Üdvözöljük a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének honlapján!

LEGFRISSEBB HÍREINK:2021. 11. 29.


Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete - ME BTK
Szeretettel várunk a Nyílt Napokon, melyeken az ATTI is népszerűsíti társadalomtudományi képzéseit!
Az alábbi programokra kerül sor Intézetünk szervezésében:

2021. 11. 24.


A Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományi Intézete, ingyenes, online érettségi felkészítőt tart online! A részletekről bővebb információ itt található

2021. 11. 30.


A 2022. évi tavaszi záróvizsgával kapcslatban információk a Hírek menüpont alatt találhatók!

2021. 11. 16.


Szemléletformáló, érzékenyítő tréning indul novemberben oktatók számára, online formában! A részletekről bővebb információ itt található

2021. 11. 16.


A záróvizsgával kapcsolatos információk a Hírek menüpont alatt találhatók!

2021. 11.08.


Jótékonysági Est a MAB-ban

Szociális munkás nappalis, harmadéves hallgatók szervezésében szeretettel várunk minden érdeklődőt a MAB Szociológiai Munkabizottsága és a ME BTK ATTI közös Jótékonysági estjére!
Időpont:2021. November 19. 17:00-19:00
Helyszín: MAB Székház, Miskolc (Erzsébet tér 3.)
A belépő 500 Ft, ami a Diósgyőri Lakásotthonokban élő gyerekek javát szolgálja!

A részletes program letölthető itt!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2021. 11.08.


TDK őszi intézeti verseny!

A dolgozatokat -2 példányban (bespirálozva)- kell beadni 2021. novemer 26.-án (pénteken) 12.00 óráig, az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán (B/2-es épület I. emelet 103). Dolgozat terjedelme: 12-25 oldal!

Szóbeli forduló az ATTI-ban (7-8 perces szóbeli összefoglaló a munkáról):
2021. december 7-én (kedden)lesz.

A szekció beosztása az alábbi linken érhető el...

2021. 10. 28.


Információk a 2021. évi
őszi államvizsga időszakról

 • Szociális munka BA

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat leadási határideje: 2021. november 12. (péntek)
  A szakdolgozatot és a kötelező mellékleteket elektronikusan fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is:
  - pdf formátumban (http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok)
  - CD-re is ki kell írni, ezzel kapcsolatban kapcsolatban, a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban" írtak szerint járjanak el!

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • Szociális munka alapszakon:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Záróvizsga időpontja:

  Szociális munka BA (Kihelyezett képzés, Ózd)
  2021. december 9. (csütörtök) 14. óra, Ózd, Tiszti Kaszinó
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
  Tagok: Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Dr. Havasi Virág egyetemi docens
  Jegyző: Dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus

  Szociális munka BA (Miskolc)
  Szociológia MA (Miskolc)
  2021. december 10. (péntek) 11. óra, B2/115
  Elnök: Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, egyetemi docens
  Tagok: Gúr Péter, Dr. Kozma Judit egyetemi docens, Dr. Havasi Virág egyetemi docens
  Jegyző: Mihályi Helga, mesteroktató

 • Politikatudományok BA

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.
  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A szakdolgozat leadási határideje: 2021. november 12. (péntek)
  A szakdolgozatot és a kötelező mellékleteket elektronikusan fel kell tölteni a MIDRA rendszerbe is:
  - pdf formátumban (http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok)
  - CD-re is ki kell írni, ezzel kapcsolatban kapcsolatban, a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban" írtak szerint járjanak el!

  Záróvizsga időpontja:

  2021. december 8. (szerda) 10. óra, B2/100
  Elnök: Dr. habil. Fazekas Csaba, egyetemi docens
  Konyári György
  Jegyző: Dr. Fekte Sándor, egyetemi adjunktus

  BTK tájékoztatója a 2021. őszi záróvizsgával kapcsoaltban itt érhető el!

  2021. 10.05.


  Tudományos Diákköri Verseny idén is!

  Kedves Hallgatóink illetve érdeklődő Középiskolások!

  Aki kedvet érez tudományos pályamunka elkészítésére, illetve annak szóbeli bemutatására az ATTI intézeti fordulóján társadalomtudományi témákból, az olvassa el az alábbi információkat (nappali és levelező hallgatók számára is, valamint középiskolások számára is)!

  TDK őszi intézeti verseny!

  Jelentkezési időszak: 2021. október 5. – október 22.
  Dolgozat terjedelme: 12-25 oldal
  A dolgozatokat -2 példányban (bespirálozva)- kell beadni 2021. novemer 26.-án (pénteken) 12.00 óráig, az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán (B/2-es épület I. emelet 103).

  Jelentkezés:

  A TDK-ra való jelentkezés feltétele az online regisztráció, a jelentkezési adatlap kitöltése és a rezümé elkészítése! Az egyetemi, központi TDK honlap elérhetősége ÚJ!): https://tdk.iit.uni-miskolc.hu
  Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat az intézeti TDK-felelősöknek adják le (Havasi Virág - szociológia és szociális munka; Fekete Sándor -politikatudomány és nemzetközi tanulmányok)! (A programfüzetbe való bekerüléshez nem elegendő az online regisztráció, fontos, hogy a hallgató az intézet megfelelő TDK-koordinátoránál leadja a konzulense által is aláírt Jelentkezési lapot.)

  Lehetőséget biztosítunk bő témavázlatok TDK-ra nevezésére is, amelyek ugyan nem javasolhatók a verseny kétévente megrendezésre kerülő országos fordulójára, azonban az érintett hallgatók visszajelzést kaphatnak arról, hogy érdemes-e foglalkozniuk a választott témával, milyen tartalmi-módszertani úton induljanak el, hogy a következő évben magas színvonalú, kész dolgozattal versenyezhessenek.

  Szóbeli forduló az ATTI-ban (9-10 perces szóbeli összefoglaló a munkáról):
  2021. december 7-én (kedden) 14:00 órától lesz.

  Szintén várjuk középiskolai diákok bő témavázlatait, dolgozatait, akár versenyen kívül is!

  Érdeklődni erről bővebben, a Kari TDT Titkártól, Dr. Fekete Sándortól lehet : fekete.sandor@uni-miskolc.hu

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!
  A jelentkezési lap letölthető itt!
  Rezümé minta

  2021. 09. 08.


  2021/2022. tanév 1. félév

  A 2021/2022. tanév I. féléves tanulmányi időbeosztás

  Tájékoztatás a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán a hallgatói kérelmek előterjesztésének és elbírálásának rendjéről

  A tematiká a „Képzések" menü alatt érhetők el.

  A 2021/2022. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Nemzetközi tanulmányok BA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat

  Central European Studies MA

  Syllabus is available here.

  A 2021/2022. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Nemzetközi tanulmányok BA levelező tagozat

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA levelező tagozat


  2021.06. 28-30.


  Felvételi eredmények 2021.

  A Szociológia MA szóbeli felvételi vizsga eredménye itt érhető el!

  A Politikatudomány MA szóbeli felvételi vizsga eredménye itt érhető el!

  A Közép-Európa tanulmányok MA szóbeli felvételi vizsga eredménye itt érhető el!


  2021. 02. 17.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2021. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

  A szakdolgozatok leadásának határideje 2021. április 21. (szerda).
  A járványügyi helyzet miatt a szakdolgozatot és a kötelező mellékleteket elektronikusan kell benyújtani:
  - pdf formátumban a MIDRA rendszerbe feltöltéssel (http://konyvtar.uni-miskolc.hu/web/midra-dokumentumok/dokumentumok)
  - e-mail útján a tanszéki titkárságra btk.atti@uni-miskolc.hu
  - CD-re kiírva, elpostázva a tanszéki titkárságra (Miskolci Egyetem, BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Miskolc-Egyetemváros 3515)
  Figyelem, a dolgozatot mindhárom módon párhuzamosan be kell adni!
  Kérjük, olvassák el a kari honlapon található további fontos információkat is: https://bolcsesz.uni-miskolc.hu.
  A CD lemez leadásával kapcsolatban, a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". írtak szerint járjanak el!
  ***
 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztás


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztás


 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztás

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!*

  A záróvizsga beosztás

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztás


 • Alkalmazott szociális gerontológia:

 • A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A tavaszi záróvizsgával kapcsolatos információ itt elérhető.

  A záróvizsga beosztás


 • Szociális menedzser:

 • A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  A záróvizsga beosztás


  2021.01. 21.


  Raoul Wallenberg díjat kapott az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete!


  2021.01. 05.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  Jelentkezési határidő: 2021. január 11. (hétfő)

  2020.12.09.


