Letölthető adatlapok, igénylőlapok, kérvények:

 • Kedvezményes tanulmány rend

 • Kreditbeszámítás

 • Általános kérvény (A fent felsoroltaktól eltérő tárgyú kérvényekhez)

 • Gyakorlattal kapcsolatos igazolás (Szociológia MA, Szociális munka, Szociális és ifjúsági munka FSz, Szociális menedzser szakos hallgatók):

 • Igazolás az elvégzett gyakorlatról
 • A gyakorlóhely intézményi adatai
 • Szakmai gyakorlatot értékelő lap - csak a Szociális munka szakos hallgatóknak!
 • Tájékoztató az Esetkezelés gyakorlat követelményéről (nappali tagozat)
 • Tájékoztató az Estekezelés gyakorlat követelményéről (levelező tagozat)

 • Politikatudományok BA képzés gyakorlattal kapcsolatos információk
 • Tájékoztató a szakmai gyakorlat követelményéről
 • Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra
 • Igazolás az elvégzett gyakorlatról
 • A gyakorlóhely intézményi adatai
 • A 160 órás beszámoló formai követelményei!
 • Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok, nyomtatványok (Szociális munka BA - végzős hallgatók):

 • Összefüggő szakmai gyakorlat, nappali tagozatos követelmények itt érhetők el.
 • Összefüggő szakmai gyakorlat, LEVELEZŐ tagozatos követelmények itt érhetők el.
 • Bejelentkezési lap összefüggő szakmai gyakorlatra
 • A gyakorlóhely intézményi adatai
 • Szakmai gyakorlatot értékelő lap
 • Terepgyakorlati igazolás az elvégzett gyakorlatról
 • Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok, nyomtatványok (FSZ - végzős hallgatók):

 • Értékelőlap (FSZ)

 • Összefüggő gyakorlatra jelentkezés(FSZ)
 • Tanulmányi megállapodás (FSZ)
 • Intézmény adatok(FSZ)
 • Tereptanári értékelőlap(FSZ)