beosztás Szociális munka BA


 • Coach szakirányú továbbképzésben:

 • A Záróvizsga szóbeli vizsga, amely a szakdolgozati projekt megvédéséből valamint a képzés főbb ismeretkörei alapján előzetesen összeállított tételsorból való szóbeli feleletből tevődik össze.

  A szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga időpontja:
  június 8. (csütörtök) 9-16, A/5 II. em. 207.
  június 9. (péntek) 9-16, A/5 II. em. 207.
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga; Tagok: Dr. Osváth Andrea, Körei László; Jegyző: Dr. Fekte Sándor

  A szakdolgozatok bírálata május 23-án 10.00 órától kérhető ki az Intézet Titkárságról: személyesen vagy e-mailen keresztül btk.atti@uni-miskolc.hu

  A záróvizsga beosztás - június 8.

  A záróvizsga beosztás - június 9.


  2023. 03. 13.


  MEGHÍVÓ a „Hamu alatt parázs” - A holokauszt helyi emlékezete Miskolcon" című, filmvetítéssel egybekötött konferenciára. A részletes program itt érhető el

  2023. 01. 20.


  Tanulmányi időbeosztás 2022/2023. tanév II. félév


  Órarend 2022/2023. II. félév

  NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Aktuális órarend nappali tagozat II. félév

  Aktuális órarend levelező tagozat II. félév

  POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Aktuális órarend (nappali tagozat) II. félév

  SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

  Aktuális órarend (nappali) ) II. félév

  SZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

  Aktuális órarend (nappali) II. félév
  Aktuális órarend (levelező) II. félév
  SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
  Aktuális órarend (nappali) II. félév

  POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

  Órarend nappali tagozat II. félév
  Órarend levelező tagozat I. félév

  SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

  Órarend nappali tagozat II. félév
  Órarend levelező tagozat II. félév

  Timetable

  Central European Studies MA program

  Aktuális órarend Timetable 2nd semester

  Academic calendar - 2nd semester, 2022/2023 academic year


  Coach szakirányú továbbképzés

  Aktuális órarend Órarend levelező tagozat II. félév

  2023. 02. 01.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2023. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

  ***
 • Nemzetközi tanulmányok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". A szóbeli záróvizsga tételei a KKK elméleti ismeretkörei alapján kerültek kialakításra, ismeretkörönként két-két témakörrel, az összesen 14 tételből egyet kell a záróvizsgázónak kidolgozni és részletesen beszámolni a vonatkozó ismeretekről.
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A záróvizsga tételsor itt elérhető

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!


 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!


 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Az október 15-ig leadott, elfogadott feladatkiírási lapok lisája itt érhető el!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat témájával kapcsolatban kijelölt 3. államvizsga tárgy itt érhető el!


 • Coach szakirányú továbbképzésben:

 • A Záróvizsga szóbeli vizsga, amely a szakdolgozati projekt megvédéséből valamint a képzés főbb ismeretkörei alapján előzetesen összeállított tételsorból való szóbeli feleletből tevődik össze.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


  2023. 01. 24.


  "Arccal a jövő felé!” Ifjúsági Közéleti Akadémia

  a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete és Miskolc MJV Önkormányzata közös szervezésében.
  A részletes program letölthető az alábbi linken!

  2023. január 3.


  Szupervízióval támogatott szakmai gyakorlat
  - COACH képzés -

  A gyakorlat részeltes leírása az alábbi linken érhető el!

  2022. 12. 12.


  Érettségi előkészítőt indít a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete - TÁRSADALOMISMERETBŐL!

  Ha érdekelnek a társadalomtudományi alapszakok, ez a felkészítő éppen Neked való!

  A felkészítő során a közép- és az emelt szintű érettségire készítünk fel 4 alkalommal:
  2023. január 20 és 27, illetve
  2023 február 3 és 10.
  Időtartam: 14:00 - 18:00

  A felkészítőt tartják:
  Kunos Nóra mestertanár, Mihályi Helga mesteroktató, Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga egyetemi docens


  Miskolci Egyetem, A/5, II. emelet 207.
  Mindenki szeretettel várunk!

  Jelentkezés:
  2023. január 18, szerda (Graholy Éva ügyintéző, ATTI: boleva@uni-miskolc.hu ) A felkészítő ingyenes!

  További információ:
  szabo.toth.kinga@gmail.com

  2022. 11. 24.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2022. évi
  őszi államvizsga időszakára

  Záróvizsga: 2022. december 15. (csütörtök) 10. óra.
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
  Tagok: Dr. Havasi Virág egyetemi docens, Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Gyukits György egyetemi adjunktus, Mihályi Helga (jegyző)

 • Szociális munka alapszakon:
 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztása, és az opponensek listája itt érhető el!

  A szakdolgozat bírálatokat december 6-tól lehet kikérni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságról e-mailben, vagy személyesen.

 • Szociológia alapszakon:
 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztása, és az opponensek listája itt érhető el!

  A szakdolgozat bírálatokat december 6-tól lehet kikérni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságról e-mailben, vagy személyesen.

  2022. 10. 18.


  Tudományos Diákköri Verseny

  Kedves Hallgatóink!

  A TDK őszi intézeti Forduló november 30-án (szerdán) 14.00 órától kerül megtartásra. Az Intézeti programfüzet itt érhető el!

  A dolgozatokat november 21-én (hétfőn) 15.00 óráig -2 példányban (bespirálozva)- kell leadni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán (A/5 II. emelet 215).
  Dolgozat terjedelme: 12-25 oldal.

  2022. 10. 03.


  Levelező tagozatos képzés - Online oktatás

  Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, levelező tagozatos órái a 6/2022. számú Rektori utasítás szerint, október 3-tól, az alábbi felületeken érhetők el:

  Levelezős órák 2022/2023. tanév I. félév

  2022. 09. 26.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2022. évi
  őszi államvizsga időszakára

 • Szociális munka alapszakon:
 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". A záróvizsga során sor kerül a szakdolgozat megvédésére, valamint az alábbi két tételsorból egy-egy kérdés kihúzására.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • 2022. szeptember 5. (hétfő) – november 12. (szombat) Végzős hallgatók szorgalmi időszaka
 • 2022. november 14. (hétfő) – november 26. (szombat) Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára
 • 2022. november 18. (péntek) Szakdolgozat beadási határidő

 • Záróvizsga: 2022. december 15. (csütörtök) 10. óra.
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
  Tagok: Dr. Havasi Virág egyetemi docens, Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Gyukits György egyetemi adjunktus

  2022. 09. 16.


  Nemzetközi tanulmányok BA

  A záróvizsga tételsor itt elérhető

  2022. 09. 15.


  Tudományos Diákköri Verseny idén is!

  Kedves Hallgatóink!

  Aki kedvet érez tudományos pályamunka elkészítésére, illetve annak szóbeli bemutatására az ATTI intézeti fordulóján társadalomtudományi témákból, az olvassa el az alábbi információkat (nappali és levelező hallgatók számára is)!

  TDK őszi intézeti verseny!

  Jelentkezési időszak: 2022. 09. 12. – 10. 14.
  Dolgozat terjedelme: 12-25 oldal
  A dolgozatokat -2 példányban (bespirálozva)- kell leadni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán (A/5 -ös épület II. emelet 215).
  Továbbá a TDK dolgozat, rezümé feltöltése menüpontban kötelező a dolgozatot feltölteni PDF formátumban a https://tdk.iit.uni-miskolc.hu oldalon és a MiDRA rendszerben, valamint kérjük, hogy küldje el WORD-ben a btktdk@gmail.com címre is!

  Jelentkezés:

  A TDK-ra való jelentkezés feltétele az online regisztráció, a jelentkezési adatlap kitöltése és a rezümé elkészítése! Az egyetemi, központi TDK honlap elérhetősége ÚJ!): https://tdk.iit.uni-miskolc.hu
  Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat az intézeti TDK-felelősöknek adják le (Havasi Virág - szociológia és szociális munka; Fekete Sándor - politikatudomány és nemzetközi tanulmányok)! (A programfüzetbe való bekerüléshez nem elegendő az online regisztráció, fontos, hogy a hallgató az intézet megfelelő TDK-koordinátoránál leadja a konzulense által is aláírt Jelentkezési lapot.)

  Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek ugyan nem javasolhatók a verseny kétévente megrendezésre kerülő országos fordulójára, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

  Érdeklődni bővebben, a Kari TDT Titkártól, Dr. Fekete Sándortól lehet: fekete.sandor@uni-miskolc.hu

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!
  A jelentkezési lap letölthető itt!
  Rezümé minta

  2022. 08. 29.


  Tanulmányi időbeosztás 2022/2023. tanév I. félév


  Órarend 2022/2023. 1. félév

  NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Aktuális órarend nappali tagozat I. félév

  Aktuális órarend levelező tagozat I. félév

  POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

  Aktuális órarend (nappali tagozat) I. félév

  SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

  Aktuális órarend (nappali) )I. félév

  SZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

  Aktuális órarend (nappali) I. félév
  Aktuális órarend (levelező) I. félév
  SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
  Aktuális órarend (nappali) I. félév

  POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

  Órarend nappali tagozat I. félév
  Órarend levelező tagozat I. félév

  SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

  Órarend nappali tagozat I. félév
  Órarend levelező tagozat I. félév

  Central European Studies MA program

  Aktuális órarend Timetable 1st semester

  Coach szakirányú továbbképzés

  Aktuális órarend Órarend levelező tagozat I. félév


  2022. 06. 28.


  FELVÉTELI 2022. 06. 27-28.

  Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete szóbeli felvételi vizsga eredményei innen letölthető!

  2022. 06. 23.


  Ösztöndíj felhívás

  A Miskolci Egyetem, 4IM nemzetközi projekt részeként (VP/2020/003/0218 - Initiative for innovative integrated interventions in Miskolc - 4IM - Miskolc shall be a place for everyone) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.

  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív diákok is betekintést nyerjenek a BTK ATTI által működtetett kutatási menedzsment folyamatokba és részt vállalva azokban hozzájáruljanak az elmaradott térségek közösségfejlesztő tevékenységéhez, fejlesztéséhez.

  Bővebb információ itt érhető el.
  Jelentkezési határidő: július 25.

  Részletek itt:


  2022. 06. 23.


  COACH KÉPZÉST indítunk 2022 szeptembertől!

  Jelentkezési határidő: augusztus 12.

  Részletek itt:


  2022. 04. 28.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2022. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

  Valamennyi képzésben:

  A szakdolgozat bírálatok május 23-tól érhetőek el az Intézet Titkárságán (személyesen vagy e-mailben: btk.atti@uni-miskolc.hu).


 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • Időpont: június 1. (szerda) 14 óra
  A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  Záróvizsga beosztás

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • Időpont: június 1. (szerda) 12 óra
  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  Záróvizsga beosztá

  záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Szociológia Mesterszakon:

 • Időpont: május 31. (kedd) 13 óra
  A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  Záróvizsga beosztás

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • Szociológia Alapképzésben és Szociális munka Alapképzésben:

 • Időpont: május 31. (kedd) 9 óra
  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  Záróvizsga beosztás

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • Szociális munka alapszakon:

 • A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • CENTRAL EUROPEAN STUDIES MA PROGRAM

 • Date: 1st June (Wednesday) at 10.00 a.m.; Place: B2/100

 • FINAL EXAM QUESTIONS
  Thesis attachments
  • Terms of reference download here.

  • Consultation sheet download here.

  • Statement of originality download here.

  • Thesis information download here.

  • STRUCTURE OF THE Thesis download here.

  • Plagiarism policy download here.

   Final Exam group

   2022. 03. 29.


   Nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatók számára

   Szakdolgozati témajavaslatok listája itt érhető el!
   A megadott témákon kívül az októkkal, egyénlileg egyeztetett témát is lehet választani.

   2022. 03. 01.


   ADOMÁNYGYŰJTÉS!

   Kedves Embertársaink, Kedves Hallgatók, Oktatók, Kollégáink!

   2022.-ben Európában emberek tömegei indultak útnak békét és biztonságot keresve családjaiknak. Rengetegen választották hazánkat. Jelenleg csak órákra tudnak tervezni és bíznak a segítő szándékú emberek támogatásában. Minimális személyes dolgokat tudtak magukkal hozni.
   A legfontosabb, hogy mindennapjaikhoz elégséges adományokhoz jussanak.

   Mik is ezek?
   • tartós élelmiszerek,cukor, liszt, kávé, konzervek, előre csomagolt pékáruk és minden, aminek a szavatossági ideje legalább egy hónap
   • Higiéniai termékek: szappan, tusfürdő, fogkefe, fogkrém, intim betét, borotva és minden, amire szüksége van valakinek a tisztálkodásra • pelenka, bébiétel, tápszer,
   • vitaminok,
   • láz-, és fájdalomcsillapítók,

   Kérünk titeket, hogy segítsünk abban, hogy a fentiekben ne legyen hiány!

   Kérjük adományaitokat eljuttatni:
   Miskolci Egyetem, ATTI, B/2 -es épület, 103-as szoba (Titkárság).

   A gyűjtés időtartama:
   2022. február 28 - március 05. (szombat) 12.00 óra.

   (Az adományokat az érintett helyszínekre eljuttatjuk! Amennyiben - vágyaink szerint - ez a háborús helyzet napokon belül rendeződne, úgy a megmaradt adományokat B.-A.-Z megyei rászorulók kapják.) Köszönjük!

   2022. 03. 01.


   VÁLASZTÁS 2022.

   Szeretettel várunk politikatudományi fórumunkra, melyen az ATTI három oktatója az országgyűlési választások kapcsán beszélget az azt befolyásoló kül- és belpolitikai kérdésekről - jelenlegi és jövőbeli lehetséges forgatókönyveket is mérlegelve.

   IDŐPONT: 2022. 03. 30. 14:00

   HELYSZÍN: ME B/2-es épület, XXVIII-as előadó

   2022. 03. 18.


   Tudnivalók a szakmai gyakorlatról
   szociológia mesterszakos hallgatóknak!

   A szakmai gyakorlat tárgyak keretében a specializációhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, gyakorlati jeggyel zárul.

   A gyakorlati feladat itt elolvasható:
   Kommunikáció és Médiaszociológia specializáció
   Kisebbségszociológiai specializáció
   A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

   A Szakmai gyakorlat tárgyat a specializáció vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
   Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézeti Tanszéktől kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

   A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni. A gyakorlati igazolás nyomtatványa az "Adatlapok, űrlapok" menüpont alatt érhető el.
   Az igazolás és a beszámoló leadási határideje: június 15.


   2022. 02. 17.


   Pályázati felhívás gyakornoki programba!

   Az Aspektus Csoport képzési és gyakornoki programot hirdet 18 és 25 év közötti, közösségért tenni vágyó fiatalok részére Debrecenben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden. A programba felvételt nyert jelentkezők ingyenes képzési folyamatban vehetnek részt, értékes tapasztalati tudásra tehetnek szert, erősíthetik kapcsolati hálójukat. A képzési időszak végén a résztvevők 6 hónapos fizetett gyakornoki pozíciót pályázhatnak meg saját projekt megvalósítására.

   Az részltes pályázati felhívás itt érhető el ....

   2022. 01. 07.


   2021/2022. 2. félév

   NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

   Aktuális órarend nappali tagozat II. félév

   Aktuális órarend levelező tagozat II. félév

   POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

   Aktuális órarend (nappali tagozat) II. félév

   SZOCIOLÓGIA BA KÉPZÉS

   Aktuális órarend (nappali) )II. félév

   SZOCIÁLIS MUNKA BA KÉPZÉS

   Aktuális órarend (nappali) II. félév
   Aktuális órarend (levelező) II. félév
   SZOCIÁLIS MUNKA BA ÓZDI KÉPZÉS
   Aktuális órarend (nappali) II. félév

   POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK MA

   Órarend nappali tagozat II. félév
   Órarend levelező tagozat II. félév

   SZOCIOLÓGIA MA KÉPZÉS

   Órarend nappali tagozat II. félév
   Órarend levelező tagozat II. félév

   Central European Studies MA program

   Aktuális órarend Timetable 2nd semester


   2021. 11. 16.


   Szemléletformáló, érzékenyítő tréning

   Az EFOP 3.4.3-16-2016-00015 „FŐNIX-ME” Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében projekt keretében Szemléletformáló, érzékenyítő tréning kerül megtartásra 30 órában oktatók számára, online formában.

   href="docs/FONIX_erzekenyitotrening.pdf"> A jelentkezéssel és a tréninggel kapcsolatos információk itt érhetők el!

   2021. 11. 16.


   Információk a 2021. évi
   decemberi záróvizsgáról

  • Alkalmazott Szociális gerontológia szakon:

  • A Záróvizsga szóbeli vizsga, amely a szakdolgozat megvédéséből áll. Ennek során a hallgató 10 perces prezentáció során összefoglalja dolgozata fő célkitűzéseit, módszereit, főbb eredményeit illetve válaszol az opponens és konzulens bírálatára, valamint a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdésekre, megjegyzésekre.

  • Szociológia Mesterszakon:

  • A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
   A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  • Szociális munka alapszakon:

  • A záróvizsga tételsor itt érhető el!

   Záróvizsga időpontja:

   Szociális munka BA (Kihelyezett képzés, Ózd)
   2021. december 9. (csütörtök) 14. óra, Ózd, Tiszti Kaszinó
   Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
   Tagok: Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Dr. Havasi Virág egyetemi docens
   Jegyző: Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus

   * * *

   Szociológia MA, Szociális munka BA, Alkalmazott Szociális Gerontológia (Miskolc)
   2021. december 10. (péntek) 11. óra, B2/115
   Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
   Tagok: Gúr Péter, Gyukits György egyetemi adjunktus, Dr. Havasi Virág egyetemi docens, Dr. Kozma Judit egyetemi docens
   Jegyző: Mihályi Helga, mesteroktató

   A szakdolgozatok bírálatai 2021. november 30-tól az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságáról kéhetők el személyesen, vagy emailben.

   A záróvizsga beosztás:

  • Alkalmazott Szociális Gerontológia
  • Szociológia MA
  • Szociális munka BA (Ózd, Miskolc)
  • 2021. 10.05.


   Tudományos Diákköri Verseny idén is!

   Kedves Hallgatóink illetve érdeklődő Középiskolások!

   Aki kedvet érez tudományos pályamunka elkészítésére, illetve annak szóbeli bemutatására az ATTI intézeti fordulóján társadalomtudományi témákból, az olvassa el az alábbi információkat (nappali és levelező hallgatók számára is, valamint középiskolások számára is)!

   TDK őszi intézeti verseny!

   Jelentkezési időszak: 2021. október 5. – október 22.
   Dolgozat terjedelme: 12-25 oldal
   A dolgozatokat -2 példányban (bespirálozva)- kell beadni 2021. novemer 26.-án (pénteken) 12.00 óráig, az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán (B/2-es épület I. emelet 103)

   Jelentkezés:

   A TDK-ra való jelentkezés feltétele az online regisztráció, a jelentkezési adatlap kitöltése és a rezümé elkészítése! Az egyetemi, központi TDK honlap elérhetősége ÚJ!): https://tdk.iit.uni-miskolc.hu
   Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat az intézeti TDK-felelősöknek adják le (Havasi Virág - szociológia és szociális munka; Fekete Sándor -politikatudomány és nemzetközi tanulmányok)! (A programfüzetbe való bekerüléshez nem elegendő az online regisztráció, fontos, hogy a hallgató az intézet megfelelő TDK-koordinátoránál leadja a konzulense által is aláírt Jelentkezési lapot.)

   Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek ugyan nem javasolhatók a verseny kétévente megrendezésre kerülő országos fordulójára, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

   Szóbeli forduló az ATTI-ban (9-10 perces szóbeli összefoglaló a munkáról):
   2021. december 7-én (kedden) 14:00 órától lesz.

   Szintén várjuk középiskolai diákok bő témavázlatait, dolgozatait, akár versenyen kívül is!