  FELHÍVÁS A MISKOLCI EGYETEM OKTATÓI SZÁMÁRA

  Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen (30 órás) való részvételre!

  A képzés célja:
  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében kerül sor a Szemléletformáló, érzékenyítő tréning megnevezésű engedélyezett képzés (nyilvántartásba vételi száma: E-000085/2014/D029) megtartására oktatók számára 30 órában, 2021. január 25-27 között!

  Felhívás és jelentkezési lap innen letölthető:

  A pályázati felhívás teljes szövege
  Jelentkezési lap  MEGHÍVÓ

  Politika-isten rabságában? Makkai János (1905-1994) főműve, és mai értelmezései
  A Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete és a Méltányosság Politikaelemző Központ meghívja Önt online-konferenciájára.

  Az esemény időpontja:
  December 15 (kedd), 16 óra.

  Az előadások absztraktjai ...
  Tájékoztatás a távoktatással kapcsolatban

  Kedves Hallgatóink!

  Megjelent a 11/2020-as Rektori utasítás a távoktatásról, így a nappali képzések is online tartandóak november 9-től.
  Minden óra megtartásra kerül valamilyen online platformon, rendes, órarendi időben - erről az oktatók a csoportokat az órát megelőzően, de legkésőbb az órát megelőző nap este hat óráig tájékoztatni fogják a hallgatókat!

  A Főnix előadásai is átkerülnek online platformra a jövő héttől!
  A TDK, ebben az évben, szintén skypeon kerül megtartásra!

  A 2020/2021. tanév I. féléves távoktatási terve itt tölthető le!

  Kérem, hogy fogjunk össze annak érdekében, hogy a képzéseink ne zilálódjanak szét és egyben tudjanak maradni!

  Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az eddigieket is és számítok Önökre a jövőben is!

  Akinek kérdése, megjegyzése van, keressen!
  Jó egészséget, mindenki nagyon vigyázzon Magára, Egymásra!
  Dr. Szabó-Tóth Kinga


  2020.10. 22.


  Tájékoztatás a levelező tagozatos óratartással kapcsoatban

  A 6/2020. sz. „A miskolci Egyetem területén a COVID-19 fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló egyes, az oktatással közvetlenül összefüggő szabályokról” szóló Rektori utasítás szerint eljárva, október 15-től Intézetünk levelező képzése online felülten történik.
  Az előadások a korábban kiadott órarend szerint kerülnek megtartásra.
  Az oktatók a hallgatókkal az előadás előtti csütörtökön fogják felvenni a kapcsolatot, egyeztetve hogy milyen platformon kerül megtartásra az óra – főszabályként skypeon, de a nagyobb létszámú csoportok esetében ez akár eltérhet.

  Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete távoktatási terve, levelező tagozaton a 2020/2021. tanév I. félévében.


  2020. 10. 15.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2020. évi
  őszi államvizsga időszakára

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  A záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A szakdolgozat beadási határidő: 2020. november 13. (péntek).
  A szakdolgozatot a korábbi tájékoztatás szerinti módon kell eljuttatni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára!

  A záróvizsga beosztás:
  2020 december 4.(péntek) 10 óra:
  Dr. habil. Fazekas Csaba, elnök,
  Dr. Kasznár Attila,
  Jegyző: Dr. Fekete Sándor
  Külsős tag: Konyári György

  Szociális munka BA:
  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"
  A szakdolgozat beadási határidő: 2020. november 13. (péntek).
  A szakdolgozatot a korábbi tájékoztatás szerinti módon kell eljuttatni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára!

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  Ózdi kihelyezett képzés, záróvizsga beosztása:
  2020. december 10.(csütörtök) 13 óra, Ózd:
  Dr. Kozma Judit, Gyukits György, Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Dr. Osváth Andrea
  külsős bizottsági tag

  Miskolci képzés, záróvizsga beosztása:
  2020. december 3. (csütörtök) 13 óra, Miskolc B/2 115-ös terem:
  Dr. Kozma Judit, Gyukits György, Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Dr. Havasi Virág
  Külső bizottsági tag: Szirbik Gabriella-külsős bizottsági tag

  2020.09. 15.


  TDK 2020

  Kedves Hallgatók!
  Ebben az évben is lehetőség van TDK versenyen való részvételre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, részvételi korhatár sincs.

  A jelentkezési határidő (MÓDOSULT!): 2020. október 19.

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!

  A jelentkezési lap letölthető itt!

  Rezümé minta

  A TDK dolgozatokat 2 spirálozott példányban kell leadni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára: 2020. november 10-ig.
  A TDK szekcióülések 2020. november 24-én (kedden) 14 órától kerülnek megtartásra.

  A TDK programfüzet elérhető itt!


  2020. augusztus 27.


  2020/2021. tanév 1. félév

  A 2020/2021. tanév I. féléves tanulmányi időbeosztás

  A 2020/2021. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Nemzetközi tanulmányok BA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2020/2021. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Nemzetközi tanulmányok BA levelező tagozat

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA levelező tagozat

  A 2020/2021. tanév I. félév szakirányú továbbképzési szak:

  Szociális menedzser

  Alkalmazott szociális gerontológia


  2020.08.13.


  Ösztöndíj pályázati felhívás I.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.

  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív diákok is betekintést nyerjenek a BTK ATTI által működtetett Főnix Csoport működésébe, a kutatási menedzsment folyamatokba és részt vállalva azokban hozzájáruljanak az elmaradott térségek közösségfejlesztő tevékenységéhez, fejlesztéséhez.

  Pályázhatnak BA képzésben részt vevő hallgatók!

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.  2020.08. 13.


  Ösztöndíj pályázati felhívás II.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com


  2020.08. 13.


  Ösztöndíj pályázati felhívás III.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, mentorálási feladatok ellátására. A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, diákok számára lehetőséget adjunk mentorálási feladatok ellátására, első éves, alapszakos hallgatók számára.

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  Jelentkezési lap innen tölthető le.


  2020.07. 23.

  "Milyen hatása volt az emberek mindennapjaira a koronavírus járvány? - erre a kérdésre keresték a választ a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete oktatói és hallgatói.
  A lakosság körében végzett online kutatásban egyebek mellett az összezártság hatásairól kérdezték az embereket, mennyire kellett átszervezni a tevékenységüket és közösségi kapcsolataikat és munkájukat is.
  Kutatásaik eredményét egy online-kötetben foglalták össze. Dr. Szabó-Tóth Kinga dékánhelyettes, intézeti vezető a vendégünk, a riporter Tóth Éva."

  Tóth Éva interjúja, Dr. Szabó-Tóth Kingával, itt elérhető!  2020.05. 21.

  FELVÉTELI 2020

  Tudnivalók a Szociológia MA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2020. június 29. (hétfő) 10 óra
  B/2 I. emelet 103-as szoba
  Bizottság: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Osváth Andrea
  Fellebbezést elbíráló: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  A felvételi ebben az évben, online kerül lebonyolításra.
  A részleteket a jelentkezőknek emailben küldjük el.

  Tudnivalók a PolitikatudományMA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2020. június 29. (hétfő) 10 óra
  B/2 I. emelet 100-as szoba
  Bizottság: Dr. habil. Fazekas Csaba, Dr. Fekete Sándor
  Fellebbezést elbíráló: Dr. habil. Fazekas Csaba
  A felvételi ebben az évben, online kerül lebonyolításra.
  A részleteket a jelentkezőknek emailben küldjük el.

  Tudnivalók a Közép-Európai tanulmányok (angol nyelven) szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2020. június 29. (hétfő) 9:30 óra
  B2/103/a

  Bizottság: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Osváth Andrea
  Fellebbezést elbíráló: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  A felvételi ebben az évben, online kerül lebonyolításra.
  A részleteket a jelentkezőknek emailben küldjük el.

  Felhívjuk figyelmét az ú.n. előzetes KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁS fontosságára, melyet Önnek kell kezdeményezni.
  Ezen eljárás keretében kell megvizsgálnunk azt, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez elfogadható-e a korábbi végzettsége,
  illetve a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kredit ismerhető el, a szükséges kérvényt alább letöltheti: Kreditelismerési eljárás kérvény (2020. évi)  2020.05. 15.


  2020. tavaszán kezdtünk a járvány-helyzet kapcsán szociológiai vizsgálatba. Kutatásaink eredményeit folyamatosan tesszük közzé. Az alábbiakban Szabó-Tóth Kinga tanulmányának első változata olvasható a járványhelyzet értelmezési sémáiról.
  Terveink között szerepel a Szellem és Tudomány folyóiratunkban júliusban egy teljes számot a témának szentelve a kutatás eredményeit bemutatni..