   Érdeklődni erről bővebben a Kari TDT Titkártól, Dr. Fekete Sándortól, lehet : fekete.sandor@uni-miskolc.hu

   Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!
   A jelentkezési lap letölthető itt!
   Rezümé minta

   2021. 10.04.


   Meghívó

   A Miskolic Gráciák Egyesülete konferenciát tart október 9-én 10 órától Miskolcon, a MAB Székházában.
   A konferencia témája: "Sajátos nevelési igényű gyermekek és ifjak sokszínű lehetőségei a közoktatásban/nevelésben"
   A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

   2021. 09. 08.


   2021/2022. tanév 1. félév

   A 2021/2022. tanév I. féléves tanulmányi időbeosztás

   Tájékoztatás a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a hallgatói kérelmek előterjesztésének és elbírálásának rendjéről

   A tematiká a „Képzések" menü alatt érhetők el.

   A 2021/2022. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

   Nemzetközi tanulmányok BA nappali tagozat

   Politológia BA nappali tagozat
   Politológia MA nappali tagozat

   Szociológia BA nappali tagozat
   Szociológia MA nappali tagozat

   Szociális munka BA nappali tagozat

   Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat

   Central European Studies MA

   Syllabus is available here.

   A 2021/2022. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

   Nemzetközi tanulmányok BA levelező tagozat

   Politológia MA levelező tagozat
   Szociológia MA levelező tagozat

   Szociális munka BA levelező tagozat


   2021.06. 28-30.


   Felvételi eredmények 2021.

   A Szociológia MA szóbeli felvételi vizsga eredménye itt érhető el!

   A Politikatudomány MA szóbeli felvételi vizsga eredménye itt érhető el!

   A Közép-Európa tanulmányok MA szóbeli felvételi vizsga eredménye itt érhető el!


   2021. 02. 17.


   Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2021. évi
   tavaszi államvizsga időszakára

   A szakdolgozatok leadásának határideje 2021. április 21. (szerda).
   A járványügyi helyzet miatt a szakdolgozatot és a kötelező mellékleteket elektronikusan kell benyújtani:
   - pdf formátumban a MIDRA rendszerbe feltöltéssel (http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok)
   - e-mail útján a tanszéki titkárságra btk.atti@uni-miskolc.hu
   - CD-re kiírva, elpostázva a tanszéki titkárságra (Miskolci Egyetem, BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Miskolc-Egyetemváros 3515)
   Figyelem, a dolgozatot mindhárom módon párhuzamosan be kell adni!
   Kérjük, olvassák el a kari honlapon található további fontos információkat is: https://bolcsesz.uni-miskolc.hu.
   A CD lemez leadásával kapcsolatban, a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". írtak szerint járjanak el!
   ***
  • Politikatudomány Mesterszakon:

  • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

   A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

   A záróvizsga tételsor itt érhető el!


  • Politikatudományok Alapképzésben:

  • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

   Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

   A záróvizsga tételsor itt érhető el!


  • Szociológia Mesterszakon:

  • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

   A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

   A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  • Szociológia Alapképzésben:

  • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
   Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

   A szakdolgozat témájával kapcsolatban kijelölt 3. államvizsga tárgy itt érhető el!*

   A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

  • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

   A záróvizsga tételsor itt érhető el!


  • Alkalmazott szociális gerontológia:

  • A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

   A tavaszi záróvizsgával kapcsolatos információ itt elérhető.


  • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

  • A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
   A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".


  2021.02. 03.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  Jelentkezési határidő: 2021. február 8. (hétfő)


  2021. január 22.


  EDUCATIO KIÁLLÍTÁS 2021

  A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karprogramjai itt elérhetőek!

  2021. január 21.


  Raoul Wallenberg díjat kapott az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete!

  A Raoul Wallenberg-díj alapítói - az elmúlt évek hagyományát követve – a névadó szellemiségétől vezérelve Raoul Wallenberg-díj elismerésben részesítik az arra érdemes személyeket és szervezeteket.
  A Bizottság 2021. január 14-én ülést tartott és - a beérkezett javaslatok alapján - döntött a Díj odaítéléséről. A méltatás szerint az ME Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete „az elmúlt időszakban a kisebbségi és többségi társadalom harmonikus együttélése érdekében kifejtett tevékenységéért" kapta az elismerést.

  2021. január 19.


  2020/2021. tanév 2. félév órarend tervezete
  Tanulmányi időbeosztás

  Academic Calendar

  A 2020/2021. tanév 2. féléves nappali tagozatos:

  Nemzetközi tanulmányok BA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2020/2021. tanév 2. féléves levelező tagozat:

  Nemzetközi tanulmányok BA levelező tagozat

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka BA (104 kredites) levelező tagozat

  A 2020/2021. tanév 2. félév szakirányú továbbképzési szak:

  Szociális menedzser

  Alkalmazott szociális gerontológia


  2021.01. 05.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  Jelentkezési határidő: 2021. január 11. (hétfő)


  2020.12.09.


  FELHÍVÁS A MISKOLCI EGYETEM OKTATÓI SZÁMÁRA

  Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen (30 órás) való részvételre!

  A képzés célja:
  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében kerül sor a Szemléletformáló, érzékenyítő tréning megnevezésű engedélyezett képzés (nyilvántartásba vételi száma: E-000085/2014/D029) megtartására oktatók számára 30 órában, 2021. január 25-27 között!

  Felhívás és jelentkezési lap innen letölthető:

  A pályázati felhívás teljes szövege
  Jelentkezési lap  Tanulj otthonról!

  Gyere el emelt szintű érettségi előkészítőnkre társadalomismeretből és adj esélyt magadnak egy sikeres felvételihez társadalomtudományi szakjainkra (politikatudomány, szociológia, szociális munka, nemzetközi tanulmányok)!

  A felkészítő ingyenes!
  ME BTK ATTI

  Emelt szintű érettségi előkészítő
  MEGHÍVÓ

  Politika-isten rabságában? Makkai János (1905-1994) főműve, és mai értelmezései
  A Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete és a Méltányosság Politikaelemző Központ meghívja Önt online-konferenciájára.

  Az esemény időpontja:
  December 15 (kedd), 16 óra.

  Az előadások absztraktjai ...
  Tájékoztatás a távoktatással kapcsolatban

  Kedves Hallgatóink!

  Megjelent a 11/2020-as Rektori utasítás a távoktatásról, így a nappali képzések is online tartandóak november 9-től.
  Minden óra megtartásra kerül valamilyen online platformon, rendes, órarendi időben - erről az oktatók a csoportokat az órát megelőzően, de legkésőbb az órát megelőző nap este hat óráig tájékoztatni fogják a hallgatókat!

  A Főnix előadásai is átkerülnek online platformra a jövő héttől!
  A TDK, ebben az évben, szintén skypeon kerül megtartásra!

  A 2020/2021. tanév I. féléves távoktatási terve itt tölthető le!

  Kérem, hogy fogjunk össze annak érdekében, hogy a képzéseink ne zilálódjanak szét és egyben tudjanak maradni!

  Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az eddigieket is és számítok Önökre a jövőben is!

  Akinek kérdése, megjegyzése van, keressen!
  Jó egészséget, mindenki nagyon vigyázzon Magára, Egymásra!
  Dr. Szabó-Tóth Kinga


  2020.09. 23.


  Tájékoztatás a levelező tagozatos óratartással kapcsolatban

  A 6/2020. sz. „A miskolci Egyetem területén a COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló egyes, az oktatással közvetlenül összefüggő szabályokról” szóló Rektori utasítás szerint eljárva, október 15-től Intézetünk levelező képzése online felülten történik.
  Az előadások a korábban kiadott órarend szerint kerülnek megtartásra.
  Az oktatók a hallgatókkal az előadás előtti csütörtökön fogják felvenni a kapcsolatot, egyeztetve hogy milyen platformon kerül megtartásra az óra – főszabályként skypeon, de a nagyobb létszámú csoportok esetében ez akár eltérhet.

  Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete távoktatási terve, levelező tagozaton a 2020/2021. tanév I. félévében.


  2020.09. 23.


  Trendek, attitűdök, szerepek

  Néhány fontos kérdés a családi élettel kapcsolatosan


  2020.09. 15.


  TDK 2020

  Kedves Hallgatók!
  Ebben az évben is lehetőség van TDK versenyen való részvételre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, részvételi korhatár sincs.

  A jelentkezési határidő (MÓDOSULT!): 2020. október 19.

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!

  A jelentkezési lap letölthető itt!

  Rezümé minta

  A TDK dolgozatokat 2 spirálozott példányban kell leadni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára: 2020. november 10-ig.
  A TDK szekcióülések 2020. november 24-én (kedden) 14 órától kerülnek megtartásra.

  A TDK programfüzet elérhető itt!


  2020.09.14.


  Közéleti Akadémia VII.

  Dr. Szabó-Tóth Kinga A szerelem értéke a 21. századbanc. szeptmeber 10-ei előadása  2020.08.13.


  Ösztöndíj pályázati felhívás I.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.

  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív diákok is betekintést nyerjenek a BTK ATTI által működtetett Főnix Csoport működésébe, a kutatási menedzsment folyamatokba és részt vállalva azokban hozzájáruljanak az elmaradott térségek közösségfejlesztő tevékenységéhez, fejlesztéséhez.

  Pályázhatnak BA képzésben részt vevő hallgatók!

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap  2020.08. 13.


  Ösztöndíj pályázati felhívás II.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com


  2020.08. 13.


  Ösztöndíj pályázati felhívás III.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, mentorálási feladatok ellátására. A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, diákok számára lehetőséget adjunk mentorálási feladatok ellátására, első éves, alapszakos hallgatók számára.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap  2020.06. 29.

  FELVÉTELI 2020

  Közép-Európa Tanulmányok MA
  Politikatudomány MA
  Szociológia MA
  szóbeli felvételi vizsga eredménye itt elérhető!  2020.06. 16.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  az őszi Záróvizsga időszakkal kapcsolatban

  Szociális munka BA:
  képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 30-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  2020.05. 21.

  FELVÉTELI 2020

  Tudnivalók a Szociológia MA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2020. június 29. (hétfő) 10 óra
  Bizottság: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Osváth Andrea
  Fellebbezést elbíráló: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  A felvételi ebben az évben, online kerül lebonyolításra.
  A részleteket a jelentkezőknek emailben küldjük el.

  Tudnivalók a PolitikatudományMA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2020. június 29. (hétfő) 10 óra
  Bizottság: Dr. habil. Fazekas Csaba, Dr. Fekete Sándor
  Fellebbezést elbíráló: Dr. habil. Fazekas Csaba
  A felvételi ebben az évben, online kerül lebonyolításra.
  A részleteket a jelentkezőknek emailben küldjük el.

  Tudnivalók a Közép-Európai tanulmányok (angol nyelven) szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2020. június 29. (hétfő) 9:30 óra

  Bizottság: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Osváth Andrea
  Fellebbezést elbíráló: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  A felvételi ebben az évben, online kerül lebonyolításra.
  A részleteket a jelentkezőknek emailben küldjük el.

  Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni.
  Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége,
  illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt alább letöltheti: Kreditelismerési eljárás kérvény (2020. évi)  2020.05. 15.


  2020. tavaszán kezdtünk a járvány-helyzet kapcsán szociológiai vizsgálatba. Kutatásaink eredményeit folyamatosan tesszük közzé. Az alábbiakban Szabó-Tóth Kinga tanulmányának első változata olvasható a járványhelyzet értelmezési sémáiról.
  Terveink között szerepel a Szellem és Tudomány folyóiratunkban júliusban egy teljes számot a témának szentelve a kutatás eredményeit bemutatni..

  2020.05. 13.


  Kotics József tiszteletére márciusban jelent meg a Docendo Discimus c. kötet, benne az ATTI munkatársainak tanulmányaival.  Élet.Jelek 52.

  Osváth Andrea üzenete  Élet.Jelek 47.

  Szirbik Gbriella üzenete  Élet.Jelek 44.

  Osváth Andrea üzenete  2020.04. 29.


  2020. évi tavaszi záróvizsga információk

  Kedves hallgatók!
  Az államvizsgákra június 3-án és június 4-én kerül sor az alábbiak szerint:
  * politológia (BA, MA): június 3, 9 óra.
  * CES: június 3, 12 óra.
  * szociológia, szociális munka (BA, MA): június 4, 9 óra.
  A vizsgákra szóbeli formában a BTK épületében kerül sor, a megadott időpontban és a beosztás szerint, a járványügyi szabályok betartásával.
  A szakdolgozat bírálatok május 25-től az Intézet Titkárságáról kikérhetők.

  Final Exam Information, 2020.

  Dear Graduate Students!
  Based on our current information, the state exam will be held on June 3 as follows:
  * Central European Studies MA: June 3, 12 p.m.
  The examinations will take place in the building of the Faculty, in oral formát - as expected, in compliance with epidemiological rules. We will make an exact student schedule, everyone will come at a given time!

  The student schedule is available here.

  Thesis critiques can be requested from the ATTI Secretariat from May 25


  Élet. Jelek 42.

  Faragó László üzenete  Élet.Jelek 41.

  Osváth Andrea üzenete  2020.04. 17.


  A Miskolci Egyetem tájékoztatása a nyelvvizsga-követelmény alóli mentesülés esetén történő oklevél kiállítás menetéről és az oklevél átvételével összefüggő egyes intézkedésekről.

  2020.04. 16.


  Final Exam Information, 2020.

  Dear Graduate Students!
  Based on our current information, the state exam will be held on June 3 as follows:
  * Central European Studies MA: June 3, 12 p.m.
  The examinations will take place in the building of the Faculty, in oral formát - as expected, in compliance with epidemiological rules. We will make an exact student schedule, everyone will come at a given time!
  As soon as we know more, we will inform you! Take care!


  2020. évi tavaszi záróvizsga információk

  Kedves most államvizsgázó hallgatók!
  Jelenlegi információink alapján az államvizsgákra június 3-án és június 4-én kerül sor az alábbiak szerint:
  * politológia (BA, MA): június 3, 9 óra.
  * CES: június 3, 12 óra.
  * szociológia, szociális munka (BA, MA): június 4, 9 óra.
  A vizsgákra szóbeli formában a BTK épületében kerül sor a szokott módon várhatóan, a járványügyi szabályok betartásával. Pontos hallgatói beosztást fogunk készíteni, mindenki megadott időpontra fog jönni!
  Amint többet tudunk, jelentkezünk! Mindenkit időben fogunk informálni. Kitartást!


  Élet. Jelek 32.

  Osváth Andrea üzenete  Élet. Jelek 27.

  Faragó László üzenete  Élet. Jelek 18.

  Faragó László üzenete  Élet. Jelek 17.

  Osváth Andrea üzenete  2020.03. 31.


  Final Exam Information, 2020.

  For graduate students!

  In this semester, the order in which theses are submitted and formally required has changed, as follows:

  * deadline unchanged: April 22!!
  * must be submitted only electronically to Éva Graholy: btk.atti@uni-miskolc.hu this semester!
  * The "Appendix 1" (Terms of Reference): students must send the form to Eva Graholy in time for it to be signed, stamped and returned to the student by scanning!
  * The "Consultation Sheet" (Annex 2): The second sheet after the Terms of Reference. If the consultant can sign and scan it back to the student it is great or it can be an equivalent consultant e-mail (showing the sender's name, email address and date of sending). Consultants know this, so feel free to contact them!
  * Statement of Originality "- (Appendix 3) The student must declare that the thesis contains the results of his / her own work. The statement (a scanned version or photo of the original paper-based printout, or a scanned version or photo of a legible handwritten statement) must be included to the thesis and must be uploaded after consultation sheet!
  Electronic submission does not eliminate the obligation of students to upload the thesis to MIDRA!

  If you have any questions, please consult your consultant or the institute secretariat!

  We wish you a good job!

  For thesis requirements and appendix please visit: In English

  Dr. Szabó-Tóth, Kinga
  intézetigazgató
  ME-BTK ATTI


  2020. évi tavaszi záróvizsga információk

  Tisztelt Hallgatók!

  Ebben a szemeszterben megváltozott a szakdolgozatok leadásának és formai követelményének a rendje, az alábbiak szerint:

  *határidő változatlan: április 22.
  *leadni elektronikusan kell Graholy Évának btk.atti@uni-miskolc.hu
  * A „Szakdolgozat feladatkiírás" (1. sz. melléklet) c. lapot a hallgatóknak kitöltve el kell küldenie Graholy Évának időben, hogy alá tudja írni az intézet vezetője, kerüljön rá pecsét, majd szkennelve visszakerüljön a hallgatóhoz!
  *A „Konzultációs lap" (2. sz. melléklet) A feladatkiírás után második lapként a
  konzultációs lapot (ha a konzulens alá tudja írni és szkennelve a hallgatónak visszaküldeni) vagy azzal megegyező tartalmú konzulensi e-mailt (amelyen látható a küldő neve, e-mail címe és a küldés időpontja) kell feltölteni. Ezt a konzulensek tudják, forduljanak hozzájuk bizalommal!
  *Eredetiség Nyilatkozat" - (3. sz. melléklet) A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozatban foglaltak a saját munkájának az eredményei. A nyilatkozatot (az eredetiben papíralapon aláírt nyomtatvány szkennelt változatát vagy fotóját, vagy az azzal formailag és tartalmilag megegyező, jól olvasható, kézzel írt nyilatkozat szkennelt változatát vagy fotóját) a szakdolgozatba a feladatkiírás és a konzultációs lap után kell feltölteni!

  Az elektronikus leadással nem szűnik meg a hallgatóknak a MIDRA felületére történő feltöltési kötelezettsége!
  Kérdés esetén keressék konzulensüket, vagy az intézeti titkárságot!
  Jó munkát kívánunk!

  Dr. Szabó-Tóth Kinga
  intézetigazgató
  ME-BTK ATTI


  2020. 03. 27


  Tanulmányi időbeosztás

  2020. március 27-től érvényes Tanulmányi időbeosztás itt letölthető  2020. 03. 20


  Távoktatási Terv 2020.

  Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete

  Tematikák  DISTANCE EDUCATION PLAN and SYLLABUS

  INSTITUTE OF APPLIED SOCIAL SCIENCES  2020. március 9.


  Erasmus+ program keretében, a lengyelországi Jan Kochanowski Egyetem két óktatója tart előadást a BTK ATTI meghívásából március 11-én 11 órától és 12 órától a B/2-es épület XXVIII-as elődóban.

  Az előadások
  DR. MAGDALENA TOMALA: „Good Practices for Achieving Sustainable Development Goals”
  DR. MARYANA PROKOP: „Political Transition Processes in Central and Eastern Europe”

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  2020. március 3.


  Dr. Colin Swatridge a BTK-ATTI vendég professzora (Manchester, UK) március 19-én és március 26-án „European values” címmel előadást tart 12 órától 16 óráig a B/2-es épület XXVIII-as előadóban
  („Kék terem”).

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  2020.02. 27.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2020. 02. 27.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2020. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!*

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  2020. január 20.


  2019/2020. tanév 2. félév
  Tanulmányi időbeosztás

  Academic Calendar

  A 2019/2020. tanév 2. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés II-III. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2019/2020. tanév II. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam


  2019.12. 02.


  Új szak az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetében!

  Képzési kínálatunk a Nemzetközi Tanulmányok BA (International Relations) szakkal bővült, így arra is tudsz jelentkezni nappali és levelező formában a felvételi során!

  Indulás a 2020/21-es tanévben!

  Ha érdekel a nemzetközi kapcsolatok világa, szeretnél nemzeti és regionális igényeket képviselni, érzékeny vagy globális problémák, az európai integrációs folyamatokból származó kihívások valamint más kultúrák iránt - akkor ez a szak Neked szól! Felkészítünk mindezen folyamatok kreatív kezelésére, az ezekkel járó összetett feladatok rugalmas megoldására, ráadásul mindezt 21. századi és nemzetközi perspektívából szemlélheted – Amerika valamint Kína ás Kelet-Ázsia ismeretkörökkel bővítetten.
  A diplomáddal hivatalosan „Nemzetközi kapcsolatok szakértő” leszel!

  Elhelyezkedési lehetőségek: hazai és nemzetközi vállalatoknál, kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél, hazai és nemzetközi civil szervezeteknél – továbbá minden olyan helyen, ahol nemzetközi ügyeket érintő kérdésekkel kell foglalkozni.

  Információk:
  Dr. Szabó-Tóth Kinga, intézetigazgató (06 20 980 6243 vagy szabo.toth.kinga@gmail.com)
  valamint figyeld facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/atti.btk/)

  2019.11. 14.


  Final Exam Information, 2019.

  12. December (Thursday) 09:00, B2/100.
  Central European Studies MA

  Committee Chairman: Csaba Fazekas, Ph.D.
  Committee member: Kinga Szabó-Tóth, Ph.D., László Gyapai Ph.D., Gabriella Szirbik

  The thesis critiques are available from 4 December 2019 to the Institute of Applied Social Sciences Secretariat.
  Inquiries can be made on weekdays from 8 am to 3 pm: in person or by e-mail at boleva@uni-miskolc.hu or by phone 46 / 565-235.

  2019. őszi záróvizsga információk

  A szakdolgozatok bírálatai 2019. december 4-től érhető el az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet Titkárságán. Érdeklődni munkanapokon 8 órától 15 óráig: személyesen, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen, vagy a 46/565-235-ös telefonszámon lehet.

  december 12. (csütörtök) 10:00, I. em. 100.
  Politikatudomány MA
  Politikatudományok BA

  Elnök: Dr. Fazekas Csaba
  Jegyző:
  Tagok: Dr. Fekete Sándor,
  Külső tag: Konyári György

  december 12. (csütrötök)
  10:00 óra Szociális munka BA

  Szociológia MA
  Szociológia BA

  Elnök: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Kozma Judit, Dr. Havasi Virág, Gyukits György
  Külső tag: Szirbik Gabriella

  2019.10. 22.


  TDK 2019

  Információk a TDK szekciókkal kapcsolatban
  Kulturális Antropológiai és Politikatudományi Szekció
  Helye: C/1. épület 308. terem
  Ideje: 2019. november 26. (kedd) 13.30 óra
  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 18.

  Szociológia szekció:
  Helye: Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.)
  Ideje: 2018. november 26. (kedd) 12:30
  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 18.

  Szociális munka szekció:
  Helye: Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.)
  Ideje: 2018. november 26. (kedd) 13:30
  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 18.

  A részletes program letölthető itt!

  2019.10. 14.


  „ÚJ UTAKON”

  - A szociális munka 21. századi kihívásai és lehetőségei

  Minikonferencia a Szociális Munka Hete rendezvénysorozat alkalmából 2019. november 15. (péntek)
  Miskolci Egyetem B/2-es épület, XXVIII. EA .

  A részletes program itt elérhető.

  Kérjük, hogy részvételi szándékát 2019. november 10-ig jelezze az alábbi linken keresztül elérhető űrlap kitöltésével.
  REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/qTi3BV9c5BogmzvHA

  2019.10. 11.


  Jöjjön el egy jó beszélgetésre október 16-án szerdán, fél ötre, a Miskolci Egyetemre

  (BTK épülete, XXVIII-as előadó, földszint), ahol a BTK ATTI szervezésében a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársai (Csizmadia Ervin, aki egyben az ATTI oktatója, Lakatos Júlia és Novák Zoltán) értékelik a választások eredményei alapján Magyarország jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetőségeit.
  Moderátor: Fekete Sándor politológus (ATTI)
  Itt többet a Központról:

  *******************

  „A Méltányosság Politikaelemző Központ olyan agytröszt, amely a magyar politikát történelmi és nemzetközi kontextusban elemzi.(..) A Központ pártok vagy kormányzatok iránt nem elkötelezett, ellenben elemzéseiben törekszik a különféle politikai értékek integrálására. Ezért valamennyi modern és mérsékelt ideológia iránt nyitott és azok közül nem kíván egyet kiválasztani és azt zászlajára tűzni. A cég munkatársai a liberális, a konzervatív, a szociáldemokrata, a zöld és egyéb értékekre is nyitottak, éppen ezért megnyilatkozásai nem csak egy értékrendszert tükröznek.
  Az intézet elismeri a liberális demokráciát, ugyanakkor nem mond le arról, hogy a liberális demokráciák létrejöttét és működését is történeti és nemzetközi összehasonlításnak vesse alá, és ennek alapján különbséget tegyen a demokráciák különböző variánsai között. Ebből a megfontolásból kiindulva figyelemmel kíséri a nem liberális demokráciák működését és értékeli az azokból nyerhető tanulságokat. A Méltányosság törekszik arra is, hogy feltárja a mai korszak nagy ellentmondásait. Ezek sorában kitüntetett figyelmet szentel az úgynevezett föderalizmus-szuverenizmus vitának, valamint annak, hogy milyen okok állnak a liberális demokrácia két alkotóelemének (liberalizmus és demokrácia) meggyengülő kapcsolata mögött. Mivel meggyőződése az, hogy a demokráciához a demokrácia iránt elkötelezett állampolgárok is kellenek, nagy teret szentel a demokratikus állampolgári nevelés és az ennek hatására kialakuló társadalmi kohézió kutatására. A cég filozófiájában és működésében kizárja minden szélsőséges eszmével való érintkezést, ellenben a mérsékelt nézetek közötti vitát elengedhetetlennek tartja, és az ilyen vitákban elkötelezetten részt vesz.”
  (forrás:http://meltanyossag.hu/filozofia/)

  2019.09. 17.


  TDK 2019

  Kedves Hallgatók!
  Ebben az évben is lehetőség van TDK versenyen való részvételre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, részvételi korhatár sincs.

  A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2020-ban megrendezett OTDK-n való részvételre. A jelentkezési határidő: 2019. október 15.

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!

  A jelentkezési lap letölthető itt!

  Rezümé minta


  2019. 08. 18.


  2019/2020. tanév I. félév
  Tanulmányi időbeosztás

  Academic Calendar

  A 2019/2020. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés II-III. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2019/2020. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam


  2019.06. 12.

  Szociális menedzser képzés

  Jelentkezés szakirányú továbbképzésre
  Azoknak ajánljuk, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:
 • nonprofit szervezetek vezetői szintjein,
 • állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában,
 • önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben,
 • a szociális foglalkoztatás minden területén,
 • pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.
 • A jelentkezési laphoz csatolni kell a diplomamásolatot, valamint az intézményi eljárási díj (3000 Ft) befizetését igazoló csekket.
  Csekk az alábbi címeken igényelhető:
  3515 Miskolc-Egyetemváros, ME BTK Dékáni Hivatal,
  vagy
  E-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu.

  A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.

  Bővebb információ a http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=61 oldalról érhető el.

  2019.04. 17.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  az őszi Záróvizsga időszakkal kapcsolatban

  Szociális munka BA:
  képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Szociológia BA:
  képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  2019.04. 09.


  2019. tavaszi záróvizsga információk

  május 22. (szerda) 9.00, I. em. 100.
  9:00 óra Politikatudomány MA
  9:00 óraPolitikatudományok BA

  Elnök: Dr. Fazekas Csaba
  Jegyző:
  Tagok: Dr. Fekete Sándor, Dr. Kasznár Attila
  Külső tag: Konyári György

  május 22. (szerda)
  13:00 óra Szociológia MA
  12:00 óra Szociológia BA
  10:00 óra Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  Elnök: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Papp Attila, Dr. Szepessy Péter
  Külső tag: Szirbik Gbariella

  május 23. (csütörtök) 9:00 - 14:00 óra

  Szociális munka BA

  Elnök: Dr. Kozma Judit
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Vajda Norbert
  Külső tag: Gúr Péter Attila

  május 23. (csütörtök) 14:00 óra

  Szociális menedzser, szakirányú képzés

  Elnök: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Kozma Judit, Dr. Havasi Virág
  Külső tag: Gúr Péter Attila

  2019.03. 22.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók részére

  A szakdolgozati feladatkiírás nyomtatvány az Intézetünk honlapjáról az "Adatlapok, űrlapok", További űrlapok menüpont alól érhető el.

  Szakdolgozati témajavaslatok itt érhetők!

  A konzulenssel aláíratott szakdolgozati címbejelentő lapot 2019. április 15-ig (hétfőig) kell eljuttatni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára.
  A beérkezett, és elfogadott szakdolgozati címbejelentő lapokat április 16-tól tesszük fel a honlapunkra.

  2019.03. 22.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók részére

  A szakdolgozati feladatkiírás nyomtatvány az Intézetünk honlapjáról az "Adatlapok, űrlapok", További űrlapok menüpont alól érhető el.

  Szakdolgozati témajavaslatok itt érhetők!

  A konzulenssel aláíratott szakdolgozati címbejelentő lapot 2019. április 15-ig (hétfőig) kell eljuttatni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára.
  A beérkezett, és elfogadott szakdolgozati címbejelentő lapokat április 16-tól tesszük fel a honlapunkra.

  2019.03. 11.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2019. 03. 11.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.

 • Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk itt elérhető!

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.

  Central European Studies MA program

  FINAL EXAM QUESTIONS
  Terms of reference download here.
  Thesis list is available here!  2019.01. 28.


  A 2018/2019. tanév 2. félév
  Nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés I-II. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  Levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser II. évfolyam

  Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó II. félév

  (L)áss mélyre, emelkedj magasra! Légy a csapattársunk!

  Jelentkezz a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete - ME képzéseire,
  szociológiára, politikatudományra, vagy szociális munkára (ez utóbbi Miskolc mellett Ózdon és Sárospatakon is), február 15-ig!

  További információ:
  06/20/980 6243 (Dr. Kinga Szabó-Tóth)
  www.felvi.hu

  Illetve:

  2019.01. 17.


  Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – B. –A. –Z. Megyei Civil Információs Centrum és az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete a

  „Gittegylettől a Főnix rendjéig” címmel a Civilek Napja alkalmából nyílt napot szervez.

  Az esemény részeként szertettel várjuk a nappalis és levelező tagozatos hallgatókat

  Szociopoly

  játékra

  Helye: Civil Információs Centrum 3530 Miskolc Széchenyi u 12.
  Ideje: 2019. február 1. (péntek) 10 óra

  A játékról bővebb információ ITT érhető el!

  2019.01. 24.


  Tanítsunk Magyarországért!

  Új projektet indít az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Tanítsunk Magyarországért! címen.

  A cél: egyetemi hallgatók bevonása a falusi kis iskolák hátrányos helyzetű tanulóinak mentorálásába. A mentorálás célja elsősorban a pályaorientáció, illetve minél több tanulót eljuttatni az érettségit adó középiskolába. A célcsoport: a 2019 szeptemberében 7. osztályba lépő tanulók.

  Az ösztöndíj lehetőségről bővebb információ itt található!

  2019.01. 04.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.12. 11.


  Megjelent a "Szellem és Tudomány" folyóiratunk 2018/2-3. száma!

  2018.12. 11.


  Slam Poetry verseny: 2019. február 1.

  "... és akkor azt mondtam: Miskolc"

  2018.12. 10.


  Bevezetés a szociológiába - vizsga anyagok

 • Családi kapcsolataink (.pptx)
 • Fiatalok és családteremtés (.pptx)
 • Társadalmi innovációk a térségben (.pptx)
 • Bevezetés a szociológiába

 • 2018.11. 28.


  Ingyenes emelt szintű érettségi előkészítő
  *Társadalomismeretből*

  Jelentkezésüket a ME BTK ATTI Titkárságán január 2-ig adhatják le.

  A részeltekről bővebb információ az alábbi linken érhető el.

  2018.12. 06.


  Felhívás a Miskolci Egyetem oktatói számára
  30 órás Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen való részvételre!

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében szemléletformáló, érzékenyítő 30 órás tréningre kerül sor, a Miskolci Egyetem oktatói számára.

  A tréning 3 alkalommal kerül megtartásra: január 14, január 15 és január 16.

  A képzés az oktatók érzékenyítése, személet-formálása mellett olyan hatékony pedagógia-módszertani ismeretekkel bővíti az oktatók tudásanyagát, mellyel a hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi integrációja hatékonyabban megvalósul.

  A képzés sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak.

  A jelentkezés határideje:
  2019. január 4.

  A részletes felhívás, és bővebb tájékoztatás itt található.

  A jelentkezési lap ITT letölthető.

  2018.11. 13.


  TDK 2018

  Neveléstudományi és Politikatudományi szekció:
  Helye: C/1. épület 305. terem
  Ideje: 2018. november 20. (kedd) 12.00 óra

  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 14.

  Szociológia szekció:
  Helye: B2/115-ös terem
  Ideje: 2018. november 22. (csütörtök) 15 óra

  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 15.

  2018. 11. 13.


  Záróvizsga információ

  A 2018. decemberi államvizsga beosztás itt érhető el!

  A szakdolgozatok, valamint a portfólió bírálatai 2018. december 3-tól érhető el az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet Titkárságán.

  Érdeklődni munkanapookon 8 órától 15 óráig: személyesen, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu
  e-mail címen, vagy a 46/565-235-ös telefonszámon lehet.

  2018.08. 10.


  Felhívás a Miskolci Egyetem oktatói számára
  30 órás Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen való részvételre!

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében szemléletformáló, érzékenyítő 30 órás tréningre kerül sor, a Miskolci Egyetem oktatói számára.

  A tréning 3 alkalommal kerül megtartásra: november 26.; november 27. és november 28-án.

  A képzés az oktatók érzékenyítése, személet-formálása mellett olyan hatékony pedagógia-módszertani ismeretekkel bővíti az oktatók tudásanyagát, mellyel a hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi integrációja hatékonyabban megvalósul.

  A képzés sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak.

  A jelentkezés határideje:
  2018. november 12. 16:00

  A részletes felhívás, és bővebb tájékoztatás itt található.

  A jelentkezési lap ITT letölthető.

  2018.09. 17.


  TDK 2018

  Kedves Érdeklődők! Ebben az évben is lehetőség van TDK versenyen való részvételre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, részvételi korhatár sincs.

  A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2019-ben megrendezett OTDK-n való részvételre. A jelentkezési határidő: 2018. október 5.

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!

  A jelentkezési lap letölthető itt!

  Rezümé minta


  2018. 09. 14.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján kell választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.

  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I.” című tárgyat!
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.

  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk itt elérhető!
  Szakdolgozati témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.

  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Central European Studies MA program

  FINAL EXAM QUESTIONS
  Terms of reference download here.
  Thesis list is available here!  2018.08. 16.


  A 2018/2019. tanév I. féléves órarend
  Tanulmányi időbeosztás 2018/2019. I. félév

  A 2018/2019. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés I-II. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2018/2019. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser II. évfolyam

  Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó I. félév

  2018.08. 10.

  Tanszergyűjtési akció a laki iskolásoknak!

  Lak. Kis borsodi település, jobb sorsra érdemes gyerekekkel.
  Tanszergyűjtést szervezünk a helyi iskolának annak érdekében, hogy legalább ebben a tanévben egyik gyereknek se kelljen szégyenkeznie amiatt, hogy nincs megfelelő felszerelése.
  Nem vagyunk naivak. Tudjuk, hogy ez csak csepp a tengerben, de azt is tudjuk - mert megtapasztaltuk - hogy minden hullámverés kis rejtett mozgásokkal indul.

  A felhvás szövege itt elérhető

  Rajta hát!

  2018.08. 10.


  Ösztöndíj pályázati felhívás I.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.08. 10.


  Ösztöndíj pályázati felhívás II.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.07. 02.

  FELVÉTELI 2018

  A Szociológia MA szóbeli felvételi eredménye itt elérhető

  2018.06. 19.

  FELVÉTELI 2018

  Tudni valók a Szociológia MA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. július 2. (hétfő) 9 óra
  B/2 I. emelet 103-as szoba

  2018.06. 07.

  A Transznacionális együttműködési program és a Miskolci Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága június 11-én (hétfőn) „Az ember és a karitatív szervezet kapcsolata: az adománygyűjtés” címmel workshopot szervez.

  A konferencia a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában kerül megrendezésre.

  A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a leichter.lilla@zsido.com e-mail címen lehet.

  A részletes program itt található.

  2018.06. 01.


  Lakner Zoltán politológus, politikai elemző, szociálpolitikus, a Miskolci Egyetem egykori hallgatója elemzi a választás utáni helyzetet és mást Medárd napján, június 8-án 11 órától kezdődő előadásában a BTK földszinti Kék termében.

  Várunk szeretettel ingyenes és nyitott előadására!

  A program itt található.

  2018. 04. 26.


  MEGHÍVÓ

  Intézetünk az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 "Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban" c. projektet keretében 2018. május 10-én „Fecseg a felszín, hallgat a mély” Tudományos konferencia a társadalmi konfliktusok gyökereiről és megoldásukról címmel konferenciát szervez a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában.

  A konferencia részletes porgramja itt elérhető.

  Mindenkit szerettel várunk szakmai rendezvényünkön!

  2018. 04. 26.


  Záróvizsga információ

  A 2018. tavaszi államvizsga beosztás itt érhető el!

  A szakdolgozatok, valamint a portfólió bírálatai 2018. május 16-tól érhető el a Szociológiai Intézet Titkárságán.

  Érdeklődni munkanapookon 8 órától 15 óráig: személyesen, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen, vagy a 46/565-235-ös telefonszámon lehet.

  2018.04. 24.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók részére

  Szociális munka BA: képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  2018.04. 11.


  Felhívás Slam Poetry versenyre!

  Szívesen megmutatnád magad szövegeken keresztül? Úgy érzed, hogy tele van a fejed, áradnának a gondolatok, formálódnának szavakká, mondatokká, szövegekké?
  Itt az időd.
  Az ember érző, gondolkodó, játszó lény. Most mindezt megmutathatod magadból egy helyen:
  a ME BTK Alkalmazott Társadalomtudományon Intézete és a Helynekem közös szervezésű
  Slam Poetry versenyén április 21-én, szombaton.

  Téma: Szenvedő szerkezet.

  Slam Poetry. Mert sokféleképpen lehet tükröt tartani a társadalom felé.
  Jelentkezni a planettpoet@gmail.com címen lehet!

  Részletek itt:
  Slam Poetry Miskolc vol 35. - Szenvedő szerkezet
  https://www.facebook.com/events/337876436735075/

  2018. 03. 21.


  Záróvizsga tételsorok és információ

  Politológia BA szakos hallgatók számára

  Politikatudomány MA szakos hallgaók számára:

  "Szakmai törzsanyag" tételsor
  "Politikai kommunikáció" szakirányos tételsor
  "Elméleti-módszertani" szakirányos tételsor

  Szociológia BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozat készítési Szabályzat”-ban. Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelölte ki a hallgató számára.

  Itt érhető el a záróvizsga tételsor a Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Szociális munka BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Itt érhető el a záróvizsga tételsor a Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  Szociológia MA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Itt érhető el a záróvizsga tételsor a Szociológia MA szakos hallgatók számára.

  Záróvizsga és szakdolgozat információ a Szociális menedzser szakos hallgatók számára

  A képzészáró portfólió formai követelménye felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka vége: 2018. április 13. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2018. április 25. (szerda)
  Portfóli beadási határidő: 2017. április 30. (szerda)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2018.április 16.(hétfő) – május 4.(péntek)
  A Záróvizsga várható időpontja: 2018. május 24-25
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2018. június 28. csütörtök vagy 29. (péntek) - később kijelölendő


  2018.03. 21.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A levelező tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A nappali tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2018.03. 21.


  Intézményi szakmai workshop

  A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi, Bölcsészettudományi és Gazdaságtudományi Kara, az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, "Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban" c. projektet megvalósító konzorcium tagjai 2018. március 26-án „Intézményi szakmai workshopot” tartanak.

  A rendezvény célja a projekt bemutatása, főbb kutatási területek és tevékenységek ismertetése, és a szakmai megvalósítás során eddig elért eredmények prezentálása.

  A részletes program itt található.