  Élet.Jelek 52.

  Osváth Andrea üzenete  Élet.Jelek 47.

  Szirbik Gbriella üzenete  Élet.Jelek 44.

  Osváth Andrea üzenete  2020.04. 29.


  2020. évi tavaszi záróvizsga információk

  Kedves hallgatók!
  Az államvizsgákra június 3-án és június 4-én kerül sor az alábbiak szerint:
  * politológia (BA, MA): június 3, 9 óra.
  * CES: június 3, 12 óra.
  * szociológia, szociális munka (BA, MA): június 4, 9 óra.
  A vizsgákra szóbeli formában a BTK épületében kerül sor, a megadott időpontban és a beosztás szerint, a járványügyi szabályok betartásával.
  A szakdolgozat bírálatai május 25-től az Intézet Titkárságáról kikérhetők.

  Final Exam Information, 2020.

  Dear Graduate Students!
  Based on our current information, the state exam will be held on June 3 as follows:
  * Central European Studies MA: June 3, 12 p.m.
  The examinations will take place in the building of the Faculty, in oral formát - as expected, in compliance with epidemiological rules. We will make an exact student schedule, everyone will come at a given time!

  The student schedule is available here.


  Élet. Jelek 42.

  Faragó László üzenete  Élet.Jelek 41.

  Osváth Andrea üzenete  2020.04. 17.


  A Miskolci Egyetem tájékoztatása a nyelvvizsga-követelmény alóli mentesülés esetén történő oklevél kiállítás menetéről és az oklevél átvételével összefüggő egyes intézkedésekről.

  2020.04. 16.


  Final Exam Information, 2020.

  Dear Graduate Students!
  Based on our current information, the state exam will be held on June 3 as follows:
  * Central European Studies MA: June 3, 12 p.m.
  The examinations will take place in the building of the Faculty, in oral formát - as expected, in compliance with epidemiological rules. We will make an exact student schedule, everyone will come at a given time!
  As soon as we know more, we will inform you! Take care!


  2020. évi tavaszi záróvizsga információk

  Kedves most államvizsgázó hallgatók!
  Jelenlegi információink alapján az államvizsgákra június 3-án és június 4-én kerül sor az alábbiak szerint:
  * politológia (BA, MA): június 3, 9 óra.
  * CES: június 3, 12 óra.
  * szociológia, szociális munka (BA, MA): június 4, 9 óra.
  A vizsgákra szóbeli formában a BTK épületében kerül sor a szokott módon várhatóan, a járványügyi szabályok betartásával. Pontos hallgatói beosztást fogunk készíteni, mindenki megadott időpontra fog jönni!
  Amint többet tudunk, jelentkezünk! Mindenkit időben fogunk informálni. Kitartást!


  Élet. Jelek 32.

  Osváth Andrea üzenete  Élet.Jelek 27.

  Faragó László üzenete  Élet. Jelek 18.

  Faragó László üzenete  Élet. Jelek 17.

  Osváth Andrea üzenete  2020.03. 31.


  Final Exam Information, 2020.

  For graduate students!

  In this semester, the order in which theses are submitted and formally required has changed, as follows:

  * deadline unchanged: April 22!!
  * must be submitted only electronically to Éva Graholy: btk.atti@uni-miskolc.hu this semester!
  * The "Appendix 1" (Terms of Reference): students must send the form to Eva Graholy in time for it to be signed, stamped and returned to the student by scanning!
  * The "Consultation Sheet" (Annex 2): The second sheet after the Terms of Reference. If the consultant can sign and scan it back to the student it is great or it can be an equivalent consultant e-mail (showing the sender's name, email address and date of sending). Consultants know this, so feel free to contact them!
  * Statement of Originality "- (Appendix 3) The student must declare that the thesis contains the results of his / her own work. The statement (a scanned version or photo of the original paper-based printout, or a scanned version or photo of a legible handwritten statement) must be included to the thesis and must be uploaded after consultation sheet!
  Electronic submission does not eliminate the obligation of students to upload the thesis to MIDRA!

  If you have any questions, please consult your consultant or the institute secretariat!

  We wish you a good job!

  For thesis requirements and appendix please visit: In English

  Dr. Szabó-Tóth, Kinga
  intézetigazgató
  ME-BTK ATTI


  2020. évi tavaszi záróvizsga információk

  Tisztelt Hallgatók!

  Ebben a szemeszterben megváltozott a szakdolgozatok leadásának és formai követelményének a rendje, az alábbiak szerint:

  *határidő változatlan: április 22.
  *leadni elektronikusan kell Graholy Évának btk.atti@uni-miskolc.hu
  * A „Szakdolgozat feladatkiírás" (1. sz. melléklet) c. lapot a hallgatóknak kitöltve el kell küldenie Graholy Évának időben, hogy alá tudja írni az intézet vezetője, kerüljön rá pecsét, majd szkennelve visszakerüljön a hallgatóhoz!
  *A „Konzultációs lap" (2. sz. melléklet) A feladatkiírás után második lapként a
  konzultációs lapot (ha a konzulens alá tudja írni és szkennelve a hallgatónak visszaküldeni) vagy azzal megegyező tartalmú konzulensi e-mailt (amelyen látható a küldő neve, e-mail címe és a küldés időpontja) kell feltölteni. Ezt a konzulensek tudják, forduljanak hozzájuk bizalommal!
  *Eredetiség Nyilatkozat" - (3. sz. melléklet) A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozatban foglaltak a saját munkájának az eredményei. A nyilatkozatot (az eredetiben papíralapon aláírt nyomtatvány szkennelt változatát vagy fotóját, vagy az azzal formailag és tartalmilag megegyező, jól olvasható, kézzel írt nyilatkozat szkennelt változatát vagy fotóját) a szakdolgozatba a feladatkiírás és a konzultációs lap után kell feltölteni!

  Az elektronikus leadással nem szűnik meg a hallgatóknak a MIDRA felületére történő feltöltési kötelezettsége!
  Kérdés esetén keressék konzulensüket, vagy az intézeti titkárságot!
  Jó munkát kívánunk!

  Dr. Szabó-Tóth Kinga
  intézetigazgató
  ME-BTK ATTI


  2020. 03. 27


  Tanulmányi időbeosztás

  2020. március 27-től érvényes Tanulmányi időbeosztás itt letölthető  2020. 03. 20


  Távoktatási Terv 2020.

  Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete  Tematikák 2020. március

  Tematikák  DISTANCE EDUCATION PLAN and SYLLABUS

  INSTITUTE OF APPLIED SOCIAL SCIENCES  2020. 03. 17.


  Élet. Jelek 3.

  Osváth Andrea üzenete

  2020. február 28.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Pódium beszélgetés Dr. Hír Jánossal, a Pásztói Múzeum igazgatójával, március 4-én 17:30-tól a MAB Klubban.
  A beszélgetés témája: „Miocén korú aprógerincesek nyomában a Pannon-medencében”.
  Beszélgető társ: Hajnal József, újságíró.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2020.02. 27.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2020. 02. 27.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2020. évi
  tavaszi államvizsga időszakára

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!


 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.

  A záróvizsga tételsor itt érhető el!

  2020.02.05.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.

  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív diákok is betekintést nyerjenek a BTK ATTI által működtetett Főnix Csoport működésébe, a kutatási menedzsment folyamatokba és részt vállalva azokban hozzájáruljanak az elmaradott térségek közösségfejlesztő tevékenységéhez, fejlesztéséhez.

  Pályázhatnak BA képzésben részt vevő hallgatók!

  További információ kérhető:
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.
  2020.02. 5.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.
  2020.01. 09.


  FELHÍVÁS A MISKOLCI EGYETEM OKTATÓI SZÁMÁRA

  Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen (30 órás) való részvételre!

  A Miskolci Egyetem,„FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében kerül sor a
  Szemléletformáló, érzékenyítő tréning elnevezésű akkreditált képzés megtartására oktatók számára 30 órában.

  A képzésről és a jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információt itt található!
  2020. január 20.


  2019/2020. tanév 2. félév
  Tanulmányi időbeosztás

  Academic Calendar

  A 2019/2020. tanév 2. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia BA minor nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés II-III. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2019/2020. tanév II. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam


  2019.12. 03.


  Emelt szintű érettségi felkészítő!

  *Társadalomismeretből*

  Időpontok:
  január 3; 10; 17; 24; 31.
  14:30-tól a Miskolci Egyetem a B/2 115-ös termében.

  Jelentkezni Graholy Évánál a btk.atti@uni-miskolc.hu e-mail címen lehet.