  2018.03. 06.


  A Kossuth Rádióban B. Tóth Erika kérdezte Dr. Szabó-Tóth Kingát a Miskolci Mosolyprogrammal kapcsolatban, hogy mosolygós nép-e a magyar, és mennyire vagyunk boldogok?

  A teljes interjú itt hallgatható meg!

  2018. 02. 26.


  Colin Swatridge tanár úr ebben a szemeszterben ismét Intézetünk vendégoktatója lesz.
  Mindenkit szeretettel várunk az előadásaira!

  ***

  február 27. Kedd: 14-16 B2/ 115-ös terem
  The explosion of adolescent mental disorders.

  március 01. Csütörtök: 8:30-10 B2/10B
  Prison: a first or last resort?

  március 01.csütörtök: 12-14, B2/ 115-ös terem
  The controversy about EU and non-EU migrants

  2018.02. 23.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Dudits Dénes, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központ, Növénybiológiai Intézet professzora tart előadás „Precíziós nemesítés az élhetőb világért" címmel február 28-án 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  A optimális génösszetétel kialakításán egyre tökélesedő módszerekkel a nemesítők dolgoznak. A hagyományos keresztezés és szelekció, vagy a kromoszóma készlet megsokszorozása jelentős sikereket hozott, de a genetikai beavatkozás irányíthatóságát, specifitását nem tudják biztosítani. A precíziós nemesítés az újabban kifejlesztett genomszerkesztési módszerekkel vált lehetségessé. A bemutatásra kerülő példák igazolják, hogy a precíziós nemesítés fontos innovációs láncszem, és mind uniós, mind magyar követelmény, hogy a szabályozási rendszer összhangban legyen a gazdák gazdasági érdekeivel, és a környezetvédelmi előnyök érvényesíthetőségével.

  A részletes program itt található.


  2018.02. 08.


  Az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közös szervezésében kerül sor

  „A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása – nemzetközi tudományos konferenciájára” 2018. február 27-én 11 órától.

  A részletes program letölthető itt.

  2018.02. 06.


  Ösztöndíj pályázati felhívás I.

  A FŐNIX csoport működésében való részvételre

  A felhívás szövege itt található.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  Ösztöndíj pályázati felhívás II.
  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A felhívás szövege itt található.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.01. 30.


  r> ÓRAREND 2017/2018. tanév II. félév

  Tanulmányi időbeosztás 2017/2018. II. félév

  A 2017/2018. tanév II. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat 110 kredit
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat

  Szociális és Ifjúsági munka nappali tagozat

  A 2017/2018. tanév II. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka FSZ-BA levelező tagozat, 110 kredit
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Szociális és Ifjúsági munka levelező tagozat

  2018. 01. 08.  Van egy célod. Sikeres érettségi. Mi meg segítünk.
  ***

  EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ
  *TÁRSADALOMISMERETBŐL*

  A Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományi Intézete szervezésében (Politikatudományok BA, Szociológia BA és Szociális munka BA szakokhoz!)
  Kunos Nórával, Mihályi Helgával és Szabó-Tóth Kingával.
  A felkészítő kurzusok során az emelt szintű érettségire (szóbeli és írásbeli rész) készítjük fel a diákokat.

  Időpontok:
  *január 12, január 19, január 26 és február 2., minden alkalommal 15 órától
  Helyszín: Miskolci Egyetem, B/2-es épület, 115-ös terem.

  Az érettségi felkészítő ingyenes!

  Jelentkezni január 10-ig kell az Intézet Titkárságán,
  Graholy Éva ügyintézőnél: boleva@uni-miskolc.hu emailen.

  Facebook oldalunk

  2017. 11. 20.


  Szociális munkás hallgatóink szervezésében, 2017. december 4-én kerül megrendezésre Intézetünkben a
  II. Szocos Nap - Tabuk nélkül című rendezvény.
  Előadóink TABUK NÉLKÜL olyan témákat érintenek, melyekről a mindennapi életben ritkán, vagy egyáltalán nem beszélünk.

  Bővebb információ a programról itt található.

  Szakmai programok helyszínei:
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, C/2. épület XXXV. és a B/2 XXVIII-as előaód
  Délutáni program – Bölcsész klub


  2017.11. 15.


  TDK 2017

  Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete ebben az évben két szekcióban tartja a
  TDK házi konferenciáját:

  Politika- és Történettudományi szekció: 2017. november 22. 14 óra
  Szociológiai szekció: 2017. november 22. 15:30 óra

  A részeltes szekció beosztás itt elérhető!

  Minden érdeklőd hallgatót szeretettel várunk!


  2017. 10. 31.


  Záróvizsga 2017. december 13-14
  Politológia, Szociológia, Szocális munka, Szociális és ifjúsági munka FSZ képzések

  Záróvizsga beosztás
  A szakdolgozatok, valamint a portfólió értékelések december 1-től erlérhetők az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán.

  Államvizsga tételsor
  Szociális munka BA (Új!)
  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  november 7. (kedd) Végzős hallgatók szorgalmi időszakának vége
  november 10. (péntek) Szakdolgozat beadási határidő minden képzésbn
  november 13. (hétfő) – december 2. (szombat) Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára
  december 4. (hétfő) – december 15. (péntek) Záróvizsga időszak az utolsó éves hallgatók számára
  2018. február 9. (péntek) Diplomaátadó Szenátusi Ülés

  Szakdolgozati feladatkiírás
  2017. október 15-ig leadott feladatkiírási lapok listája itt elérhető!


  2017. 10. 31.  A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a ME-BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetével közösen konferenciát szervez "Változások, kihívások, megoldások" címmel a "Szociális Munka Hete 2017" rendezvénysorozat keretében.
  A konferencia november 6-án 9.00 órától a C/2-es épület XXXV-ös előadóban kerül megtartásra.

  A részletes program itt található.

  Minden érdeklődőt szerettel várunk!


  2017.10. 19.


  FELHÍVÁS Egyetemistáknak!

  Selfizz és nyerj!

  Kontakt címmel kiállítást nyitunk a ME BTK-n, a Fazola Henrik Építőipari Középiskola művészeti diákjainak munkáiból (október 26, 15 óra, B/2-es épület, 1. emelet)! A képek az identitáskeresésre, az önmagunkhoz és másokhoz vezető utakra reflektálnak.

  Selfizz a Neked leginkább tetsző alkotással a Megnyitón, vagy november 10-ig bármikor, legyen ez a profilképed egy napig! Küldd el a linket a boleva@uni-miskolc.hu email címre november 10-én, 20:00-ig!
  A selfizők közül sorsolunk és ha Te vagy a szerencsés, kapsz a képből egy nyomatot és nyersz két páros belépőt a Paddy and the Rats november 24-ei koncertjére, a Helynekembe!

  Többet megtudhatsz innen:
  Facebook - Kontakt


  2017. 10.18.


  A Szávtri Társulat bemutatja TÜNDE fórumszínházi előadását.
  Helyszín: Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete B/2 XXVIII-as előadó.
  Időpont: 2017. november 23. 12:00 óra

  A részletek itt találhatók.


  2017.10. 18.


  A Szávitri Alapítvány "Mesék a segítőkről - segítők a mesében" címmel
  Mese-estet tartott Intézetünkben mesés segítőkrõl, segítő mesékről - sorsanyókákról, spanyol királylányokról, elzárt szerencse csapokról, a segítés mesebeli fordulatairól és kacifántjairól.
  Köszönjūk: Zámborszky Eszternek, Barta Violának, Kardos Ritának és Draskóczyné Szabó Noéminek! Violának külön köszönjük a gyönyörű dalokat is.


  2017. 10.13.


  Kutatók Éjszakája 2017.

  A kutatók éjszakájának egyik legizgalmasabb programját kínálta „Szociológiai kalandozások” címmel szeptember 29.-én pénteken Intézetünk.
  Négy helyszínen négy szórakoztató esemény beszélgetéssel, előadással, tárlatlátogatással, sör- és borkóstolással, zenével, tánccal...

  Most jöjjön egy kis ízelítő a kalandozásokból:  2017. 10. 05.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. október 15.

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. október 15.  2017.10. 06.


  Egyetemünk csatlakozott az „Egyetemek harca az éhezés ellen” programhoz, amely keretében tartós élelmiszer gyűjtést szervezünk.

  A részletek itt találhatók.


  2017.10. 04.


  A Szávitri Alapítvány "Mesék a segítőkről - segítők a mesében" címmel
  Mese-estet tart.

  A részletes program itt elérhető!

  Minden érdeklődőt szerettel várunk!


  2017.10. 03.


  Az SzK4 Köre legközelebbi összejövetelét 2017. október 4-én, szerdán, délután 15.00 órai kezdettel rendezi a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tanácstermében.
  Az összejövetel témája a "Történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása 2017."c kutatás bemutatása.

  A részletes program itt elérhető!

  Minden érdeklődőt szerettel várunk.


  2017.10. 02.


  A Bölcsészettudományi Kar Kuratóriuma, a Kari Tanácsa által alapított „Dékáni Dicséret Kiváló Oktatója” címet adományozott Gyukits György és „Bölcsészkari Emlékérem” kitüntetést adományozott Dr. Havasi Virág kollégáinknak, a Kar érdekében kifejtetett eredményes munkásságuk elismeréseként.

  A kitüntetéseket október 4-én, a Kari Tanács ülése keretében veszik át.

  Gratulálunk az elismeréshez, és munkájukhoz további sok sikert kívánunk!


  2017.09. 26.


  Dr. Wojciech Opioła (University of Opole, Institute of Political Sciences, Poland) október 4-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tart előadást a C/2. 36-os előadóban.

  Előadásának címe: "The impact of ethnic diversity on the strength of civil society. The case of Opole Voivodeship, Poland"

  Minden érdeklődőt szerettel várunk!


  2017.09. 22.


  TDK 2017

  Idén ismét lehetőség van TDK versenyre való jelentkezésre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s részvételi korhatár sincs.

  Várjuk azon hallgatók dolgozatait, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely az Intézet porofiljához illik és azt színvonalas pályamunkaként elkészítik, majd házi konfernciánkon bemutatják.

  A részeltes tájékoztató a TDK konferenciára történő jelentkezésről itt elérhető!


  2017.09. 15.


  Colin Swatridge tanár úr szeptemberben ismét Intézetünk vendégoktatója lesz.
  Mindenkit szeretettel várunk az előadásaira!

  ***

  Szeptember 19. 12-14 (B/2 217)
  English Legal System (aspects of our policing and prison systems, and the pressures on them)

  Szeptember 19. 14-16 (B/2 115)
  Social Mobility in the UK

  Szeptember 26. 12-14 (B/2 217)
  „A Country Full of Aliens” (about to go into the third edition of Colin’s book with this title). Colin’s impression of Hungary on Hungarians 20 yers after his first visit

  Szeptember 26. 14-16 (B/2 115)
  UK Public Services

  Szeptember 27. 14-16 (B/2 217)
  Brexit: the Negotiations

  2017.09. 11.


  Közélet. Közvélemény.
  A Te életed! A Te véleményed!
  Főnix Közéleti Akadémia a ME BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, Főnix Csoportja és a MAB Szociológiai Munkabizottsága szervezésében.
  Szeptembertől 21-től indulunk Prof. Dr. Csepeli György előadásával.
  Jelentkezz még ma - sikeres elvégzéséről igazolást adunk!

  itt vannak a részletek...

  2017.08. 25.


  Tanulmányi időbeosztás 2017/2018. I. félév

  A 2017/2018. tanév I. féléves előzetes nappali tagozatos órarendje:

  Central European Studies MA full-time

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka FSZ-BA nappali tagozat
  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete

  Szociális és Ifjúsági munka nappali tagozat

  A 2017/2018. tanév I. féléves előzetes levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka FSZ-BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I-II. évfolyam

  Szociális és Ifjúsági munka levelező tagozat  2017. 08. 25.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat III. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2017. december 15.


  2017.06. 29.


  Tartós élelmiszer-gyűjtési kampány

  Babusgattuk, dédelgettük ezeket az adományokat, egyengettük az útjukat egy darabig - most rászoruló családokhoz kerülnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központjának jóvoltából - hozzájárulva ahhoz, hogy a nyár kicsit talán könnyebben teljen!
  Köszönjük szépen mindenkinek, aki tett érte!  2017.06. 29.


  Szociológia MA

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei itt elérhető!  2017.06. 14.


  Egymást Értő Szakemberek

  A Szociális Klaszter Egyesület és a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság közös szervezésében, június 16-án, Budapesten az MKPK Irodaházában „Egymást Értő Szakemberek — Common Speaking Experts 2017” címmel nemzetközi konferenciát szerveznek, ahol az egészséges-sikeres öregedés, és az ezekre adott hazai és nemzetközi válaszok, tapasztaltok bemutatására kerül sor.

  Előadásokat hallhatunk az idősödő társadalmak személyközpontú, komplex megközelítéseire, valamint a szociális és egészségügyi szakmapolitika harmonizálásának működő modelljei is bemutatásra kerülnek.

  A Miskolci Egyetemről Dr. Szabó-Tóth Kinga: Egészségügyi szociális munka képzés a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetében címmel fog előadást tartani a konferencián.

  A programról bővebb információ itt található.


  2017.06. 06.


  Tartós élelmiszer-gyűjtési kampány

  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci Regionális Központja a Bölcsészettudományi Kar segítségét kérte tartós élelmiszerek gyűjtésében. Mindenki segítségére számítunk.

  Tartós élelmiszer-gyűjtési kampány: 2017. június 16-ig.
  Átvétel helye: Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet, B/2-es épület, 1. emelet, titkárság
  (Graholy Éva, boleva@uni-miskolc.hu)
  Minden nap 8.00-16:00 között, pénteken 13:00-ig.

  Bővebb információ itt található.


  2017. 04. 24.


  Záróvizsga információ

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  Szociológia MA szakos hallgatók számára

  Szociális menedzser szakos hallgatók számára

  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  A képzés záró portfólió formai követelménye felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

  Az államivizsga beosztás, valamint az opponensek listája itt elérhető!

  A szakdolgozatok bírálatáról és a portfóliók értékeléséről május 15-től lehet érdeklődni a Szociológiai Intézet Titkárságán, személyesen vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen.

  2017.04. 19.


  Indonézia címmel a Szociológiai Intézet „Világ Benned” sorozatának következő előadását Rendra Widyatama S.IP, M.SI az Ahmad Dahlan University oktatója tartja.

  Időpont: 2017. április 27. 10:00-11:30
  Helyszín: C/2 XXXV

  Rendra Widyatama a Jáva szigetén található yogyakartai Ahmad Dahlan Egyetem Kommunikációs Intézetének vezetője, aki 2016 szeptemberétől egy ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tartózkodik. A Miskolci Egyetem Szociológia Intézetének meghívására április 27-én, csütörtökön 10:00 órától a sokszínű indonéz társadalomról fog előadást tartani.
  Szó lesz a több mint 250 milliós népességű, 300 különböző etnikai csoportból álló ország kulturális és társadalmi kihívásairól, valamint az ezekre adott közösségi válaszokról.

  Az előadás részletes programja itt megtalálható.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  2017.04. 18.


  Április 21-én 10 órától kerül megrendezésre a „Felkészült Szülők – Jól működő Család” projektnyitó családi rendezvény, ahol többek között megtudhatjuk, hogy "Jótündérek pedig vannak!", valamint megismerhetünk tényeket, tévhiteket és véleményeket az egyszülős családokkal kapcsolatban, valamint azt is, hogy "Mit hoz a jövő?".

  A konferencia részletes programja itt megtalálható.

  A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a http://tinyurl.com/Miskolci-Konferencia linken, vagy az osrendezveny@gmail.com e-mail címen lehet megtenni.


  2017.04. 12.


  Április 20-án kerül megrendezésre a A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása Nemzetközi tudományos konferencia Miskolcon, az Akadémiai Bizottság Székházában (Erzsébet tér 3).

  A konferencia hátterét képező kutatásban részvevő szervezetek: Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága, a
  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
  A konferencia védnöke: Dr. Ternyák Csaba egri érsek

  A konferencia részletes programja itt megtalálható.

  Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
  Dr. Várhelyi Krisztina
  Éltető Lélek Alapítvány

  Dr. Szabó-Tóth Kinga
  intézetigazgató, Miskolci Egyetem


  2017. 03 28.


  A Világ Benned sorozatunk következő rendezvénye keretében árpilis 4-én a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti- és médiafotográfus szak hallgatói „Kezdetek” című kiállítására kerül sor.

  A kiállítást megnyitja: Sziráki Szűcs Gábor, a Balázs Győző Református Gimnázium igazgatója.

  A részletes program itt található.


  2017. 03 27.


  A „Világ Benned” sorozatunk következő rendezvénye április 25-én lesz, ahol
  Gréczi-Zsoldos Enikő és Gyukits György: "Társadalmak Az ember tragédiájában" címmel tartanak előadást.
  Az előadók nem hagyományosan irodalomtörténeti, hanem szociológiai szempontból közelítenek Az ember tragédiájához. Madách Imre életének, korának, emberi kapcsolatainak, levelezésének tükrében értelmezik fő művét. Az előadás során a Tragédia egyes színeiben megjelenő társadalmak közül elsősorban a párizsi szín után előkerülő társadalmi formákat, azok jellemzőit elemzik. Legrészletesebben Madách korának társadalmával, a kapitalizmussal foglalkoznak, mely a londoni színben kel életre, ennek példáján megkísérlik a társadalomábrázolás és az ezt jelképező nyelvi kifejezés sajátos egységét szemléltetni.
  Az előadók úgy vélik, hogy Madách társadalomkritikaként megfogalmazott üzenete a mai napig aktuális.

  Az előadásra mindenkit várunk szeretettel!

  A részletes program itt található.


  2017. 03. 13.


  Záróvizsga információ

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  Szociológia MA szakos hallgatók számára

  Szociális menedzser szakos hallgatók számára

  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  A képzés záró portfólió formai követelménye felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka vége: 2017. április 7. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2017. április 19. (szerda)
  Portfóli beadási határidő: 2017. április 26. (szerda)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2017. április 10.(hétfő) – április 28. (péntek)
  Záróvizsga időszak: 2017. május 8. (hétfő) – május 26. (péntek)
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2017. június 29. csütörtök vagy 30. (péntek) - később kijelölendő


  2017. 03 10.


  Táncház

  (széki, kalotaszegi, mezőségi és egyéb táncok)

  2017.03.23.-án 17:00-19:00
  a Bölcsész épület „kék termében”
  (B/2 XXVIII-as előadó)

  Muzsikál a Tényleg zenekar

  Mindenkit szeretettel várunk!
  Faláb nem akadály!

  ME BTK Szociológia Intézet
  a szervezők:
  Dr. Havasi Virág és Dr. Szepessy Péter  2017. 03 10.


  Hungarian Folk Dance Club

  2017.03.23. 17:00-19:00
  in: University of Miskolc, B/2, XXVIII, „blue hall”

  Live music by the Tényleg Band

  Dance talent is not necessary, do not hesitate to come and enjoy yourself!

  ME BTK Institute of Sociology
  the organisers:
  Virág Havasi PhD. and Péter Szepessy PhD.  2017. 03 07.


  „Finnország 100”címmel, a független Finnország megalakulásának 100 éves évfordulója alkalmából Dr. Urbán Anna, a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének oktatója, a Miskolci Magyar Finn Baráti Kör tagja, március 22-én, 14 órától előadást tart a Miskolci Önkormányzat dísztermében.
  Az előadásra mindenkit várunk szeretettel!

  A részletes program itt található.  2017.03. 07.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A levelező tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A nappali tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2017. 03 02.


  Szakdolgozati információk

 • Szociális munka BA (210 kredites képzés) hallgatók részére!:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. április 15-ig.  2017.03. 01.


  A rendhagyó városnézés során, Gyukits György tanár úr vezetésével, megnézhetik Miskolc szegénynegyedei közül a Szondy, a Békeszálló, a Számozott utcák, a Tetemvár, Bábonyi bérc telepeket.
  A résztvevők, nem csak a jelenlegi állapotokat láthatják, hanem megismerkedhetnek e városrészek közelmúltjával is.
  A részletes infromációk itt található.

  Az esemény regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő: 2017. március 7. kedd.


  2017.02. 28.


  TDK a Gál Ferenc Főiskolán

  Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök védnökségével és a Gál Ferenc Főiskola szervezésében február 23–24-én tartották a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia döntőjét Szegeden, ahol Nagy Erika, II. éves levelező tagozatos Szociológia MA szakos hallgatónk, a Társadalomtudományi szekcióban III. helyezést ért el.

  A konferenciáról bővebben a Gál Ferenc Főiskola honlapján olvashatunk!  2017.02. 23.


  "Milyen egy jó párkapcsolat?–Fiatalok a szerelemről" címmel tartott előadást Dr. Szabó-Tóth Kinga. Az előadás a "Legyen eszed, hogy eszed legyen" című drogprevenciós közösségi szolgálat rendezvénye volt, amelyet Miskolc városa szervezett középiskolás diákoknak.
  Az előadásról bővebben a MINAP.HU honlapján olvashatunk!


  Fotó: Mocsári László


  2017.01. 16.


  ÓRAREND

  A 2016/2017. tanév II. féléves órarend

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali 110 kredites
  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező 110 kredites

  Szociális menedzser I-II. évfolyam
  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2016/2017. tanév 2. félévére.


  2016. 12. 08.


  Érettségire felkészítő

  Majd januárban hétfőn nyugodtan henteregjél, kedden meg kecmeregjél, szerdán szenderegjél és csütörtökön csak csücsüljél, de pénteken gyere el három órára az emelt szintű társadalomismeret érettségi előkészítőnkre, mert akkor nagyobb esélyed lesz bejutni szociális munka és szociológia BA-ra és ez neked is és nekünk is jó. (Aztán persze szombatom szundíthatsz szorgosan, vasárnap meg horkolhatsz hangosan).
  Vagy persze mindezt ne, hanem hass, alkoss és gyarapíts - de a péntek délutánt mindenképpen töltsd velünk és elsőéves hallgatóinkkal, akik megosztják élményeiket, tapasztalataikat.
  Január 6, 13, 20, 27 éééés februárra is átcsúszunk, méghozzá 3-ra.
  Nóra Kunos-val, Helga Mihályi és velem. Mindez ingyen. ME, B/2-es épület, 1. emelet 115. Graholy Éva alig várja, hogy jelentkezz: boleva@uni-miskolc.hu. December 20-ig nagyon jó lenne.
  A jelszó: Kis és nagyvilágok ha találkoznak....
  Találkozzunk mi is.
  Várunk szeretettel!


  2016. 11. 25.


  I. Szocos Szaknap

  Hallgatóink szervezésében kerül sor november 30-án, a Szocos Szaknap elnevezésű programra.
  A teljes programfüzett itt letölthető.

  Szakmai programok helyszínei:
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, C/1. épület XXXV. előadó
  Délutáni program – Bölcsész klub  2016. 11. 15.


  Záróvizsga 2016. december 15.

  Szociális munka BA
  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka: 2016. szeptember 5. (hétfő) – november 4. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2016. november 11. (péntek)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2016. november 14. (hétfő) – december 3. (szombat)
  Záróvizsga időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 10 óra
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2017. február 3. (péntek)

  A szakdolgozatok opponenseinek listája itt elérhető!
  A bírálatok felől december 5-től lehet érdeklődni személyesen a Szociológiai Intézet Titkárságán, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen.


  2016. 11. 11.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat III. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2016. december 12.


  2016.11. 11.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  Jogi szigorlatra az ötödik félév végén kerül sor, az alábbi tárgyak ismeretanyagából tételsor alapján:
  A jogtudomány alapjai, Szociális jog, Közigazgatási jog, Családjog és gyermeki jogok.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Jog szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2016. 11. 02.


  2016. november 07-én, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetével közösen, idén ismét megrendezésre kerül a Civil Börze, mely a "Szociális munka hete" rendezvénysorozat egyik programja.
  A rendezvény helye: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.

  A rendezvénysorozat részletes programja itt letölthető.

  Képek a Civil Börzéről:  2016.10. 26.


  Előszó egy kiállításhoz.
  Mermen látogatása.
  Gyere közelebb, egészen közel.
  Úgy, hogy ne kelljen végre kiabálnom.
  Úgy, hogy lehessek most szinte hallatlan - csak neked hallható.
  Na most jó.
  Most elmondom, el, hogy tegnap ugyanúgy itt ültem, ugyanúgy ide kucorodtam ebbe a fotelbe - akkor épp egyedül - és megjelent nekem
  Mermen.
  A Halember.  2016. 10. 12.


  Hamarosan Mermen áradat a Szociológiai Intézet folyosóján!

  Hogy kicsoda Mermen? Gyere el október 25-én, 16 órakor hozzánk és megtudod. (Na, annyit elöljáróban, hogy Borbás Ancsa, egy fiatal tehetséges képzőművész olyan barátja, akinek nincsenek barátai.

  Vagy valami ilyesmi. Hogy milyesmi is pontosan, az a megnyitón kiderül, de ha onnan nem, akkor meg a képeket nézegetve biztosan.

  Különben meg: Mermen Te vagy és én vagyok, ahogyan éppen fürdőzünk vagy éppen bukdácsolunk.)


  2016.10. 12.


  TDK 2016

  A TDK Szociológiai szekció ülése december 1-jén (csütörtökön) 14 órakor lesz a B/2 115-ös tantermükben.

  A szekció elnöke Dr. Havasi Virág, további tagjai:Dr. Szabó-Tóth Kinga, Mihályi Helga, Gyukits György.

  A részletes program itt érhető el.

  Minden hallgatót szeretettel várunk a konferenciánkon!


  2016. 10. 06.


  Záróvizsga tételsor

  Szociális munka BA
  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka: 2016. szeptember 5. (hétfő) – november 4. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2016. november 11. (péntek)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2016. november 14. (hétfő) – december 3. (szombat)
  Záróvizsga időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 10 óra
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2017. február 3. (péntek)


  2016. 10. 04.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2016. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. Itt érhető el a Szociológia MA záróvizsga tételsor.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2016. október 15.

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2016. november 12.  2016.09. 23.


  "Egyben sok(k)". Sok(k) az Egyben"

  A Szociológiai Intézet kihagyhatatlan programja a Kutatók Éjszakáján!
  (mely egyben szociológus-szociális munkás hallgatók és tanáraik összerázása is ugyanakkor).
  Nyitottan a nagyközönség, valamint volt, jelenlegi és jövendő hallgatók számára.
  Itt vannak a részletek. A kollázs Burai Márk elsőéves szociológus hallgató agyszüleménye
  ****

  Helyszín:
  Miskolci Egyetem, BTK B/2-es épület, Bölcsész Klub
  Időpont: szeptember 30. 18-23 óráig.

  Program:
  *A hallgatók bemutatják, hogy miben tudósok
  *Kozma Judit pajzán népdalok átadásán fáradozik
  *Szepessy Péter és Gyukits György az általuk kedvelt néptáncokat tanítja
  *Pócsi Orsolya és Szabó-Tóth Kinga megmutatja, hogy merre van az előre (vagy legalább megpróbálja: hol a helyünk magunkban, Miskolcon, a régióban és a Világban)
  *Mihályi Helga varázslatos bűvésztrükkje a számokkal és adatokkal.
  Mindeközben Czaga József élő zenél.

  Mindenkit várunk szeretettel, a belépés ingyenes (innivalót jó, ha hozol!)


  2016.09. 07.


  TDK 2016

  Idén ismét lehetőség van TDK versenyre való jelentkezésre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s részvételi korhatár sincs.

  A részeltes tájékoztató a TDK konferenciára történő jelentkezésről itt elérhető!

  A Miskolci Egyetem TDT tanácsa meghosszabbította a TDK konferenciára való jelentkezés határidejét.Bővebb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!


  2016.08. 25.


  ÓRAREND

  A 2016/2017. tanév I. féléves órarend

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali 110 kredites
  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező 110 kredites

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére.

  Szociális munka alapképzési szak (BA) 110 kredites előtanulmányi rendje és mintatanterve
  Szociális és ifjúsági munka FSZ képzést végzett hallgatók számár.

  A tematikák szeptember 1-től lesznek elérhetők a "Képzések" menüpont alatt.  2016.07. 20.


  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2016!

  Jelentkezz Szociális menedzser szakirányú továbbképzésünkre! A jelentkezési határidő:
  2016. augusztus 15.

  Bővebb információ a képzéssel kapcsolatban a BTK felvi.hu oldalán vagy Dr. Szabó-Tóth Kingánál a
  06-20-980-6243-as telefonon, vagy a szabo.toth.kinga@gmail.com e-mail címen érhető el.

  A jelentkezési lap ITT TÖLTHETŐ LE!  2016.06. 29.


  Szociológia MA

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei itt elérhető!  2016.05. 30.


  Ha június, akkor boldogság-keresés! Légy az útitársunk!

  "Élet-Öröm" - Előadások és mesék mindennapi betevő örömeinkről - Előadás-sorozat személyes és társadalmi öröm- és erőforrásainkról a ME BTK Szociológiai Intézetének és a MAB Szociológiai Munkabizottságának közös szervezésében

  A részletes program itt elérhető!  2016.05. 09.


  Szociológia MA szóbeli felvétel

  A Szociológia MA szóbeli felvételi időpontja: 2016. 06. 29. (szerda) 10 óra.
  Helye: B/2-es épület I. emelet 115-ös tanterem.
  A szóbeli eljárással kapcsolatban bővebb információ ITT érhető el.


  2016. 04. 22.


  Záróvizsga tételsor

  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés záróvizsga tételsor.

  A Záróvizsga időpontja:
  2016. május 25. (szerda):
  Szociológia MA, Szociális munka BA, Szociális menedzser képzések

  2016. május 26. (csütörtök):
  Szociális és ifjúsági munka felsőfokú szakképzés, Szociológia Ba, Egyetemi (hagyományos) képzés

  A Szakdolgozat beadása és feltöltése a MIDRA-rendszerbe: 2016. április 20.
  A portfólió beadása és feltöltése a MIDRA-rendszerbe: 2016. április 27.

  A szakdolgozatok bírálatai (konzulens és opponens) és a portfólió bírálatok május 11-től elérhető a Szociológiai Intézet Titkárságán (e-mail cím: boleva@uni-miskolc.hu; Tel.: 46/565-235).

  Az államvizsga beosztások itt érhetőek el:
  Szociológia MA
  Egyetemi képzés (hagyományos)
  Szociológia BA
  Szociális munka BA
  Szociális menedzser
  Szociális és ifjúsági munka FSZ


  2016. 04. 20.


  Szigorlati információk

  II. ÉVES SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A 2015. tavaszi vizsgaidőszakban – a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása esetén – két szigorlatot kell letenni: 1. Társadalomismeret, 2. Pszichológia.

  • A Társadalomismeret szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: A szociológia alapjai, Mai magyar társadalom, Családszociológia, Társadalmi hátrányok szociológiája, Struktúra és rétegződés.
  • A Pszichológia szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődés- és személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Segítő kapcsolatok pszichológiája.
  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  Társadalomismeret szigorlati tételsor ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, levelező tagozat ITT érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2016. 04. 11.


  SZOHATA 2016. április 15-17.

  Idén VI. alkalommal kerül megrendezésre a Szociológus Hallgatók Országos Találkozója, melynek idén április 15-től 17-ig a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete ad otthont.
  A találkozó részletes programja itt elérhető.


  2016. 04. 04.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat IV. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi. Nála kell jelezni legkésőbb február 28-án, hogy hova pontosan hova megy a hallgató. Ehhez minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2016. április 22.


  2016. 03. 30.


  MEGHÍVÓ

  A Holdam Egyesület és az MTA MAB Szociológiai Munkabizottság tisztelettel meghívja Önt és munkatársait
  2016. április 12-én (kedden) 9 órától megrendezésre kerülő „AZ EGYSZÜLŐS CSALÁD IS CSALÁD” című konferenciára.

  A részletes program ITT letölthető

  A rendezvényre regisztrálni az alábbi linken lehet.  2016. 01. 28.


  A 2015/2016. tanév II. féléves órarendje


  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Szociológia MA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2015/2016. tanév II. félévére.

  A 2015/2016. tanév 2. féléves tematikái a "Képzések" menüpont alatt elérhetők.

  Szociális munka alapképzési szak (BA) 110 kredites előtanulmányi rendje és mintatanterve
  Szociális és ifjúsági munka FSZ képzést végzett hallgatók számár.  2016. 01. 11.


  FELVÉTELI 2016.

  Jelentkezz 2016. szeptemberében induló szakjainkra!

  Olvasd el tájékoztató füzetünket és kérdezz, ha valamit még tudni szeretnél! A tájékoztató füzet itt elérhető.

  Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2016. február 15.
  (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2016. évi általános
  felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

  Bővebb információ: www.felvi.hu  2015. 12. 09.


  ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ

  Emeltszintű érettségi felkészítő *TÁRSADALOMISMERETBŐL* a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének szervezésében. A részletekről bővebb információ itt olvasható.  2015. 11. 26.


  TDK Szekció

  A TDK Szociológiai Szekcióülése 2015. december 1-jén 14 órától lesz. A részletes beosztást itt érhető el.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  2015. 11. 18.


  Decemberi Záróvizsga tételsor

  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.

  A záróvizsga időpontja: 2015. december 17. (csütörtök) 9 óra, B2/115-ös tanterem.
  A Záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Tagok: Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, Dr. Havasi Virág, Dr. Kozma Judit,
  jegyzőkönyvvezető: Mihályi Helga.

  A záróvizsga beosztása, valamint az opponensek listája itt elérhetők.
  A bírálatok 2015. december 4-től a Szociológiai Intézet Titkárságán személyesen, vagy a boleva@uni-miskolc.hu címen kérhetők el.  2015. 11. 03.


  A Digitális úton-útfélen

  2015. november 13-án kerül sor a "DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében.TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001" pályázatunk ENERGIÁK – SZINERGIÁK A FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN zárókonferenciájára.
  A konferencia fővédnöke: Balog Zoltán miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma.
  A konferencia részletes programja itt elérhető.  2015. 10. 15.


  2015. november 09-én, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetével közösen, idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Civil Börze, mely a "Szociális munka hete" rendezvénysorozat egyik programja.
  A rendezvény helye: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.

  A rendezvénysorozat részletes program letölthető itt.
  Az összevont jelentkezési lap letölthető itt.  2015. 10. 07.


  A MINŐIES Alapítvány ismét szeretettel vár érdeklődő Hallgatókat miskolci szakmai gyakorlatra. A részletekről itt tájékozódhatnak.  2015. 10. 01.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A Szakdolgozati témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. október 15.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. október 15.  2015. 09. 29.


  TDK 2015

  A Miskolci Egyetem BTK Tudományos Diákköri Tanácsa ebben az évben is meghirdeti az intézményi diákköri konferenciáját.
  A jelentkezési feltételekről bővebb információ ITT található.  2015. 09. 18.


  Kutatók Éjszakája 2015

  „EZERARCÚ MISKOLC – EZERARCÚ SZOCIOLÓGUS” - a ME BTK Szociológiai Intézetének programja a Kutatók Éjszakáján.  2015. 08. 25.


  Kedves Hallgatóink! A Szociológiai Intézet munkatársai nevében

  Weöres Sándorral kívánunk mindenkinek tartalmas, eredményes tanévet!  2015. 08. 25.


  A 2015/2016. tanév I. féléves órarendje


  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Szociológia MA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2015/2016. tanév I. félévére.

  Szociális munka alapképzési szak (BA) 110 kredites előtanulmányi rendje és mintatanterve
  Szociális és ifjúsági munka FSZ képzést végzett hallgatók számár.
  Szociológia MA szóbeli felvétel

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei ITT érhető el.  2015. 06. 18.


  A Digitális úton-útfélen TÁMOP projektünk honlapja itt elérhető:

  www.digitalisutonutfelen.hu


  2015. 05. 26.


  Erdélyi falukutató tábor, június 27-július 4 között!

  Kedves szociológus, szoc munkás és fsz-es hallgatók!
  Ismét megyünk Erdélybe, méghozzá a tavalyi helyünkre, Gyergyóújfaluba. Interjús kutatás is lesz. Medvék nem - bár ezt nem tudhatjuk biztosan. Talán megint lesz gombászkodás Attila Papp Z-vel, meg sok minden más. Egy biztos: idén nem lesz Edda koncert:-))
  Az időpont: június 27-július 4. Várhatóan napi 2500 Ft-ba kerül a szállás és ebben van napi egy meleg étel is. Feliratkozni Graholy Évánál lehet: boleva@uni-miskolc.hu, 5000 Ft előleg befizetésével,
  június 5-ig.
  Vigyázzanak, hogy le ne maradjanak róla, mert maximum 12 hallgatót viszünk idén!!


  2015. 05. 18.


  CÉDRUS-NET

  Az Erasmus Közéleti Kommunikációs-kutató Intézet, a Miskolci Egyetem és a MAB Szociológiai Munkabizottsága május 21-én "Szenior tudáskormányzás CÉDRUS-NET program" címmel nemzetközi konferenciát szervez.
  A részletes program itt elérhető.


  2015. 05. 14.


  TDK FELHÍVÁS

  A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2015-2016. tanévre intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát hirdet. A részletes felhívás itt érhető el.


  2015. 05. 06.


  A PATENT Jogvédő Egyesület Bíróságfigyelő programja önkénteseket keres. Elsősorban jogász, szociális munkás és pszichológus hallgatók jelentkezését várják, akiknek hasznos szakmai tapasztalat lehet a bíróságok elé kerülő ügyek, tárgyalások monitorozása.

  Bővebb információ az alábbi linken érhető el:
  http://birosagfigyelo.blog.hu/2015/04/09/birosagfigyelo_onkenteseket_keresunk


  2015. 05. 05.


  Szigorlati információk

  II. ÉVES SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A 2015. tavaszi vizsgaidőszakban – a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása esetén – két szigorlatot kell letenni: 1. Társadalomismeret, 2. Pszichológia.

  • A Társadalomismeret szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: A szociológia alapjai, Mai magyar társadalom, Családszociológia, Társadalmi hátrányok szociológiája, Struktúra és rétegződés.
  • A Pszichológia szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődés- és személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Segítő kapcsolatok pszichológiája.
  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  Társadalomismeret szigorlati tételsor ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2015. 04.30.


  Április 29-én az ITC-ben Álláskeresők Napja volt az Ökumenikus Segélyszervezet
  Ygen Humánerőforrás Központjának szervezésében.
  8 hallgatónk vett részt önkéntesként a rendezvény sikeres lebonyolításában.
  Köszönet érte: Czövek Gabriella, Hudák Patrícia, Ficsor Annamária, Haraszti Dávid, Filep Regina,
  Pácza Norbert, Jurkó Petra, Rozsnyai Henrietta!

  Néhány kép a rendezvényről:
  2015. 04.29.


  2015. április 28-án sor került Digitális Úton-Útfélen projektünk nyitókonferenciájára.
  Az eseményről és a projektről itt lehet bővebben olvasni:
  http://minap.hu/cikkek/gyorsabban-haladhatnak-digitalis-sztradan-diakok-tanarok


  2015. 04.23.


  2015. záróvizsga információk

  A szakdolgozat opponensek listája itt elérhető:

  Szociológia BA
  Szociológia MA
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés
  Interkulturális nevelési szaktanácsadó képzés
  Szociális és ifjúsági munka Fsz, Szociális munkaa BA

  A bírálatok május 5-től elérhetők a Szociológiai Intézet Titkárságán.
  A Szociális és ifjúsági munka FSz képzésben résztvevő hallgatók május 12-től vehetik át az értékelésüket.
  Érdeklődni a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen, vagy a 46/565-235-os telefonszámon lehet.