  Adatkezelési tájékoztató
  2019.12. 02.


  Új szak az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetében!

  Képzési kínálatunk a Nemzetközi Tanulmányok BA (International Relations) szakkal bővült, így arra is tudsz jelentkezni nappali és levelező formában a felvételi során!

  Indulás a 2020/21-es tanévben!

  Ha érdekel a nemzetközi kapcsolatok világa, szeretnél nemzeti és regionális igényeket képviselni, érzékeny vagy globális problémák, az európai integrációs folyamatokból származó kihívások valamint más kultúrák iránt - akkor ez a szak Neked szól! Felkészítünk mindezen folyamatok kreatív kezelésére, az ezekkel járó összetett feladatok rugalmas megoldására, ráadásul mindezt 21. századi és nemzetközi perspektívából szemlélheted – Amerika valamint Kína ás Kelet-Ázsia ismeretkörökkel bővítetten.
  A diplomáddal hivatalosan „Nemzetközi kapcsolatok szakértő” leszel!

  Elhelyezkedési lehetőségek: hazai és nemzetközi vállalatoknál, kormányzati és nem kormányzati szervezeteknél, hazai és nemzetközi civil szervezeteknél – továbbá minden olyan helyen, ahol nemzetközi ügyeket érintő kérdésekkel kell foglalkozni.

  Információk:
  Dr. Szabó-Tóth Kinga, intézetigazgató (06 20 980 6243 vagy szabo.toth.kinga@gmail.com)
  valamint figyeld facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/atti.btk/)

  2019.11. 28.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Pódium beszélgetés Dr. Páczelt Istvánnal, a Miskolci Egyetem professor emeritusával december 4-én 17:30-tól a MAB Klubban.

  Beszélgető társ: Hajnal József, újságíró.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.11. 21.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Bezsilla János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvas lesz a MAB Klub következő vendége, november 13-án. Előadásának címe „Egy tű hegyétől a modern sebészet forradalmáig - a minimálisan invazív sebészet múltja és jövője”.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.11. 14.


  Final Exam Information, 2019.

  12. December (Thursday) 09:00, B2/100.
  Central European Studies MA

  Committee Chairman: Csaba Fazekas, Ph.D.
  Committee member: Kinga Szabó-Tóth, Ph.D., László Gyapai Ph.D., Gabriella Szirbik

  Final exam schedule download here.

  The thesis critiques are available from 4 December 2019 to the Institute of Applied Social Sciences Secretariat.
  Inquiries can be made on weekdays from 8 am to 3 pm: in person or by e-mail at boleva@uni-miskolc.hu or by phone 46 / 565-235.

  2019. őszi záróvizsga információk

  A szakdolgozatok bírálatai 2019. december 4-től érhető el az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet Titkárságán. Érdeklődni munkanapokon 8 órától 15 óráig: személyesen, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen, vagy a 46/565-235-ös telefonszámon lehet.

  december 12. (csütörtök) 10:00, I. em. 100.
  Politikatudomány MA
  Politikatudományok BA

  Záróvizsga beosztás

  Elnök: Dr. Fazekas Csaba
  Jegyző:
  Tagok: Dr. Fekete Sándor,
  Külső tag: Konyári György

  december 12. (csütrötök)
  10:00 óra Szociális munka BA

  Szociális munka BA záróvizsga beosztás

  Elnök: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Kozma Judit, Dr. Havasi Virág, Gyukits György
  Külső tag: Szirbik Gabriella

  2019.11. 11.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Osvay Károly, a Szegedi Tudományegyetem Nagy Intenzitású Lézerek Magfizikai Alkalmazási Intézetének egyetemi tanára lesz a MAB Klub következő vendége, november 13-án.

  Az emberiség egyik legnagyobb kihívása, miképpen tudja a jelenlegi, alapvetően karbon-alapú energiatermelését nagy mértékben karbon-semlegessé alakítani úgy, hogy közben a fejlett- és fejlődő világ növekvő energiaéhségét is kielégítse.
  A „Lézeres neutronforrás – egy lehetséges út a hatékony nukleáris transzmutátor felé” című előadásában a lézeres neutronforrás kifejlesztésének tudományos programja kerül ismertetésre.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.10. 31.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Révész János , a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója lesz a MAB Klub következő vendége, november 6-án.

  Előadásában szó lesz a kórház jelenlegi helyzetéről, jövőképéről, valamint a magyar egészségügy általános strukturális megítéléséről.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.10. 22.


  TDK 2019

  Információk a TDK szekciókkal kapcsolatban

  Kulturális Antropológiai és Politikatudományi Szekció
  Helye: C/1. épület 308. terem
  Ideje: 2019. november 26. (kedd) 13.30 óra
  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 18.

  Szociológia szekció:
  Helye: Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.)
  Ideje: 2018. november 26. (kedd) 12:30
  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 18.

  Szociális munka szekció:
  Helye: Zrínyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.)
  Ideje: 2018. november 26. (kedd) 13:30
  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 18.

  A részletes program letölthető itt!

  2019.10. 22.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Pódium beszélgetés Kesselyák Gergellyel, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatójával, a Magyar Állami Operaház első karmesterével október 30-án, 17:30-tól. Beszélgető társ: Hajnal József, újságíró.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a „Jedlik Ányos” TIT elnöke.

  2019.10. 14.


  „ÚJ UTAKON”

  - A szociális munka 21. századi kihívásai és lehetőségei

  Minikonferencia a Szociális Munka Hete rendezvénysorozat alkalmából 2019. november 15. (péntek)
  Miskolci Egyetem B/2-es épület, XXVIII. EA .

  A részletes program itt elérhető.

  Kérjük, hogy részvételi szándékát 2019. november 10-ig jelezze az alábbi linken keresztül elérhető űrlap kitöltésével.
  REGISZTRÁCIÓ: https://forms.gle/qTi3BV9c5BogmzvHA

  2019.10. 11.


  Jöjjön el egy jó beszélgetésre október 16-án szerdán, fél ötre, a Miskolci Egyetemre

  (BTK épülete, XXVIII-as előadó, földszint), ahol a BTK ATTI szervezésében a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársai (Csizmadia Ervin, aki egyben az ATTI oktatója, Lakatos Júlia és Novák Zoltán) értékelik a választások eredményei alapján Magyarország jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetőségeit.
  Moderátor: Fekete Sándor politológus (ATTI)
  Itt többet a Központról:

  *******************

  „A Méltányosság Politikaelemző Központ olyan agytröszt, amely a magyar politikát történelmi és nemzetközi kontextusban elemzi.(..) A Központ pártok vagy kormányzatok iránt nem elkötelezett, ellenben elemzéseiben törekszik a különféle politikai értékek integrálására. Ezért valamennyi modern és mérsékelt ideológia iránt nyitott és azok közül nem kíván egyet kiválasztani és azt zászlajára tűzni. A cég munkatársai a liberális, a konzervatív, a szociáldemokrata, a zöld és egyéb értékekre is nyitottak, éppen ezért megnyilatkozásai nem csak egy értékrendszert tükröznek.
  Az intézet elismeri a liberális demokráciát, ugyanakkor nem mond le arról, hogy a liberális demokráciák létrejöttét és működését is történeti és nemzetközi összehasonlításnak vesse alá, és ennek alapján különbséget tegyen a demokráciák különböző variánsai között. Ebből a megfontolásból kiindulva figyelemmel kíséri a nem liberális demokráciák működését és értékeli az azokból nyerhető tanulságokat. A Méltányosság törekszik arra is, hogy feltárja a mai korszak nagy ellentmondásait. Ezek sorában kitüntetett figyelmet szentel az úgynevezett föderalizmus-szuverenizmus vitának, valamint annak, hogy milyen okok állnak a liberális demokrácia két alkotóelemének (liberalizmus és demokrácia) meggyengülő kapcsolata mögött. Mivel meggyőződése az, hogy a demokráciához a demokrácia iránt elkötelezett állampolgárok is kellenek, nagy teret szentel a demokratikus állampolgári nevelés és az ennek hatására kialakuló társadalmi kohézió kutatására. A cég filozófiájában és működésében kizárja minden szélsőséges eszmével való érintkezést, ellenben a mérsékelt nézetek közötti vitát elengedhetetlennek tartja, és az ilyen vitákban elkötelezetten részt vesz.”
  (forrás:http://meltanyossag.hu/filozofia/)

  2019.10. 07.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Pódium beszélgetés Prof. Dr. Prugberger Tamással, a Miskolci Egyetem professzor emeritusával október
  9-én 17:30-tól. Beszélgető társ: Hajnal József, újságíró.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a „Jedlik Ányos” TIT elnöke.