  2015. 04.23.


  A „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” - TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 - azonosítószámú projekt nyitókonferenciájára
  április 28-án kerül sor.
  HELYSZÍN: Miskolci Egyetem, C/2-ES ÉPÜLET XXXV, XXXVI. ELŐADÓ

  A részletes programi itt elérhető.


  2015. 04. 08.


  Idén március 30-án került megrendezésre a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia,
  amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara szervezett.
  A konferencián Czövek Gabriella, Jurkó Petra valamint Kiss Kinga hallgatóink vettek részt.
  A részletes beszámoló itt elérhető.


  2015. 03. 19.


  A „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV program keretében a tegnapi napon került sor az „Észak-Magyarországi Társadalmi Felzárkóztatásért Regionális Tudásklaszter” alakuló Közgyűlésére.

  Néhány kép az eseményről:
  2015. 03. 10.


  NANCY AALTO A TAMPEREI EGYETEM OKTATÓJA előadást tart „Perception and Reception” címmel március 11-én és március 12-én 14 órától a B/2-es épület 115-ös teremben.
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  2015. 03. 10.


  Szakdolgozati információk Szociális munka III. éves hallgatók részére

  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. április 15.


  2015. 03. 09.


  Záróvizsga tételsor

  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés záróvizsga tételsor.

  Záróvizsga beosztás
  A tavaszi záróvizsga beosztás tervezete itt elérhető.


  2015. 03. 03.


  Megjelent az ERASMUS+ mobilitási program
  2015/2016-os tanévi pályázati felhívása, amely pályázati lehetőséget kínál hallgatók részére külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra.

  A pályázati felhívás elérhető a http://www.meph.uni-miskolc.hu/erasmusplus.html oldalon a
  „Pályázati felhívás a 2015/16. tanévre" menüpont alatt. A pályázat kizárólag elektronikusan, on-line pályázati űrlap kitöltésével és a kötelező mellékletek feltöltésével nyújtható be.

  Beadási határidő: 2015. április 6. 24.00 óra


  2015. 03. 03.


  A Régen volt? Hol is volt? című, a Raoul Wallenberg Egyesület által szervezett, a Külügyminisztérium és Miskolc MJV Önkormányzata által támogatott, országos középiskolai vetélkedő miskolci elődöntőjét február 27-én tartottuk, az idén nyolc csapat részvételével.
  Az immár negyedik alkalommal megrendezett vetélkedő az előző évekhez hasonlóan a Szociológiai Intézet társszervezésében valósult meg.
  Az Alsózsolcáról, Egerből, Mátraverebélyről, Miskolcról és Kassáról érkező csapatok szoros versenyben mérték össze tudásukat.

  Az országos döntőn, melyet április 9-én tartanak Budapesten a miskolci vetélkedő 1. helyezettje, a „Gráciák”, a Márai Sándor Magyar Tanítású Nyelvű Alapiskola és a Gimnázium (Kassa) csapata vesz majd részt. Az elődöntő 2. helyezettje a „Karádi” (Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Eger), a 3. helyezett pedig az „Antiantiszemiták” (Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger) csapat lett. Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek!

  Néhány fénykép az vetélkedőről:
  2015. 01. 30.


  Felvételi 2015. szeptemberében induló szakjainkra!

  Olvasd el tájékoztató füzetünket és kérdezz, ha valamit még tudni szeretnél! A tájékoztató füzet itt elérhető.

  A http://www.felvi.hu/ honlapon elektronikusan tudsz jelentkezni. A társadalomtudományi BA szakokhoz emelt szintű érettségire lesz szükséged.
  Hogy ezt megkönnyítsük, ingyenes érettségi előkészítőt indítunk társadalomismeretből, amelyre
  január 7-ig tudsz még jelentkezni!
  A részletes program az alábbi linken érhető el.

  Tájékoztató a Szociológia MA felvételi eljárással kapcsolatban.


  2015. 01. 30.


  Garai Gábor “Bizalom” című versével és Raffai Kinga „Üzenet” című képével kívánunk minden hallgatónknak sikeres, eredményes, izgalmas tavaszi szemesztert!


  2015. 01. 29.


  Gyakorlati lehetőségek

  A Drogambulancia Alapítvány az Ökumenikus segélyszervezettel közösen pályázatot nyújtott be.
  A pályázat célja: a droghasználók által használt injektorok begyűjtése és a szermaradványok bevizsgálása.
  A pályázat keretében 20 fő önkéntes képzésére van lehetőségük, akik a későbbiekben közreműködnek a program megvalósításában.
  Szociológus illetve szociális munkás (BA és Fsz) hallgatókat várnak, önkéntes programjuk keretében!
  Az önkéntesek egy 2 napos képzésen vesznek részt, itt Miskolcon, a tervek szerint február végén.
  A program 2016. december 31-ig tart. Az érdeklődők keressék: Juhászné Ceglédi Tündét: a drogprevencio@gmail.com email címen, minél hamarabb!

  Szakmai gyakorlati lehetőség a MINŐIES alapítványnál!
  Kedves Hallgatók!
  A MINŐIES Alapítvány ismét szeretettel vár érdeklődő Hallgatókat miskolci szakmai gyakorlatra februártól
  akár május végéig. Az alábbi szakmai területek munkáiba lehet bekapcsolódni:

  • munkaerő-piaci kutatások,
  • (önismereti, munkaerő-piaci) klubfoglalkozások szervezése és vezetése,
  • felnőttképzési tanfolyam adminisztrációja, dokumentálása,
  • EU-s projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése,
  • rendezvények szervezése, lebonyolítása, adminisztrálása,
  • a rendezvényeken, programokon résztvevőkről kimutatás-készítés, elégedettségmérésük (kérdőív összeállítás, kiértékelés)
  • pályázat-figyelés, - írás és megvalósítás,
  • egyéb adminisztrációs munkák.
  Az érdeklődők jelentkezését (CV, motivációs levél) a minoiesalapitvany@gmail.com e-mailcímre várjuk.
  További felvilágosítás kérhető Matiscsákné Mariannától a 06-30-418-25-49-es telefonszámon,
  vagy a megadott e-mailen.(Akár FSZ-es levelezős hallgatóknak is jó, a féléves gyakorlatra!!)


  2015. 01. 28.


  Órarend

  A 2014/2015. tanév II. féléves órarend tervezete

  Felsőoktatási szakképzés nappali tagozat
  Felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia BA levelező tagozat

  Szociológia MA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Interkulturális nevelési szaktanácsadó


  2015. 01. 15.


  Megújulás és Szociológia

  A Megújulás és Szociológia ötödik előadását január 15.-én tartottuk meg.
  Prof. Dr. Csepeli György előadása a „Big Data” – a szociológia új útjáról szólt, Dr. Osváth Andrea előadása pedig arról szólt, hogy miért (nem) vagyunk boldogok?
  Legközelebb február 12.-én, Urbán Anna és Farkas Zoltán előadását hallgathatják meg.
  Részletek a honlapon!

  Néhány kép az előadásról:
  2015. 01. 14.


  Párválasztás, szerelem, család

  Párválasztás, szerelem, család címmel szabadon választható kurzus indul a tavaszi félévben, a Szociológiai Intézet szervezésében, 4 kreditért, pszichológus, szociológusok és mediátor bevonásával!
  Bővebb információ a kurzussal kapcsolatban az alábbi linken érhető el.


  2015. 01. 12.


  2015. január 10-én, 86 éves korában elhunyt Hankiss Elemér szociológus, irodalomtörténész.
  Egy vele készített interjú részletével emlékszünk most rá. Nyugodjon békében!

  "Igen, tévelygek. Keresem azt, ami új, amit még homály fed, ami fontos lehet, ami még élő, ami több, mint a ma adott és ismert. Igen, tévelygek, kalandozom, vagy akár csellengek. Játszom. Nem hiszem, nem vagyok elég gőgös ahhoz, hogy azt higgyem, megtaláltam az igazságot. És nem szorongok annyira, hogy görcsösen belekapaszkodjam, belecsimpaszkodjam abba a biztosnak remélt fogantyúba, amelyet egyszer már megragadtam. És valóban: nem akarok a dzsungelből kijutni. Az élet és az ...ezerféle lehetőség dzsungeléből. A titkokkal, meglepetéssel, felfedezhető igazságokkal teli dzsungelből. Nem akarok túl hamar kijutni arra a bizonyos, nagyon is áttekinthető 'homokos, vizes síkságra'. Ahol már nincs remény. De lehet, hogy mégiscsak Jelenits tanár úrnak van igaza. Lehetséges, hogy azok közé tartozom, akikről Hofmannsthal így ír: 'Céltalan vándorai a térnek'.”


  2015. 01. 05.


  Önkénteseket keresünk Élet -Tartalom című projektünkhöz!

  A projekt célja:
  Elsősorban idősotthonokban élő személyek hasznosság-érzetének, önbecsülésük növekedésének elősegítése életút-interjúk készítésén keresztül.

  Részletes leírás:
  Az életút interjú módszerének számos haszna van, azon kívül, hogy szociológiai értelemben feltárja az adott személy életének fontosabb állomásait.

  Ennél a projektnél elsősorban az a célunk, hogy az interjúalany, visszaemlékezve élete fontosabb állomásaira, fordulópontjaira - felidézze önmaga és az interjúvoló számára (aki ez esetben csak eszközként funkcionál) értékeit, életének szépségeit, megerősítést kapjon önmaga számára abban, hogy nem élt hiába, hogy élete egyedi és megismételhetetlen.

  A projekt során az önkéntesek feladata egy kisebb képzést követően ilyen katalizátori, segítői szerepkör átvétele, amelynek során 2-3 órára képessé válnak valakit meghallgatni, figyelmüket teljes egészében nekik szentelni - háttérbe húzódva, egyfajta csendes, segítői szerepben.

  A projekt interjúalanyai a velük késztett interjúkat megkapják - így segítve elő azt, hogy az számukra ne csak egy beszélgetés, hanem egy eltehető, bármikor elővehető, eleven anyagként jelenjen meg.

  Jelentkezni Graholy Évánál lehet: boleva@uni-miskolc.hu email címen, január 20-ig!


  2014. 12. 15.


  Kedves Hallgatók,
  A szemeszter végén, karácsony és az új év közeledtével kívánunk Mindenkinek Farkas Árpád versével békés, szép ünnepeket, eredményes vizsgázást és sok-sok boldog pillanatot 2015-ben!

  Havazás lennék, lengőn áldó,
  gyűrött arcokra, földre szálló,
  vigasztaló-nagy csöndes ének,
  lélegzete a mindenségnek.

  Havazás lennék, mintha volna
  kedvem és pénzem annyi hóra,
  mellyel ember ily hitvány bőrben
  havazhat egész esztendőben.

  Lassún, mint akit nem is kérnek,
  lennék Föld felett lengő ének,
  egy szál ingben is elringatnám,
  elmúlásommal sem ríkatnám.

  Lennék mindenség ingecskéje,
  öltözködnék a szegénységre,
  ne üssön át az éjszakákon
  vacogó lélek, fázó álom.

  Havazás lennék, lengőn áldó,
  gyűrött arcokra, földre szálló,
  csitítgató is ott, hol láz van.
  Méltóságos a pusztulásban.

  (Farkas Árpád: Dúdoló)
  2014. 12. 12.


  Szeretettel gratulálunk Mindenkinek, aki december 11-én sikeres államvizsgát tett a Szociológiai Intézetben! Különösen büszkék vagyunk a szociális munka BA első, nálunk végzett hallgatóira! Mindenkinek további tartalmas, szép éveket kívánunk!


  2014. 12. 11.


  A Bódis Kriszta által megálmodott és létrehozott „Van Helyed Alapítvány” meghívására december 10-én Ózdon önkénteskedtünk szociális munkás és szociológus hallgatók részvételével.

  Néhány fotó az eseményről:
  Köszönet Pácza Norbertnek a boksz edzésért, Kis Kingának, Jurkó Petrának és Czövek Gabinak a kreatív foglalkozásért. Megyünk máskor is!


  2014. 12. 08.


  A Wallenberg Egyesület "Régen volt? Hol is volt?" címmel vetélkedőt hirdet középiskolások részére a ME BTK Szociológiai Intézete közreműködésével.
  A részletes felhívás itt elérhető.


  2014. 12. 04.


  2014. december 9-én szakmai műhelybeszélgetést tart a Holdam Egyesület a családon belüli erőszak témájában a Helynekem Színházi Labor közreműködésével!
  Helye: Miskolci Egyetem B/2-es épület, Kék terem (28-as előadó)
  Idelye: 14 órától
  A részletes program itt elérhető.

  Mindenkit szeretettel várunk!


  2014. 12. 03.


  Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

  A decemberi államvizsga beosztás, valamint az opponensek listája itt megtekinthető.

  A bírálatok december 2.-tól érhetők el a Szociológiai Intézet Titkárságán.


  2014. 11. 26.


  Szociális és Ifjúsági Munka Felsőoktatási Szakképzés hallgatói részére
  Záróvizsga információk itt elérhetők
  Itt elérhető a feladatleírás a portfolió elkészítéséhez.


  2014. 11. 26.


  A Jog szigorlati tételsor elérhető az Oktatási segédanyagok menüpont alatt.


  2014. 11. 21.


  Tegnap volt a TDK szóbeli fordulója, ahol hallgatóink a "PEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIAI szekcióban szerepeltek.
  Czövek Gabriella
  "Miskolc tanodái pszichológiai és szociológiai nézőpontból"
  ( Konzulens: Dr. Havasi Virág, egyetemi adjunktus) című dolgozatával megosztott második,

  Kiss Kinga
  "Családtervezés a Miskolci Egyetemen. Gyermekvállalás és terhességmegszakítás az egyetemista lányok körében"
  (Konzulens: Dr. Gyukits György, egyetemi adjunktus) című dolgozatával megosztott második és

  Jurkó Petra
  "A pszichedelikus közösségépítő hatás a goa szubkultúrában"
  (Konzulens: Dr. Gyukits György, egyetemi adjunktus) cíamű dolgozatával negyedik helyen végzett.

  Néhány kép a szekcióülésről:

  Hallgatóinknak ezúton is gratulálunk és az OTDK-n hasonló sikereket kívánunk!
  Köszönet a felkészítő tanároknak!


  2014. 11. 17.


  Varbói kirándulás november 15-16.
  Szóval nem voltunk 30-an de nagyon jól éreztük magunkat!
  Most sem találtuk meg Andó kutat, de voltunk a Dobrica forrásnál, éjszakai túrán, okosan, lámpák nélkül, volt biliárd és csócsó, autó szerpentinen, és a szerencsésebbek végigkóstolhatták a varbói cukrászda kínálatát. Megyünk máskor is.
  Néhány kép a kirándulásról:
  2014. 11. 17.


  Emelt szintű értettségi felkészítő indul társadalomismeretből, a Szociológiai Intézet szervezésében!
  A részletes program az alábbi linken érhető el.


  2014. 11. 14.


  Megújulás és Szociológia

  Tegnap kivonultunk a MAB-ba és az Integrációs előadás-sorozatunk keretében Kozma Judit beszélt a szociális munka szerepéről a hátrányos helyzetű településeken, illetve Gyukits György a fiatalkorúak terhességéről, annak okairól.
  Az előadásokkal kapcsolódtunk a Szociális Munka Hete rendezvénysorozathoz.
  Néhány kép az előadásról:  2014. 11. 11.


  November 10-én Intézetünk adott otthont a Szociális Munka Hete nyitókonferenciájának és a Civill Börzének. A konferencián előadást tartott Nyitrai Imre helyettes államtitkár és Vecsei Miklós is a MMSZSZ alelnöke. A Civil Börzén 40 szervezet mutatkozott be.
  Néhány kép a konferenciáról:
  A fotók forrása: Minap.hu


  2014. 11. 11.


  Kedves Mindenki, Ha november 15, akkor irány Varbó!

  Néhány információ:
  Gyülekezés szombaton 10-11 között a szálláshelyen, amely az önkormányzati rönkház, a busz az emlékműnél áll meg Varbón, onnan a tó felé kell gyalogolni és jobb oldalon, a falu végén megtalálható.
  11 30 körül indulunk kirándulni Andókútra (ha megtaláljuk, ha nem, akkor oda, amit megtalálunk..:)) Egyébként nem kell izgulni, lapos terepen megyünk, semmi emelkedő és az idő is szép lesz, de azért nem árt esőkabát és nem árt egy jó cipő sem (már olyan,ami kirándulásra alkalmas..).
  Ezt követően 2 körül megebédelünk, utána pedig szétnézünk a faluban (vannak nagyon érdekes látnivalók és egy olyan útvonal, aminek a tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a falura.
  Ezután pedig szabad program. Ehhez talán nem árthat egy kis inni- meg ennivaló (de főleg talán az előbbi...)). CD-t lehetne hozni zenével, mert akkor talán nagyobb az esélye annak, hogy valamiféle buli is kialakul.
  Van zuhany és ágynemű, vannak tányérok és poharak. A vasárnapi reggeliről mindenki maga gondoskodik, van konyha. Nagyjából 10-11 körül hazaindulunk, így mindenki családi körben költheti el a varárnapi ebédet.

  Pénzügyek:
  A szállás 3000 ft/fő, az ebéd 850 ft. Nem kértek előleget, így elég szombaton fizetni, kérném, hogy mindenki majd pontos összeget adjon.

  Itt van némi információ a helyről:
  http://varboitelkesek.lapunk.hu/…/dokume…/3754_mr_091213.pdf

  Hogy lehet eljutni? Kocsival vagy Lyukó, vagy Sajószentpéter felé, az előbbi kalandosabb és szebb, az utóbbi talán gyorsabb, de zökkenőmenetesebb - nem is tudom.

  Busszal a Búza térről, talán ez a jó menetrend!
  http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/talalatok.php
  Mindenkinek jó készülődést!


  2014. 11. 11.


  Havasi Virág regionális kutatásai elismeréséül, a Társadalomelméleti Szakbizottság előterjesztése alapján Tudományos Díjban részesült. Kitüntetéséhez ezúton is sok szeretettel gratulálunk!

  November 13-án a MAB-ban folytatódik a "Megújulás és Szociológia" rendezvény-sorozatunk.
  Ennek keretében az alábbi előadásokra kerül sor:
  14-15: Dr. Kozma Judit: Szociális munka a végeken
  15-16: Gyukits György: Fiatalkorú terhesség és gyermekvállalás a mélyszegénységben élők körében

  Mindenkit szeretettel várunk!


  2014. 10. 28.


  Szociális Munka Hete

  Idén is megrendezésre kerül a Szociális Munka Hete rendezvénysorozat keretében a Civil Börze.
  Az idei konferencia témája: „A MI Világunk, a mi világunk? Szociális Élet? Pálya? Modell?!”
  A meghívó, valamint a rendezvénysorozat részletese programja elérhető itt:

  Meghívó

  Szocális Munka Hete programfüzet


  2014. 10. 22.


  Megújulás és Szociológia

  A Megújulás és Szociológia második előadását október 16.-án tartottuk meg.
  Dr. Pankucsi Márta az összetartozás rendjéről, Dr. Szabó-Tóth Kinga pedig a hátrány és felsőoktatás témáról tartott előadást.
  Legközelebb november 13.-án, Kozma Judit és Gyukits György elődását hallgathatják meg.
  Részletek a honlapon!
  Néhány kép az előadásról:

  2014. 10. 16.


  Tanulmányi Kirándulás

  2014. november 6.-án 10 órától 14 óráig, Prof. Dr. Csepeli György tanár úr szervezésével, tanulmányi kirándulást szervezünk a Gyerekvárosba.

  Akik el szeretnének jönni, azok jelezzék a részvételi szándékukat a Szociológiai Intézet Titkárságán október 27-ig.

  Indulás a Szociológiai Intézetből 9:45-kor.


  2014. 10. 16.


  Újjáalakult a Miskolci Akadémiai Bizottság

  A MAB Klubtanács Elnöke Szabó-Tóth Kinga lett.  2014. 10. 07.