  2019. szeptember 30.


  Erasmus+

  Kaland, karrier, közösség!


  2019.09. 26.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  a 2019. évi őszi Záróvizsga időszakkal kapcsolatban

  A végzős hallgatók tanulmányi időbeosztása itt elérhető.

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  A záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A 2018. október 15-ig leadott és elfogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".

  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.
  A záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A 2018. 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A 2018. 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Szociális munka BA:
  képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Az záróvizsga tételsor letölthető itt.!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I.” című tárgyat!
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.
  A záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Central European Studies MA program

  FINAL EXAM QUESTIONS
  Terms of reference download here.
  Thesis list is available here!  2019. 09. 25.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk a 2020. évi tavaszi államvizsga időszakára

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.
  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A 2019. október 15-ig leadott és elfogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!


 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.

  A 2019. október 15-ig leadott és elfogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

  A 2019. október 15-ig leadott és elfogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján kell választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I.” című tárgyat!
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.

  A 2019. október 15-ig leadott és elfogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban"
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2019. október 15.

  A 2019. október 15-ig leadott és elfogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Central European Studies MA program

  FINAL EXAM QUESTIONS
  Terms of reference download here.
  Thesis list is available here!

  The subject of the thesis must be selected by completing "TERMS OF REFERENCE" form, signed it with the supervisor, and submitting it to the Institute's administration (B2 bilding, 103) until 15 October 2019.  2019. 09. 18.


  Kutatók Éjszakája 2019

  "SOKféleség és EGYség” - a ME BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének programja a Kutatók Éjszakáján.

  2019.09. 17.


  TDK 2019

  Kedves Hallgatók!
  Ebben az évben is lehetőség van TDK versenyen való részvételre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, részvételi korhatár sincs.

  A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2020-ban megrendezett OTDK-n való részvételre. A jelentkezési határidő: 2019. október 15.

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!

  A jelentkezési lap letölthető itt!

  Rezümé minta


  2019. 08. 18.


  2019/2020. tanév I. félév
  Tanulmányi időbeosztás

  Academic Calendar

  A 2019/2020. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia BA minor nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés II-III. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2019/2020. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam


  2019.08. 21.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot,mentorálási feladatok ellátására.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, diákok számára lehetőséget adjunk mentorálási feladatok ellátására, első éves, alapszakos hallgatók számára.

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2019.08. 14.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2019.07. 01.

  FELVÉTELI 2019

  A szóbeli vizsga eredménye itt tölthető le!

  2019.06. 12.

  Szociális menedzser képzés

  Jelentkezés szakirányú továbbképzésre
  Azoknak ajánljuk, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:
 • nonprofit szervezetek vezetői szintjein,
 • állami szférában a szociális kérdésekkel foglalkozó szervek és szervezetek munkájában,
 • önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó munkaköreiben,
 • a szociális foglalkoztatás minden területén,
 • pályázatírással foglalkozó munkakörökben szociális területen.
 • A jelentkezési laphoz csatolni kell a diplomamásolatot, valamint az intézményi eljárási díj (3000 Ft) befizetését igazoló csekket.
  Csekk az alábbi címeken igényelhető:
  3515 Miskolc-Egyetemváros, ME BTK Dékáni Hivatal,
  vagy
  E-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu.

  A jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.

  Bővebb információ a http://www.uni-miskolc.hu/~bolweb/felveteli/szak.php?m=61 oldalról érhető el.

  2019.06. 04.

  FELVÉTELI 2019

  Tudnivalók a Szociológia MA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2019. július 1. (hétfő) 9 óra
  B/2 I. emelet 103-as szoba
  Bizottság: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Havasi Virág
  Fellebbezést elbíráló: Mihály Helga

  Tudnivalók a PolitikatudományMA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2019. július 1. (hétfő) 10 óra
  B/2 I. emelet 100-as szoba
  BBizottság: Dr. Fazekas Csaba, Dr. Fekete Sándor
  Fellebbezést elbíráló: Dr. Kasznár Attila

  Tudnivalók a Közép-Európai tanulmányok (angol nyelven) szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja:
  2019. július 1. (hétfő) 10 óra
  B2/103/a

  Bizottság: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Havasi Virág
  Fellebbezést elbíráló: Mihály Helga

  2019.05. 15.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Lovász László matematikus az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke a MAB Klub évadzáró, utolsó előadója!
  "Gráfok és geometria" címmel tartja előadását május 22-én, szerdán, 17:30-tól a MAB-ban (Miskolc, Erzsébet tér 3.)

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a "Jedlik Ányos" TIT elnöke

  2019.05. 06.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  „Az idegsebészeti kórképek kezelésének útvesztői az orvos és a beteg szemszögéből” címmel tart előadást május 10-én Prof. Dr. Barzó Pál, idegsebész, a Szeged SZTE SZAKK Idegsebészeti Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.

  Előadásából, többek közt, megtudhatjuk, hogy melyek az igazán sürgető kórképek, és ezek milyen tünetekkel járnak, hogy hogyan lehet ezeket elkerülni, melyiket érdemes operálni, ha igen hogyan, és hogy az egészségipar milyen pozitív és negatív nyomást gyakorol a műtéti technika fejlődésére és azok indikációira.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.05. 09.


  IN DOUBLE MIRROR


  Az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” c. projektet megvalósító konzorcium tagjaként

  „In double mirror: New results in researching social innovaton and social conflicts”

  címmel nemzetközi konferenciát szervez Intézetünk május 9-én a MAB-ban.

  A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  A részletes program és az előadók listája itt letölthető.

  2019.04. 17.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  az őszi Záróvizsga időszakkal kapcsolatban

  Szociális munka BA:
  képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Szociológia BA:
  képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  2019.04. 09.


  2019. tavaszi záróvizsga információk

  A szakdolgozatok bírálatairól május 14-től az ATTI Titkárságán érdeklődhetnek:
  Telefonon: 46/565-235, vagy a
  boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen,
  vagy személyesen az ügyfélfogadási időben.

  május 22. (szerda) 9.00, I. em. 100.
  9:00 óra Politikatudomány MA
  9:00 óraPolitikatudományok BA

  Elnök: Dr. Fazekas Csaba
  Jegyző:
  Tagok: Dr. Fekete Sándor, Dr. Kasznár Attila
  Külső tag: Konyári György

  Záróvizsga beosztás, Politikatudományok BA

  Záróvizsga beosztás, Politikatudomány MA

  május 22. (szerda)
  13:00 óra Szociológia MA
  Záróvizsga beosztás, Szociológia MA

  12:00 óra Szociológia BA
  Záróvizsga beosztás, Szociológia BA

  10:00 óra Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  Záróvizsga beosztás, Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  Elnök: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Papp Attila, Dr. Szepessy Péter
  Külső tag: Szirbik Gbariella

  9:00 óra Szociológia MA
  12:00 óra Szociológia BA
  15:00 óra Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

  május 23. (csütörtök) 9:00 - 14:00 óra

  Szociális munka BA

  Elnök: Dr. Kozma Judit
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Szabó-Tóth Kinga, Dr. Vajda Norbert
  Külső tag: Gúr Péter Attila
  Záróvizsga beosztás, Szociális munka BA

  május 23. (csütörtök) 14:00 óra

  Szociális menedzser, szakirányú képzés

  Elnök: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Jegyző: Mihályi Helga
  Tagok: Dr. Kozma Judit, Dr. Havasi Virág
  Külső tag: Gúr Péter Attila
  Záróvizsga beosztás, Szociális menedzser

  2019.04. 01.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  „Új felfedezések a Szent Korona történetéről és külföldi útjairól” címmel tart előadást április 10-én Prof. Dr. Pálffy Géza történézs, tudományos tanácsadó, az MTA doktora és az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője.

  Előadásában a Szent Korona eddig ismeretlen fejezeteibe kalauzolja a hallgatóságot, bemutatja a magyar korona tizenegy külföldi útját és hazatérését.
  A „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatásával, olyan kérdésekre is választ kaphatunk, mint: „Mikor és hogyan keletkezett a Szent Korona legrégebbi hiteles ábrázolása? Mikor ferdülhetett el a korona keresztje?”

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.03. 22.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók részére

  A szakdolgozati feladatkiírás nyomtatvány az Intézetünk honlapjáról az "Adatlapok, űrlapok", További űrlapok menüpont alól érhető el.

  Szakdolgozati témajavaslatok itt érhetők!

  A konzulenssel aláíratott szakdolgozati címbejelentő lapot 2019. április 15-ig (hétfőig) kell eljuttatni az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságára.
  A beérkezett, és elfogadott szakdolgozati címbejelentő lapokat április 16-tól tesszük fel a honlapunkra.

  2019.03. 18.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  „Tanulás, agy és a tanulástudományok - Gondolatok az új Nemzeti Alaptantervről” címmel tart előadást március 20-án Prof. Dr. Csépe Valéria akadémikus, pszichológus, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának kutatóprofesszora, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke.

  Előadásában az alábbi kérdésekre kaphatunk választ: Mit, mikor és hogyan tanuljunk és tanítsunk, miként készítsünk fel gyerekeinket a gyorsan változó, néhány éves távlatban is ismeretlen jövőjű világra? Miként válnak a pszichológia és az agykutatási eredményei hasznossá, használhatóvá a gyakorlatban? Milyen területekre terjed ki a tudomány társadalmi felelőssége? Van-e köze a tudománynak a neveléshez és oktatáshoz, különösen pedig a tantervekhez?

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.03. 11.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2019.03. 07.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  "Multietnikus birodalmaktól a nemzeti államokig - Az államfejlődés tendenciája Köztes-Európában a 19-20. században " címmel tart előadást március 13-án, Prof. Dr. Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora, a MAB Székházában.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke, valamint
  Schmidt Ferenc a TIT elnöke

  2019.03. 04.


  A 2018/2019. tanév 2. féléves órarend
  A 2018/2019. tanév 2. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés I-II. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA

  A 2018/2019. tanév 2. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser II. évfolyam

  Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó II. félév

  2019.02. 28.


  Az elmúlt héten Siker Gábor, az Európa Rádió főszerkesztője, Dr. Szabó-Tóth Kingával az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete igazgatójával, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesével beszélgetett az Intézetünkben és a Karon folyó kutatásokról, társadalmi szerepvállalásunkról. A két interjú az alábbi linken letölthető:

  Interjú az Európai Rádióban (2019. 02.19.)

  Interjú az Euórpa Rádióban (2019. 02. 22.)

  2019.01. 04.


  Ösztöndíj pályázati felhívás

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2019. január. 02.


  A Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége rövid, öt-hat hetes tanulmányi utakkal egybekötött, intenzív szemináriumokat hirdet meg az Egyesült Államokban az amerikai társadalom, politikai berendezkedés, kultúra, történelem és más témák iránt érdeklődő első- és másodéves egyetemi/főiskolai hallgatók számára.
  Pályázati határidő: 2019. január 22.
  A szemináriumok időpontjai, jelentkezési feltételek, részletes témaleírások és pályázati adatlapok az alábbi linkeken találhatóak:
  Study of the U.S. Institutes for Student Leaders - Youth, Education, and Closing the Skills Gap

  2018.12. 11.


  Megjelent a "Szellem és Tudomány" folyóiratunk 2018/2-3. száma!

  2018.12. 11.


  Slam Poetry verseny: 2019. február 1.

  "... és akkor azt mondtam: Miskolc"

  2018.12. 10.


  Bevezetés a szociológiába - vizsga anyagok

 • Családi kapcsolataink (.pptx)
 • Fiatalok és családteremtés (.pptx)
 • Társadalmi innovációk a térségben (.pptx)
 • Bevezetés a szociológiába

 • 2018.12. 06.


  Felhívás a Miskolci Egyetem oktatói számára
  30 órás Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen való részvételre!

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében szemléletformáló, érzékenyítő 30 órás tréningre kerül sor, a Miskolci Egyetem oktatói számára.

  A tréning 3 alkalommal kerül megtartásra: január 14, január 15 és január 16.

  A képzés az oktatók érzékenyítése, személet-formálása mellett olyan hatékony pedagógia-módszertani ismeretekkel bővíti az oktatók tudásanyagát, mellyel a hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi integrációja hatékonyabban megvalósul.

  A képzés sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak.

  A jelentkezés határideje:
  2019. január 4.

  A részletes felhívás, és bővebb tájékoztatás itt található.

  A jelentkezési lap ITT letölthető.

  Jelentkezz a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete - ME képzéseire,
  szociológiára, politikatudományra, vagy szociális munkára (ez utóbbi Miskolc mellett Ózdon és Sárospatakon is), február 15-ig!

  További információ:
  06/20/980 6243 (Dr. Kinga Szabó-Tóth)
  Illetve:
  https://www.felvi.hu/…/eg…/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php…

  2018.11. 28.


  Ingyenes emelt szintű érettségi előkészítő
  *Társadalomismeretből*

  Jelentkezésüket a ME BTK ATTI Titkárságán január 2-ig adhatják le.

  A részeltekről bővebb információ az alábbi linken érhető el.

  2018.11. 20.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Gődény Mária egyetemi tanár, az MTA doktora, az Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ vezetője: „Daganatos betegek multidiszciplináris ellátása, a korszerű képalkotói diagnosztika szerepe” címmel tart előadás, november 28-án a MAB Klubban.

  A korszerű terápia korszerű diagnosztikát igényel. Az előadásból megtudhatjuk, hogy a hatékony és korszerű onkológiai beteg ellátás multidiszciplináris kommunikáción és a korszerű képalkotó diagnosztikán alapul, mely lehetővé teszi, hogy racionalizálják, valamint hatékonnyá tegyék a daganat diagnosztikát és terápiát.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.11. 13.


  TDK 2018

  Neveléstudományi és Politikatudományi szekció:
  Helye: C/1. épület 305. terem
  Ideje: 2018. november 20. (kedd) 12.00 óra

  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 14.

  Szociológia szekció:
  Helye: B2/115-ös terem
  Ideje: 2018. november 22. (csütörtök) 15 óra

  A TDK dolgozatok leadása az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán: november 15.

  2018. 11. 13.


  Záróvizsga információ

  A 2018. decemberi államvizsga beosztás itt érhető el!

  A szakdolgozatok, valamint a portfólió bírálatai 2018. december 3-tól érhető el az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézet Titkárságán.

  Érdeklődni munkanapookon 8 órától 15 óráig: személyesen, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu
  e-mail címen, vagy a 46/565-235-ös telefonszámon lehet.

  2018.11. 05.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  A daganatok kóroki tényezői között a fertőző kórokozók, daganatkeltő vírusok szerepelnek, számos egyéb ok mellett.
  Prof. Dr. Schaff Zsuzsa a Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet egyetemi tanára, Széchenyi-díjas akadémikusa, november 14-ei előadásából megismerhetjük „Az emberi daganatkeltő vírusok és a védekezés lehetőségeit”.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.08. 10.


  Felhívás a Miskolci Egyetem oktatói számára
  30 órás Szemléletformáló, érzékenyítő tréningen való részvételre!

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt 4-es részprojektjének keretében szemléletformáló, érzékenyítő 30 órás tréningre kerül sor, a Miskolci Egyetem oktatói számára.

  A tréning 3 alkalommal kerül megtartásra: november 26.; november 27. és november 28-án.

  A képzés az oktatók érzékenyítése, személet-formálása mellett olyan hatékony pedagógia-módszertani ismeretekkel bővíti az oktatók tudásanyagát, mellyel a hátrányos helyzetű hallgatók egyetemi integrációja hatékonyabban megvalósul.

  A képzés sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak.

  A jelentkezés határideje:
  2018. november 12. 16:00

  A részletes felhívás, és bővebb tájékoztatás itt található.

  A jelentkezési lap ITT letölthető.

  2018.10. 11.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Kocsis Károly, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet, egyetemi tanára, igazgatója „A nemzetközi migráció szerepe Európa etnikai-nyelvi arculatának átalakulásában a 20. század derekától napjainkig” címmel tart előadást október 17-én a MAB székházában.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.10. 01.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Pódium beszélgetés Farkas Ottóval, a Miskolci Egyetem Rector emeritusával október 3-án,
  17:30-tól. Beszélgető társ: Hajnal József, újságíró.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.09. 17.


  TDK 2018

  Kedves Érdeklődők! Ebben az évben is lehetőség van TDK versenyen való részvételre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, részvételi korhatár sincs.

  A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2019-ben megrendezett OTDK-n való részvételre. A jelentkezési határidő: 2018. október 5.

  Néhány fontosabb információ a jelentkezéssel kapcsolatban itt érhető el!

  A jelentkezési lap letölthető itt!

  Rezümé minta


  2018. 09. 14.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Politikatudomány Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, a pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett a "Szakmai törzsanyagból", a "Politikai kommunikáció", és/vagy az "Elméleti-módszertani" szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Politikatudományok Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  Az alapszakos záróvizsga: a szakdolgozat megvédése mellett 1 db tétel húzása a Szakmai törzsanyagból.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján kell választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I.” című tárgyat!
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.