  Kisfilm pályázat

  "A MI VILÁGUNK, a mi világunk?!" címmel kisfilm pályázatot hirdet a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény.
  A részletes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.


  2014. 10. 02.


  Meghívó Colin Swatridge, visitng lecturer, "Academic Writing című angol nyelvű előadására.


  2014. 09. 30.


  Meghívó a "Néma Tanúk" rendezvénysorozatra és kiállításra.  2014. 09. 30.


  A KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 számú projekt keretében „A Társadalmi-Gazdasági felzárkóztatás a régióban - Az eddig elért eredmények” címmel konferenciát szervezünk
  október 8.-án (szerdán).

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  A részletes program itt elérhető.  2014. 09. 29.


  Kutatók Éjszakája

  Nagyon jó volt a hangulat a Kutatók Éjszakáján a Szociológia Intézet által rendezett Sokszínű Miskolc, Sokszínű szociológus programon.
  Köszönet a Dorco Band-nek a fantasztikus muzsikáért, Szepessy Péternek a moldvai táncokért,
  Kozma Juditnak a mesékért, Hunyadi Annának a megható írásáért, Riczuné Soltész Boglárkának a művészi fotókért, Farkas Zoltánnak és fiának a gitárdalokért, Osváth Andreának a szervezésben való közreműködésért!

  Néhány kép:


  2014. 09. 24.


  Megújulás és Szociológia

  Megtartottuk az idei tanév első Megújulás és Szociológia előadását nagy érdeklődés közepette.
  Szepessy Péter tartott előadást az integráció fogalmának értelmezési lehetőségeiről illetve Mihályi Helga a népesedés és társadalmi integráció kérdéseinek összefüggéseit elemezte.
  Legközelebb október 16-án, Pankucsi Márta és Szabó-Tóth Kinga elődását hallgathatják meg.
  Részletek a honlapon!
  Néhány kép az előadásról:

  2014. 09. 22.


  Október 16-17.-én "Létkérdések a születés körül" címmel konferenciát szervez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete.
  A konferencián Intézetünket Gyukits György képviseli. A részletes program itt elérhető.


  2014. 09. 18.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A A tárgyfelvételi időszakban – az utolsó év első és második félévében – a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I-II.” című tárgyat!témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  A tantrágyi lista elérhető itt.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociális munka Alapképzésben:

 • Záróvizsga tételsor

  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. A szakdolgozatot két példányban kell leadni a Szociológiai Intézet Titkárságán november 14.-ig (péntekig).
  Az államvizsga időpontja: 2014. december 11. 9 óra. A bizottság elnöke: Dr. Szabó-Tóth Kinga.
  Tagok: Dr. Kozma Judit, Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, Földessy Judit, Gyukits György.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kellmegvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Egyéni szakdolgozati konzultáció ” című tárgyat! A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy–egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat a szakdolgozat témája alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. Előzetesen kiadott tételsor nincs, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!


  2014. 09. 16.


  TDK 2014

  A Tudományos Diákköri Tanács ebben az évben ismét meghirdette TDK-versenyét!
  A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információ itt érhető el.


  2014. 09. 16.


  Őszi Intézteti kirándulás

  November 15-16 között Intézeti kirándulást szervezünk Varbóra, melyre minden hallgatót szeretettel várunk! Bővebb információ a kirándulással kapcsolatban itt érhető el.


  2014. 09. 16.


  Pszichodráma csoport indul a ME BTK Szociológia Intézet szervezésében,
  októberben, Pócsi Orsolya vezetésével, kéthetente, csütörtökön, várhatóan 14 órától.
  A foglalkozások ingyenesek!
  Jelentkezni lehet a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen Graholy Éva-nál szeptember 22-ig!
  Helyek korlátozottan állnak rendelkezésre!


  III. évadával folytatódik a ME BTK Szociológiai Intézet "Megújulás és Szociológia" előadás-sorozata, a MAB-ban. Az előadás témája: a társadalmi integráció.
  A részletes program elérhető itt.

  Szervezők: Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete és az MTA Miskolci Területi Bizottsága Társadalomelméleti Szakbizottságának Szociológiai Munkabizottsága

  Helyszín: MAB, Miskolc (Erzsébet tér 3)

  Az előadás-sorozat a KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 számú projekt keretében valósul meg.

  Mindenkit várunk szeretettel!


  Gross Arnold képeivel és Márai Sándor néhány gondolatával kívánunk minden hallgatónknak tartalmas, kihívásokkal teli tanévet és jó tanulást!


  2014. 08. 25.


  2014/2015. tanév I. félév órarend tervezet

  Szociológia BA
  Szociológia BA nappali tagozat.
  Szociológia BA levelező tagozat.

  Szociológia MA
  Szociológia MA nappali tagozat.
  Szociológia MA levelező tagozat.

  Szociális munka BA
  Szociális munka BA nappali tagozat.
  Szociális munka BA levelező tagozat.

  Szociális- és ifjúsági munka FSZ
  Szociális és ifjúsági munka FSZ nappali tagozat.
  Szociális és ifjúsági munka FSZ levelező tagozat.

  Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szak
  Szociális menedszer I. évfolyam
  Szociális menedszer II. évfolyam

  Interkulturális nevelési szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
  2014/2015. I. félév


  A 2014/2015. tanév I. félévi Tanulmányi Időbeosztás itt elérhető.


  2014. 07. 23.


  Záróvizsga tételek

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára itt érhető el.


  2014. 07. 01.


  Minden kedves hallgatónknak tartalmas, pihentető szép nyarat kívánnak a Szociológiai Intézet munkatársai! Találkozunk szeptemberben!


  2014. 07. 10.


  Erdélyi terepgyakorlat 6. alkalommal

  Szombaton szerencsésen megérkezett hallgatói csoportunk Erdélyből, Gyergyúójfaluból. 13 hallgató vett részt a gyakorlaton, és 4 oktató.
  Csodálatos helyen volt a szállásunk Gyergyóújfalutól nem messsze, gyönyörű kilátásssal, szép környezetben. Két napon át készültek életút-interjúk, ezt követően pedig kirándulásokat tettünk (többek között a Gyergyóremetére, ahol a szociális intézmények működését is megismertük illetve láttunk működő vízimalmot), a Gyilkos tóhoz, Gyergyószentmiklósra, Csíkszentdomokosra. Voltak nagy szalonnasütések, gombászás, a falunapok keretében Edda koncert.

  Néhány kép a gyakorlatról.

  2014. 06. 19.


  Tájékoztató a Szociológia MA felvételi eljárásáról

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei itt érhető el.


  2014. 06. 19.


  Berente lakosságának teljeskörű felmérése

  Elkezdődött Intézetünk és a Műszaki Földtudományi Kar Társadalomföldrajz Intézeti Tanszékének közös kutatása, melynek célja Berente lakosságának teljeskörű felmérése migáció, társadalmi konfliktusok, bűnözés, életmód témákban.
  A kutatás kérdőves adatfelvételen alapul, melyet júniusban végzünk el. Közös tanulmányunk szeptemberben jelenik meg. Az eredményekről később folyamatosan beszámolunk.


  "FIRELIFE"

  Az elmúlt évek csapadékszegény időjárása, a hazai erdőtüzek növekvő száma és kiterjedésük növekvő mértéke jelzik az erdőtűzzel kapcsolatos ismeret-átadás, a megelőzés fontosságát.
  Ebből a felismerésből született a "FIRELIFE" című projekt ötlete, amelynek projektgazdája a NÉBIH Erdészeti Főigazgatósága. A ME BTK Szociológiai Intézete mint partner vesz részt a nyertes pályázat megvalósításában, mely az uniós erdőtűzmegelőzési kampány keretében készült, az Európai Bizottság támogatásával.
  A kutatás várhatóan 2014 nyarán elindul.


  2014. 06. 18.


  Tájékoztatás az Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban Szociális munka BA III. évfolyamos hallgatók részére!

  Az Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban, melynek óraszáma 160 óra, azaz összesen 4 hét, nyomatékosan kérek mindenkit, hogy július 1-jéig Graholy Évának (boleva@uni-miskolc.hu) jelezzék, hogy hol szeretnék eltölteni a gyakorlatot.
  Ehhez a szükséges adatok:

   Az intézmény neve
   Az intézmény posta címe
   Az intézmény székhelye
   Az intézményvezető neve, beosztása
   Tereptanár neve
  (Azok a hallgatók, akik szociális intézményben dolgoznak, azok a saját munkahelyükön is eltölthetik azt.) Ezt követően a Szociológiai Intézet fogja felvenni hivatalosan a kapcsolatot az adott intézménnyel, és szervezi meg az Összefüggő szakmai gyakorlatot.

  Tájékoztatom továbbá a Hallgatókat arról, hogy a záróvizsga tételsor július közepén fogjuk közzétenni a Szociológiai Intézet honlapján. A szakdolgozatok beadási határideje várhatóan november első fele. A záróvizsgára várhatóan december 10 és 20 között kerül sor.
  Kérem, hogy mindenki folyamatosan tartsa a kapcsolatot az általa választott szakdolgozati konzulensével, különös tekintettel a fenti határidőkre.

  Dr. Szabó-Tóth Kinga
  intézetigazgató


  2014. 06. 18.


  Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia

  A Regionális Esélyegyenlőségi Hét keretében került sor a miskolci Városházán a VI. Regionális Esélyegyenlőségi Konferenciára, június 16-ánán, melynek témája a nők (és férfiak) munkaerőpiaci helyzete volt régiónkban. Az egyik plenáris előadást Szabó-Tóth Kinga tartotta.

  Néhány fotó a rendezvényről:


  A részletes program itt található:


  2014. 06. 05.


  Állás lehetőség diplomával rendelkezők részére

  Piackutatási adatfeldolgozással, adatelemzéssel foglalkozó debreceni cég Adatfeldolgozó (Data Processor) , valamint Client Service Support (Charting) munkakörbe munkatársat keres.

  A részletes pályázati felhívás itt érhető el:
  Piackutatás, adatfeldolgozoás
  Client Service Support


  2014. 06. 02.


  Interkulturális nevelési szaktanácsadó

  Interkulturális nevelési szaktanácsadó posztgraduális (szakirányú továbbképzés) indul levelező formában (várhatóan kéthetente pénteken és szombaton) szeptembertől.

  Pedagógus végzettségűek számára (várhatóan 15 fő részére) a képzés tandíját egy TÁMOP pályázat keretében tudjuk finanszírozni. A képzés két féléves, 60 kredites. Részletes szakleírás a Képzések menüpont alatt található.
  Érdeklődni lehet: szabo.toth.kinga@gmail.com

  Továbbiak a "Miskolci Szociológusok" facebook oldalon taláhatók.


  2014. 05. 26.


  Megjelent a Szellem és Tudomány folyóiratunk legújabb száma

  A tartalomból:

  Hátrányos helyzet és felsőoktatás; Balaton és szociológia, szabad véleménynyílvánítás a virtuális világban, kárpátaljai etnikai együttélési helyzetet vizsgálata... Hamarosan az intézeti honlapon teljes terjedelmében elérhető lesz.


  2014. 05. 21.


  Kistérségi mentorképzés

  Információk a a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV projekt keretében megvalósuló "Kistérségi mentorképzés" című kurzusról

  A képzés tananyagai:

 • Európai Uniós ismeretek, régiófejlesztés, projektírás
 • Asszertivitás és kommunikáció
 • Közösségfejelsztés - Roma programok
 • Társadalmi problémák és kezelésük


  2014. 05. 12.
  A NO HATE SPEECH KAMPÁNY ROAD SHOWJA 2014. május 15-én Miskolcra érkezik a ME BTK Szociológiai Intézetének társszervezésében!
  A rendezvényről bővebb információ ITT érhető el.


  2014. 05. 06.


  Fedél Nélkül

  Az "Első kézből a hajléktalanságról" című projekt keretében a Szociológiai Intézetben ma szociális munkás hallgatók találkoztak a projektben tevékenykedő hajléktalanokkal és ismerkedtek meg a hajléktalanná válás okaival, tapasztalhatták meg saját élményű szituációs játékokra építve a hajlkéktalan lét kiszolgáltatottságát.
  Köszönet Kulcsár Zsófia óraadó oktatónknak az esemény megszervezéséért!  2014. 04. 29.


  Hallgatói karrierlehetőségek

  Közösségi koordinátor
  Egyetemi, főiskolai végzettségű (szociális munkás, szociálpedagógus, szociológus, szociálpolitikus, pszichológus, szociális menedzser) diplomás szakembert keresünk, Békéscsaba és környékéről, pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatásaival foglalkozó szakmai stáb koordinálása feladatra, hosszú távra.
  Bővebb információ az alábbi linken érhető el.


  2014. 04. 29.


  Hallgatói ösztöndíj lehetőség

  Szociális gondoskodás képzés Finnországban

  A finnországi KYAMK University of Applied Sciences ingyenes angol nyelvű felsőfokú képzést indít szociális gondoskodás néven, amelyre szerte a világból várnak hallgatókat.
  Bővebb információ az alábbi linken érhető el.


  2014. 04. 29.


  Gyakornoki lehetőség külügyi irodában

  A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Külügyi Irodája nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak kínál gyakornoki lehetőséget. A gyakornokok számára - az érdeklődési területüket figyelembe véve - személyes programot alakítanak ki. Jelentkezni Ódor Balázs külügyi irodavezetőnél lehet az oikumene@reformatus.hu email-címen.
  A gyakornoki program:
  A gyakornokok számára, az érdeklődési területüket figyelembe véve személyes programot alakítunk ki. A MRE Zsinati Hivatala, azaz országos irodája egy időben legfeljebb 4 gyakornoki helyet biztosít a Külügyi Iroda közvetlen vagy közvetett felügyelete alatt, az alábbi területeken:
  1. A Külügyi Iroda munkájának segítése
  2. Magyar Református Szeretetszolgálat nemzetközi partnerkapcsolatának gondozása, fejlesztése
  3. A Cigánymisszió kezdeményezéseinek nemzetközi kommunikációja, a missziót támogató nemzetközi partnerekkel való hosszú távú együttműködés segítése, prezentációk készítése, nemzetközi roma konferencia előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.
  4. A Menekültmisszió nemzetközi kapcsolatainak feltérképezése és fejlesztése, különös tekintettel a munkát támogató partneregyházakra.

  Bővebb információ az alábbi linken érhető el.


  2014. 04. 28.


  Nyári egyetem

  Nyári Egyetem a University of Łodz (Lengyelország) szervezésében 5 hallgató számára 2014 június 29-július 12 között. A nyári egyetem témája: "Human security in the contemporary world”. A hallgatók számára a részvétel ingyenes! Az utazás költségeit is megtérítik! Előzetes program itt található:

  Érdeklődni és jelentkezni lehet a BTK Szociológiai Intézet titkárságán (Graholy Éva: 2184-es mellék vagy boleva@uni-miskolc.hu) május 5-ig!


  2014. 04. 25.


  Záróvizsga információk

  Szociológia Ba tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.
  Szociológia kredites tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.
  Szociológia Ma tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.
  Szociális menedzser szak tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.

  A bírálatok május 6.-tól érhetők el a Szociológiai Intézet Titkárságán. Érdeklődni személyesen, telefonon valamint e-mailben is lehet.

  Záróvizsga tételsor végzős hallgatók számára


  2014. 04. 15.


  Kistérségi mentorképzés

  Információk a a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV projekt keretében megvalósuló "Kistérségi mentorképzés" című kurzusról


  2014. 04. 14.


  „MARGÓ" Esettanulmány készítő versenyre való felhívás

  A verseny tárgya: A helyi foglalkoztatásban sikeresen tevékenykedő valamely periférikus,vagy település helyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kezdeményezéseinek és azok hatásainak bemutatása, valamint a sikeresnek tartott kezdeményezés továbbfejlesztésére, illetve más térségekben történő adaptációjára vonatkozó javaslatrendszer kidolgozása.
  Részleteket itt olvashat:


  2014. 04. 11.


  Nyári terepgyakorlat Erdélyben!
  Ismét lesz erdélyi terepkutatás!! A részletekről bővebb információ ITT érhető el.

  Képek a szállásról:


  2014. 04. 11.


  Kortárs Képzőművészeti Kurzus

  2014. április 10-én a Független Képzőművészeti Tanszék által szervezett workshop került megrendezésre a Szociológiai Intézetben. A nap folyamán kortárs képzőművészeti kurzusokon vehettek részt a hallgatók és az oktatók. Kiderült, hogy mi az a pecsét akció és hol vannak a tudomány és művészet közös terei. Köszönet a szervezésért Osváth Andreának és a hallgatóknak: Ardó Balázsnak, Boronkai Balázsnak, Bártfai Zsoltnak, Márk Csabának, Kiss Kingának, Czövek Gabinak és Tamás Ádámnak.

  2014. 04. 10.


  A szociológia MA II. éves hallgatókkal szakmai gyakorlaton voltunk a miskolci RádióM-ben, ahol a kereskedelmi rádiózás számos fortélyát ismerhettük meg: így pl. a sales marketing, a hírszerkesztés, az élő- ill. konzervadások készítésének metódusait, technikáját. Tóth-Szántay József ügyvezető úr volt abban a segítségünkre, hogy bemutassa a rádió működését,hitvallását, műsorpolitikáját. Ezúton is köszönjük segítségét!  2014. 04. 10.


  Szigorlati információk

  II. ÉVES SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A 2014. tavaszi vizsgaidőszakban – a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása esetén – két szigorlatot kell letenni: 1. Társadalomismeret, 2. Pszichológia. Mindkét tárgyra közzé tesszük a szóbeli tételsort április első hetében, és e tételsorok várhatóan 15-20 kérdést fognak tartalmazni.

  • A Társadalomismeret szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: A szociológia alapjai, Mai magyar társadalom, Családszociológia, Társadalmi hátrányok szociológiája, Struktúra és rétegződés.
  • A Pszichológia szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődés- és személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Segítő kapcsolatok pszichológiája.
  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  Társadalomismeret szigorlati tételsor ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, levelező tagozat ITT érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2014. 04. 07.


  Beszámoló a 2014. március 31.-e és április 4.-e között megvalósult Szikszói kistérségbeli kutatásról


  2014. 03. 31.


  Kortárs Képzőművészeti Kurzus

  Kedves Hallgatóink!
  Április 10-én, csütörtökön beköltözik a Szociológiai Intézetbe a Független Képzőművészeti tanszék, ígéretes programot kínálva számunkra a kortárs képzőművészet jelenéről, a mindennapokhoz való viszonyáról. Az előadásokon és workshopon kívül egyéb programok adnak majd alkalmat a meghívott képzőművészekkel és más szakemberekkel való beszélgetésekre, együttműködésre.
  A részletes programot az alábbi mellékletben ill. a Facebook-esemény linkjén csatoltuk.
  Az interaktív előadások ill. a workshop előre láthatólag 18 óráig tart, ezt követően a Bölcsész-klubban zenés-táncos mulatságot szervezünk, némi zsíros kenyérrel és sörrel segítve a jó hangulat kialakulását:-)
  Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk!
  Dr. Osváth Andrea - Dr. Szabó-Tóth Kinga


  2014. 03. 27.


  Szakdolgozati információk

  Szociális munka III. éves hallgatók részére

  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. április 15.


  2014. 03. 26.


  Állás lehetőség diplomával rendelkező hallgatók részére

  Piackutatási adatfeldolgozással, adatelemzéssel foglalkozó debreceni cég Adatfeldolgozó (Data Processor) munkakörbe munkatársat keres.
  A részletes pályázati felhívás a www.dataexpert.hu oldalon érhető el.


  2014. 03. 26.


  Szakmai gyakorlat

  Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a Szociológia MA I. éves, Kommunikáció és médiaszociológia szakirányos hallgatók 40 órás szakmai gyakorlatát az FM1 rádióban töltik el.


  2014. 03. 21.


  "Régen volt? Hol is volt?