  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk itt elérhető!
  Szakdolgozati témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2018. október 15.
  A tavaszi záróvizsga tételsor itt elérhető.
  Az október 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  Central European Studies MA program

  FINAL EXAM QUESTIONS
  Terms of reference download here.
  Thesis list is available here!  2018.09. 12.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  A Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Akadémiai Bizottság „Egy óra versek közt” című előadásával kezdődik az idei MAB Klub előadássorozatunk, szeptember 19-én 17:30-tól a Miskolci Nemzeti Színház Játékszín termében.

  A Miskolci Nemzeti Színház művészei közreműködésével emlékezünk a 89 éves korában elhunyt
  Kányádi Sándor költőre.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.08. 16.


  A 2018/2019. tanév I. féléves órarend

  Tanulmányi időbeosztás 2018/2019. I. félév

  A 2018/2019. tanév I. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés I-II. évfolyam, nappali tagozat

  Central European Studies MA


  A 2018/2019. tanév I. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser II. évfolyam

  Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó I. félév

  2018.08. 10.

  Tanszergyűjtési akció a laki iskolásoknak!

  Lak. Kis borsodi település, jobb sorsra érdemes gyerekekkel.
  Tanszergyűjtést szervezünk a helyi iskolának annak érdekében, hogy legalább ebben a tanévben egyik gyereknek se kelljen szégyenkeznie amiatt, hogy nincs megfelelő felszerelése.
  Nem vagyunk naivak. Tudjuk, hogy ez csak csepp a tengerben, de azt is tudjuk - mert megtapasztaltuk - hogy minden hullámverés kis rejtett mozgásokkal indul.

  A felhvás szövege itt elérhető

  Rajta hát!

  2018.08. 10.


  Ösztöndíj pályázati felhívás I.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.08. 10.


  Ösztöndíj pályázati felhívás II.

  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A pályázati felhívás teljes szövege letölthető innen.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.07. 02.

  FELVÉTELI 2018

  A Szociológia MA szóbeli felvételi eredménye itt elérhető

  2018.06. 19.

  FELVÉTELI 2018

  Tudni valók a Szociológia MA szóbeli felvételi eljárással kapcsolatban!

  A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. július 2. (hétfő) 9 óra
  B/2 I. emelet 103-as szoba

  2018.06. 07.

  A Transznacionális együttműködési program és a Miskolci Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottsága június 11-én (hétfőn) „Az ember és a karitatív szervezet kapcsolata: az adománygyűjtés” címmel workshopot szervez.

  A konferencia a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában kerül megrendezésre.

  A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a leichter.lilla@zsido.com e-mail címen lehet.

  A részletes program itt található.

  2018.06. 07.

  A floridai Larkin University-n töltött egy fél évet ösztöndíjasként Vajda Norbert.
  Ahogyan az USA lassan farewell-t int neki, úgy várjuk itt az Intézetben mi egyre jobban.
  Napokon belül ismét velünk lesz élményekkel telve ės reméljük, hogy mi is gazdagodhatunk ezek által.
  A képek a kinti búcsúztatásán készültek.

  2018.06. 01.


  Lakner Zoltán politológus, politikai elemző, szociálpolitikus, a Miskolci Egyetem egykori hallgatója elemzi a választás utáni helyzetet és mást Medárd napján, június 8-án 11 órától kezdődő előadásában a BTK földszinti Kék termében.

  Várunk szeretettel ingyenes és nyitott előadására!

  A program itt található.

  2018.05. 02.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  „Egy könyv kapcsán sok mindenről”. Hajnal József, újságíróval beszélget Prof. Dr. Roósz András május 23-án 17:30-tól a MAB Klubban.

  A részletes program itt található.

  A pódium beszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.05. 02.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával, beszélget Dr. Szabó-Tóth Kinga május 9-én, 17:30-tól a MAB Klubban.

  A részletes program itt található.

  A pódium beszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018. 04. 26.


  MEGHÍVÓ

  Intézetünk az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 "Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban" c. projektet keretében 2018. május 10-én „Fecseg a felszín, hallgat a mély” Tudományos konferencia a társadalmi konfliktusok gyökereiről és megoldásukról címmel konferenciát szervez a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában.

  A konferencia részletes porgramja itt elérhető.

  Mindenkit szerettel várunk szakmai rendezvényünkön!

  2018. 04. 26.


  Záróvizsga információ

  A 2018. tavaszi államvizsga beosztás itt érhető el!

  A szakdolgozatok, valamint a portfólió bírálatai 2018. május 16-tól érhető el a Szociológiai Intézet Titkárságán.

  Érdeklődni munkanapookon 8 órától 15 óráig: személyesen, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen, vagy a 46/565-235-ös telefonszámon lehet.

  2018.04. 24.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk
  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók részére

  Szociális munka BA: képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Az áprlis 15-ig leadott és efogadott szakdolgozati feleadatkírási lista itt érhető el!

  2018.04. 13.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Almár Iván Bay Zoltá és Giordano Bruno díjas csillagász, űrkutató, a fizikai (csillagászati) tudományok doktora, c.egyetemi tanár „A földönkívüli élet és intelligencia kutatásának helyzete és problémái” címmel tart előadás április 25-én 17:30-tól a MAB székházában.

  Előadásában az alábbi kérdésekre kaphatunk választ: Miért lenne fontos tudni, hogy az élet és az értelem egyedüli szigete vagyunk-e a hatalmas Univerzumban? Hogyan történt a Földön kívüli élet és intelligencia kutatása az 1960-at követő évtizedekben? Új lehetőségek, új utak, új paradigma az asztrobiológia és a SETI vizsgálatok területén a 21. században. Mikorra várható eredmény, és egy felfedezés mennyiben változtatná meg az életünket?

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018.04. 11.


  Felhívás Slam Poetry versenyre!

  Szívesen megmutatnád magad szövegeken keresztül? Úgy érzed, hogy tele van a fejed, áradnának a gondolatok, formálódnának szavakká, mondatokká, szövegekké?
  Itt az időd.
  Az ember érző, gondolkodó, játszó lény. Most mindezt megmutathatod magadból egy helyen:
  a ME BTK Alkalmazott Társadalomtudományon Intézete és a Helynekem közös szervezésű
  Slam Poetry versenyén április 21-én, szombaton.

  Téma: Szenvedő szerkezet.

  Slam Poetry. Mert sokféleképpen lehet tükröt tartani a társadalom felé.
  Jelentkezni a planettpoet@gmail.com címen lehet!

  Részletek itt:
  Slam Poetry Miskolc vol 35. - Szenvedő szerkezet
  https://www.facebook.com/events/337876436735075/

  2018.04. 03.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Nagy Bálint, a Debreceni Egyetem Humángenetikai Tanszékének vezetője „Az orvosi genetika lehetőségei napjainkban” címmel tart előadás április 11-én 17:30-tól a MAB székházában.

  Előadásában napjaink egyre dinamikusabban fejlődő tudományának, a genetikának, eredményeire kaphatunk bepillantást. Részletesen kitér a régészeti genetikára, a génsebészet lehetőségeire, valamint a „folyadék biopsziára”.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018. 04. 03.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról
  szociológia mesterszakos I. éves hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat tárgyak keretében a specializációhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, gyakorlati jeggyel zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia specializáció
  Kisebbségszociológiai specializáció
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat tárgyat a specializáció vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézeti Tanszéktől kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni. A gyakorli igazolás nyomtatványa az "Adatlapok, űrlapok" menüpont alatt érhető el.
  Az igazolás és a beszámoló leadási határideje: június 15.


  2018. 03. 21.


  Záróvizsga tételsorok és információ

  Politológia BA szakos hallgatók számára

  Politikatudomány MA szakos hallgaók számára:

  "Szakmai törzsanyag" tételsor
  "Politikai kommunikáció" szakirányos tételsor
  "Elméleti-módszertani" szakirányos tételsor

  Szociológia BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozat készítési Szabályzat”-ban. Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelölte ki a hallgató számára.

  Itt érhető el a záróvizsga tételsor a Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Szociális munka BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Itt érhető el a záróvizsga tételsor a Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  Szociológia MA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban".
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Itt érhető el a záróvizsga tételsor a Szociológia MA szakos hallgatók számára.