  Március 20-án immáron harmadik alkalommal került megrendezésre Miskolcon a „Régen volt? Hol is volt?” a holokauszt történéseiről, az embermentők tevékenységéről, a zsidó-magyar kultúra együttéléséről, az embermentő emlékhelyekről szóló Wallenberg vetélkedő regionális fordulója, a Szociológiai Intézet közreműködésével. A vetélkedőn a Wallenberg Egyesület, a középiskola és gimnázium, és a Külügyminisztérium is képviseltette magát.

  A regionális fordulón hat csapat vett részt, az első három helyezett a következő:
  1. „Pallas Athene” (Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon - Kazincbarcika)
  2. „KIPA” (Lévay József Református Gimnázium - Miskolc)
  3. „Overlord csapat” (Gymnázium-Gimnázium - Királyselmec)

  A vetélkedő sikeres lebonyolításában segítséget nyújtott a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara.
  Külön köszönetet mondunk Dr Csíki Tamás docens úrnak a helytörténeti előadás megtartásáért, Dr Urbán Anna docens asszonynak a zsűriben való részvételéért, Dr. Osváth Andreának, a rendezvény főszervezőjének és lelkes csapatának: Czövek Gabriellának, Kiss Kingának és Ágotha Stellának, Szociális és ifjúsági munkás hallgatóinknak.

  Képek a vetélkedőről:

  2014. 03. 18.


  Pályázati felhívás

  Megjelent az ERASMUS+ mobilitási program 2014/15. tanévi pályázati felhívása, hallgatók részére külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra.
  A részletes pályázati felhívás elérhető: ITT


  2014. 03. 06.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat IV. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi. Nála kell jelezni legkésőbb február 28-án, hogy hova pontosan hova megy a hallgató. Ehhez minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2014. május 12.


  2014. 02. 10.

  A félévkezdéssel kapcsolatos információ itt érhető el!


  2014. 02. 03.

  2013/2014. tanév II. félév órarendje:

  Szociológia BA

  Szociológia MA

  Szociális munka BA

  Szociális és Ifjúsági munka Felsőoktatási szakképzés

  Szociális menedzser


  A 2013/2014. tanév II. félévi tanulmányi időbeosztása elérehtő ITT!


  2014. 01. 31.

  Megjelent Farkas Zoltán: Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete című munka negyedik kötete.


  2014. 01. 31.

  FELVÉTELI 2014!

  Intézetünk 2014 őszétől az alábbi képzéseket hirdeti meg:
  Szociológia BA
  Szociális munka BA
  Szociális és ifjúsági munka felőoktatási szakképzés
  Szociológia MA

  A képzések nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott, valamint önköltséges formában egyaránt indulnak.

  2013. 11. 28.

  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók számára a Jog szigorlati tételsor az Oktatási segédanyagok menüpont alatt elérhető


  2013. 11. 22.

  Tájékoztató a TDK konferenciáról!

  A TDK Szociológiai szekciójának házi konferenciája november 16-án (kedden) 16 órától lesz a B2/115-ös tanteremben. Bővebb információ ITT érhető el.

  A konferenciára mindenkit szeretettel várunk!


  2013. 11. 21.

  Megjelent a Szellem és Tudomány folyóiratunk legújabb száma.
  A tartalomból: A természet változásai miatt elkerülhetetlen társadalmi változások megvalósulásának akadályai; Korszerű hulladékgazdálkodás a fenntarthatóság tükrében; A „zoon politikontól” a political zoo-ig; Európa esete a magyar migrációval; Paradoxien und Turbulenzen in der Wissenschaftssoziologie von Luhmann und Bourdieu ....
  Megvásárolható a Szociológiai Intézet Titkárságán.


  2013. 11. 21.

  Munka és magánélet összehangolása Fórum

  A Miskolci Megyei Jogú Város Női Esélyegyenlőségi Fóruma „Egy hét a női esélyegyenlőségről” rendezvénysorozatot tart november 18-22-között.
  Ennek keretében november 19-én a Szociológiai Intézet adott helyet a „Munka és magánélet összehangolása” fórumnak, melyen Dr. Szabó-Tóth Kinga, a Szociológiai Intézet docense „A családi szerepek összehangolása” címmel tartott előadást.
  A Fórumon részt vett többek között Szigetvári Eszter a Holdam Egyesület, Csutorás György és Matiscsákné dr. Lizák Marianna a MINIŐIES Alapítvány képviseletében.

  Néhány fotó az eseményről:
  2013. 09. 20.

  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére:

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.

  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani,
  amelynek határideje 2013. október 15.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A A tárgyfelvételi időszakban – az utolsó év első és második félévében – a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I-II.” című tárgyat!témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2013. október 15.
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani,
  amelynek határideje 2013. október 15.
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Egyéni szakdolgozati konzultáció ” című tárgyat! A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy–egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat a szakdolgozat témája alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. Előzetesen kiadott tételsor nincs, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!


  2013. 09. 16.

  Tájékoztató TDK konferenciára történő jelentkezésről

  A Tudományos Diákköri Tanács ebben az évben ismét meghirdette TDK-versenyét. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ elérhető ITT!

  A TDK jelentkezéshez szüksége "Jelentkezési adatlap", valamint a "Rezümé" az alábbi linken érhetők el.


  2013. 07. 15.

  2013. július 2. és július 8. között a székelyföldi Csíkpálfalván voltunk 14 hallgatóval terepgyakorlaton.
  Íme néhány fotó:


  További képek az alábbi oldalon érhetők el: https://plus.google.com


  2013. 05. 31.

  Gyerekesély kutatótábor Ózdon Részletek itt.


  2013. 04. 16.

  Dr. Zacher Gábor "Mindennapi függőségeink" címmel tartott előadást április 11-én Intézetünkben.
  Néhány kép a rendezvényről....
  Szintén ezen a napon került megrendezésre a Romano Teatro Közéleti Klub.
  Néhány kép az eseményről:

  2013. 04. 08.

  II. éves Szociális munka BA szakos hallgatók számára szigorlati információ itt található!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor letölthető itt.
  A Pszichológiai szigorlati tételsor letölthető itt.
  A szigorlat során két tételt kell húzni a tételsorból, és a két felelet átlaga adja a szigorlat végső érdemjegyét (mindkettőt legalább elégségesre kell tudni).


  2013. 03. 25.

  Március 21-én immár második alkalommal került megrendezésre a „Régen volt? Hol is volt?” Wallenberg vetélkedő regionális fordulója, a Szociológiai Intézet közreműködésével.
  A vetélkedőn a Wallenberg Egyesület, a középiskola és gimnázium, a Külügyminisztérium is képviseltette magát.

  A vetélkedőn 7 csapat vett részt, az első három helyezet:
  1. "Égő Áldozat" (Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola - Eger)
  2. Szentpáli (Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola - Miskolc)
  3. Szorgalmas lányok (Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium - Eger)

  Képek a vetélkedőről:
  2013. 03. 20.

  III. Szociológus Hallgatói Találkozó az ELTE szervezésében 2013. március 22-23-án

  A III. Szociológus Hallgatói Találkozó 2013. március 22-én (pénteken), és március 23-án (szombaton) kerül megrendezésre az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendezésében.
  A Szociológus Hallgatói Találkozó lényege, hogy az ország különböző, szociológus képzést folytató felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók egymás tudományos tevékenységét, képzési profilját megismerve közelebb kerülhessenek egymáshoz.
  A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének négy hallgató (Vida Jamina, Czövek Gabriella, Javorek Liána és Szőcs Zsófia) képviseli, hamarosan itt olvashatjátok élménybeszámolójukat!

  Egy kis ízelítő a Vida Jamina által (Szántó Kitti segítségével) készített összeállításból.

  Vida Jamina beszámolóját a találkozóról itt olvashatjátok!


  2013. 03. 18.

  2013. március 13-án , 17 órától került sor a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete és a Romano Teatro Kulturális Egyesület közös klubsorozatának ("Beszélgetések közös sorskérdéseinkről" ) egyik összejövetelére, az Egyetem Bölcsész Klubjában.

  Részletek itt ...


  2013. 03. 04.

  Szociológus találkozónk volt a Kocsonyafesztiválon február 23-án a Borsalino Barban.

  2013. 02. 27.

  Az Intézet a médiában. Szemezgetés az elmúlt évek terméséből.


  2013. 02. 27.

  A tavaszi félévben is folytatódik a Szociológiai Intézet két sorozata: a „Megújulás és Szociológia - Szociológiai esték a MAB-ban” valamint Közéleti Klubunk "Beszélgetések közös sorskérdéseinkről”címmel. Részletes programok itt:

  Megújulás és Szociológia" Szociológiai esték a MAB-ban.

  Romano Teatro Közéleti Klubunk.


  2013. 02. 27.

  Megjelent a Szellem és Tudomány folyóiratunk legújabb száma.
  A tartalomból: Az energiaszegénység problémája az Európia Unióban, illetve Magyarországon; Köztes-európai hatalomgyakorlás /újraolvasata/, Valódi genercáiók és változó kommunikációk; Gyászfeldolgozás a zenében; A barnamezős területek fejlesztésének szociokultuárlis aspektusai Európában ...
  Megvásárolható a Szociológiai Intézet Titkárságán.


  2013. 02. 14.

  Új képzéssel "gyarapodott" a Szociológiai Intézet:

  Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés. Részeleteket itt talál!

  Bővebb tájékoztató az alábbi linken, illetve az alábbi telefonon: 06/20/980-6243, Szabó-Tóth Kinga)
  www.felvi.hu


  2013. 02. 14.

  Szakdolgozati és záróvizsga információk tavasszal záróvizsgázóknak:

 • Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 10 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.
  A záróvizsga tételsort itt elérhető!

 • Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára! A tantárgyi lista elérhető itt.
  A záróvizsga tételsort itt elérhető!

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy –egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára!
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  Előzetesen kiadott tételsor nincsen, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!!

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés :

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!

 • Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzés :

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk itt elérhető!


  2012. 12. 12.

  Erdőtüzek szociológiai hátterének vizsgálata B.A.Z.-megyében
  Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Országos Erdészeti Főigazgatóság megbízásából egy éven át kutattunk a megyei erdőtüzek szociológiai okait.
  Ennek kapcsán Intézetünk oktatói és hallgatói 18 borsodi településen végeztek interjús és kérdőíves kutatást, mintegy 160 interjút készítve.
  A zárótanulmányt megírtuk, és nagyon elégedett vele a megrendelő, úgyhogy köszönet minden oktatónak és hallgatónak, aki részt vett benne!! Hamarosan közzétesszük a legfontosabb eredményeket.


  2012. 12. 12.

  Intézetünk és Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézete közös, egy éves projektbe kezdett 2012 október elsejével.

  Ennek keretében a Kassai Önkormányzati Kerület és B.-A.-Z. megye regionális szociális mappáját készítjük el.
  A projekt nemzetközi nyitókonferenciáját december 10-én tartottuk: "A Kassai Önkormányzati Kerület és B.-A.-Z. megye szociális problematikája" címmel.

  Képek a konferenciáról:
  Sajtóhírek a konferenciáról:
  MiNap, Miskolc TV , Új Szó


  2012. 11. 20.

  Információk decemberben záróvizsgázóknak:
  Az államvizsga időpontja: december 18. 9:00 óra. A leadott szakdolgozatok alapján az államvizsga beosztása itt megtalálható.
  A bírálatok december 3-tól elérhetőek a Szociológiai Intézet Titkárságán.

 • Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 10 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A decemberben záróvizsgázók számára a tételsor elérhető itt.

 • Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára! A tantárgyi lista elérhető itt.
  A decemberi záróvizsga tételsora elérhető itt.

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy –egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára!
  A tantrágyi lista elérhető itt.
  Előzetesen kiadott tételsor nincsen, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!!  20 éves a ...
  Találkozó képekben.

  2012. 10. 29.

  2012 szeptemberével kezdődött Intézetünk munkatársainak közreműködésével a "Posztindusztriális periférikus városok újjászületése" című szociológiai kutatás Miskolcon.

  A projekt hat országot érint (Litvánia, Törökország, Lengyelország, Oroszország, Argentína és Magyarország). A kutatás támogatója a Nemzeti Tudományos Központ (Lengyelország). A kutatás vezetője: Prof. Pawel Starosta, dékán, egyetemi tanár, Lódzi Egyetem, Közgazdaságtudományi és Szociológiai Kar.


  2012. 10. 27.

  „LENGYEL NAP-ot rendezett a SZOCIOLÓGIAI INTÉZET 2012. október 25-én.

  A ME BTK Szociológiai Intézete Erasmus program keretében évek óta nagyon jó szakmai kapcsolatokat ápol a Łódźi Egyetem és a Rzeszówi Egyetem Szociológiai Intézeteivel (mely kapcsolatok keretében közös kutatásokra is sor kerül - az egyik az éppen zajló, Miskolc bevonásával készülő „A posztindusztriális periférikus városok újjászületése” című kutatás, melynek során 400 fős lakossági mintán a városlakókat vizsgáljuk a várossal való megelégedettség, a város jövője és a közéleti aktivitás mentén).
  Ennek a nemzetközi együttműködésnek egyik állomásaként 2012. október 25-én (csütörtökön) „Lengyel Nap”–ot szervezett az Intézet nagy érdeklődés mellett.

  A program nyilvános részében két előadásra került sor:

  12 órától Prof Dr. Paweł Starosta, a Łódźi Egyetem Közgazdaságtudományi és Szociológiai Karának dékánja, a Szociológiai Intézet egyetemi tanára tartott előadást „ Civic Participation in Europe” címmel.
  17 órától pedig Dominik Porczynski Eramus program keretében az Intézetben vendégeskedő PhD hallgató (Rzeszówi Egyetem, Szociológiai Intézete, Lengyelország) tartott kutatási beszámolót „Social and Virtual Social Circles” címmel.
  A programot lengyel ételek és italok kóstolgatása zárta.

  Az Intézet 2013 márciusában, a lengyel-magyar barátság napjára (március 23) emlékezve szintén tervezi hasonló rendezvény lebonyolítását.

  Néhány fotó az eseményről:
  2012 október 29-30-án a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézete és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke közös, a Visegrádi Alap által szponzorált projektjének zárókonferenciájára kerül sor "Roma population on the Peripheries of the Visegrad Countries" címmel.
  A konferencia tervezett programja itt olvasható.  Sikeresen zajlik a Borosd-Abaúj-Zemplén megyei erdőtűzek szociológiai vizsgálata.
  Ennek kapcsán az Intézetünk oktatói és hallgatói 16 borsodi településen végeznek kérdőíves kutatómunkát. A projekt zárása várhatóan 2012. decemberében lesz.


  2012. október 13-án rendezték meg a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat éves Konferenciáját. A Téma az önismeret volt. A konferencia egyik fő előadója Dr. Csókay András idegsebész az önismeret és orvosi hivatás, a másik fő előadó Szabó-Tóth Kinga pedig a Társadalmi önismeret és szociológia kapcsolatáról beszélt


  Sikeresen lezárult 2012. október 12-én a szociális intézmények dolgozóinak rendezet Tereptanári Műhely sorozatunk.
  A Tereptanári Műhely 20 kreditpontértékű akkreditált képzés formájában valósult meg.


  2012. október 11-én sikeresen lezajlott a Romano Teatro Közéleti Klub idei évadnyitó első előadása.
  Pankucsi Márta a roma kérdés kapcsán a tévutakról és a lehetséges utakról beszélt. A következő alkalom november 15-én lesz, a mellékelt program alapján.


  2012. 10. 01.

  Ezerarcú Miskolc - Ezerarcú szociológus

  Nagy sikerrel lezajlott az "Ezerarcú Miskolc - Ezerarcú Szociológus" című rendezvényünk a Kutatók Éjszakáján! Köszönet minden volt és jelenlegi hallgatónak, oktatónak, és a Dorco Band-nek a közreműködésért és a sok-sok segítségért!

  Néhány fotó az eseményről:


  És egy kis ízelítő a Dorco Band fantasztikus hangulatú műsorából:
  http://www.youtube.com/watch?v=dkxFWwzroaY&feature=youtu.be


  2012. 06. 08.

  AZ MTV SZÉKHÁZBAN JÁRTUNK!
  Beszámoló az MTV Székházába tett március 28.-ai látogatásunkról.


  2012. 03. 12.

  Terepgyakorlati helyek Szociális munka BA, és Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szakos hallgatók számára: itt letölthető!


  2012. 02. 06.

  „Romanian-Serbian-Hungarian Experince Exchanges in Employment for Young People”
  A ME Szociológiai Intézete csatlakozott 2012 januárjában a Romanian-Serbian-Hungarian Experince Exchanges in Employment for Young People című programhoz.
  A nemzetközi projekt keretében tanulmányutak formájában (Szerbia, Románia, Magyarország) ismerkedünk meg a fiatalok munkaerőpiacon való sikeres helytállása érdekében kifejtett tevékenységekkel, programokkal, a megvalósításban közreműködő szervezetekkel. A projektben Intézetünket Bombera Róbert szociológia alapszakos hallgató képviseli, akinek január 30 –február 3 között lehetősége volt az első tanulmányúton részt venni Temesváron.
  Partnereink:

  • Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete, Magyaroszág
  • Association of Citizens Duga Ada, Serbia
  • West University of Timisoara, Romania
  • Bethany Social Services Foundation, Romania
  • Debreceni Egyetem
  • Nyíregyházi Főiskola
  Bővebben: http://www.bethany.ro/rsh_en.html


  2012. 02. 02.

  ÚJ PROJEKT A SZOCIOLÓGIAI INTÉZETBEN!
  Örömmel adunk hírt arról, hogy a Szociológiai Intézet egy konzorcium részeként sikeresen pályázott a Visegrádi Alap által kiírt nemzetközi kutatási pályázatra.
  A projekt 2012 márciusában indul címe:
  „Roma population on the peripheries of the Visegrad countries”
  A projektről részletes információk itt érhetők el.


  2012. 01. 06.


  Új projekt a Szociológiai Intézetben, 2012. januártól
  A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) című projekt részeként a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központon belül részt veszünk az 1-es Kutató Műhely munkájában. Ezen belül a lakosság hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási attitűdjeit vizsgáljuk. A projekt 2012 decemberében zárul.

  2012. 01. 05.


  Sikeres stratégia
  A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának szakértőiből álló csoport a Szociológiai Intézet koordinálásával a B-A-Z Megyei Önkormányzat felkérésre, az Európai Régiók Bizottsága (AER) szervezet számára elkészítette az Összeurópai Roma Stratégiát.


  2011. 11. 04.


  Miskolc Város Szociális Térképe Elkészült Miskolc Város Szociális Térképe a Szociológiai Intézet munkatársai jóvoltából.  2011. 11. 04.


  Biomassza alapú településenergetikai rendszer kidolgozása „Biomassza alapú településenergetikai rendszer kidolgozása” projekt, 2011-2013

  Nyakig a biomasszában...
  Korábban hírt adtunk arról, hogy a Szociológiai Intézet egy új TÁMOP egyetemi pályázat keretében csatlakozott a "biomassza" projekthez.
  A projekt célja, hogy Csernely település energiagazdálkodási modelljét kidolgozza. Komplex programról van szó: a településen a biomassza erőmű működéséhez szükséges technikai, környezetvédelmi, gazdaságossági, jogi és szociokulturális feltételrendszer kialakítása a cél. A projekt vezetői egy szemléletformáló modellben gondolkodnak, ami más településekre is adaptálható.
  A lényeg az, hogy a falu a saját energiafüggetlenségét legyen képes megteremteni és fenntartani. A munka következő lépése a település bejárása, valamint kérdőíves felmérés elvégzése a lakosság körében a munka megalapozására.

  2011. 06. 16.


  Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy tekintettel oktatóink érdeklődésére, valamint a képzéseink szakirányaira, a Szociológiai Intézetben három Intézeti Tanszéket hoztunk létre, melyek a következők:

 • Szociológiaelméleti Intézeti Tanszék

 • Kommunikáció és Médiaszociológiai Intézeti Tanszék

 • Kisebbségszociológiai és Romológiai Intézeti Tanszék