  Záróvizsga és szakdolgozat információ a Szociális menedzser szakos hallgatók számára

  A képzészáró portfólió formai követelménye felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka vége: 2018. április 13. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2018. április 25. (szerda)
  Portfóli beadási határidő: 2017. április 30. (szerda)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2018.április 16.(hétfő) – május 4.(péntek)
  A Záróvizsga várható időpontja: 2018. május 24-25
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2018. június 28. csütörtök vagy 29. (péntek) - később kijelölendő


  2018.03. 21.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A levelező tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A nappali tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2018.03. 21.


  Intézményi szakmai workshop

  A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi, Bölcsészettudományi és Gazdaságtudományi Kara, az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, "Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban" c. projektet megvalósító konzorcium tagjai 2018. március 26-án „Intézményi szakmai workshopot” tartanak.

  A rendezvény célja a projekt bemutatása, főbb kutatási területek és tevékenységek ismertetése, és a szakmai megvalósítás során eddig elért eredmények prezentálása.

  A részletes program itt található.


  2018.03. 14.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Besenyi Lajos professzor emeritusszal, a Miskolci Egyetem korábbi rektorával, beszélget HAjnal József újságíró, március 21.-én, 17:30-tól a jövőkutatás módszereiről, és a XXI. század dilemmáiról.

  A részletes program itt található.

  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke


  2018.03. 06.


  A Kossuth Rádióban B. Tóth Erika kérdezte Dr. Szabó-Tóth Kingát a Miskolci Mosolyprogrammal kapcsolatban, hogy mosolygós nép-e a magyar, és mennyire vagyunk boldogok?

  A teljes interjú itt hallgatható meg!

  2018.03. 05.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Bacsó András borász, a Tokaj-Oremus Szőlőbirtok ügyvezetője és technikai igazgatója tart előadást „OREMUS,egy TOKAJI birtok építésének 25 éve" címmel március 7-én 17:30-tól a City Hotel Nagyteremében.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  2018. 02.26.


  Colin Swatridge tanár úr ebben a szemeszterben ismét Intézetünk vendégoktatója lesz.
  Mindenkit szeretettel várunk az előadásaira!

  ***

  február 27. Kedd: 14-16 B2/115-ös terem
  The explosion of adolescent mental disorders.

  március 01. Csütörtök: 8:30-10 B2/10B
  Prison: a first or last resort?

  március 01.csütörtök: 12-14, B2/115-ös terem
  The controversy about EU and non-EU migrants

  2018.02. 23.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Dudits Dénes, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központ, Növénybiológiai Intézet professzora tart előadás „Precíziós nemesítés az élhetőb világért" címmel február 28-án 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  A optimális génösszetétel kialakításán egyre tökélesedő módszerekkel a nemesítők dolgoznak. A hagyományos keresztezés és szelekció, vagy a kromoszóma készlet megsokszorozása jelentős sikereket hozott, de a genetikai beavatkozás irányíthatóságát, specifitását nem tudják biztosítani. A precíziós nemesítés az újabban kifejlesztett genomszerkesztési módszerekkel vált lehetségessé. A bemutatásra kerülő példák igazolják, hogy a precíziós nemesítés fontos innovációs láncszem, és mind uniós, mind magyar követelmény, hogy a szabályozási rendszer összhangban legyen a gazdák gazdasági érdekeivel, és a környezetvédelmi előnyök érvényesíthetőségével.

  A részletes program itt található.


  2018.02. 08.


  Az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közös szervezésében kerül sor

  „A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása – nemzetközi tudományos konferenciájára” 2018. február 27-én 11 órától.

  A részletes program letölthető itt.

  2018.02. 08.


  Az Ökumenikus Segélyszervezet az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:

  1-1 fő teljes munkaidős munkatársat a Gönci járásban megvalósuló 4 éves modellprojektjének végrehajtásához kisegítő munkatárs (Jelenlét Pontok) pozíciókba.

  1 fő teljes munkaidős munkatársat a Gönci járásban megvalósuló 4 éves modellprojektjének végrehajtásához partner koordinátor – szakmai asszisztens pozíciókba.

  2-2 fő teljes munkaidős munkatársat a Gönci járásban megvalósuló 4 éves modellprojektjének végrehajtásához szociális munkás (Jelenlét Pont munkatárs) pozíciókba.

  2018.02. 06.


  Ösztöndíj pályázati felhívás I.

  A FŐNIX csoport működésében való részvételre

  A felhívás szövege itt található.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  Ösztöndíj pályázati felhívás II.
  A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-16-2016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére.
  A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium keretében tanuló diákok számára lehetőséget adjunk az Egyetem különböző szervezeti egységeinél gyakornoki munka végzésére (kutatási asszisztensi feladatok, kutatási segédanyagok összegyűjtése, források rendszerezése, irodalomjegyzék összeállítása).

  A felhívás szövege itt található.

  A jelentkezési lap innen tölthető le.

  2018.01. 31.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Felszeghi Sára, a Miskolci Egyetem docense, foglalkozás-orvostan, háziorvostan, csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvos, foglalkozás-orvostan szakfelügyelő főorvos tart előadás „Kórkép a kor képe” címmel február 14-én 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  Előadásában az orvosi dokumentumok tárgyilagos pontossága és kronológiája kerül egybevetésre a betegségből, félelemből és szenvedésből született művekkel, visszaemlékezésekkel, levelezésekkel.

  A részletes program itt található.


  2018.01. 30.


  ÓRAREND 2017/2018. tanév II. félév

  Tanulmányi időbeosztás 2017/2018. II. félév

  A 2017/2018. tanév II. féléves nappali tagozatos órarendje:

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA 104 kredit nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali tagozat 110 kredit
  Szociális munka BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat

  Szociális és Ifjúsági munka nappali tagozat

  A 2017/2018. tanév II. féléves levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociális munka BA 104 kredit, levelező tagozat
  Szociális munka FSZ-BA levelező tagozat, 110 kredit
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Szociális és Ifjúsági munka levelező tagozat

  2018. 01. 08.  Van egy célod. Sikeres érettségi. Mi meg segítünk.
  ***

  EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ
  *TÁRSADALOMISMERETBŐL*

  A Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományi Intézete szervezésében (Politikatudományok BA, Szociológia BA és Szociális munka BA szakokhoz!)
  Kunos Nórával, Mihályi Helgával és Szabó-Tóth Kingával.
  A felkészítő kurzusok során az emelt szintű érettségire (szóbeli és írásbeli rész) készítjük fel a diákokat.

  Időpontok:
  *január 12, január 19, január 26 és február 2., minden alkalommal 15 órától
  Helyszín: Miskolci Egyetem, B/2-es épület, 115-ös terem.

  Az érettségi felkészítő ingyenes!

  Jelentkezni január 10-ig kell az Intézet Titkárságán,
  Graholy Éva ügyintézőnél: boleva@uni-miskolc.hu emailen.

  2017. 12. 04.


  Facebook oldalunk

  2017. 11. 20.


  Szociális munkás hallgatóink szervezésében, december 4-én kerül megrendezésre Intézetünkben a
  II. Szocos Nap - Tabuk nélkül című rendezvény.
  Előadóink TABUK NÉLKÜL olyan témákat érintenek, melyekről a mindennapi életben ritkán, vagy egyáltalán nem beszélünk.

  Bővebb információ a programról itt található.

  Szakmai programok helyszínei:
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, C/2. épület XXXV. és a B/2 XXVIII-as előaód
  Délutáni program – Bölcsész klub

  2017.11. 16.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Fábián István, a Debreceni Egyetem tanszékvezető, egyetemi tanára tart előadást: „Csodavizek, csodasók: átverések a pi-víztől a himalájai sóig ahogy egy kémikus látja” címmel november 29-én 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  Előadásában a kémia módszereivel mutatja meg, hogy a csodásnak hitt vizek nemhogy hatástalanok, de esetenként még bajt is okozhatnak; végül pedig a vegyészet fegyvertárával rombolja le a himalájai só mítoszát. Ennek a sónak egyre nagyobb a kultusza, miközben bizonyítható módon semmivel sincs különlegesebb hatása, mint a közönséges asztali sóknak.

  A részletes program itt található.


  2017.11. 15.


  TDK 2017

  Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete ebben az évben két szekcióban tartja a
  TDK házi konferenciáját:

  Politika- és Történettudományi szekció: 2017. november 22. 14 óra
  Szociológiai szekció: 2017. november 22. 15:30 óra

  A részeltes szekció beosztás itt elérhető!

  Minden érdeklőd hallgatót szeretettel várunk!


  2017. 10. 31.


  Záróvizsga 2017. december

  Záróvizsga 2017. december 13-14
  Politológia, Szociológia, Szocális munka, Szociális és ifjúsági munka FSZ képzések

  Záróvizsga beosztás
  A szakdolgozatok, valamint a portfólió értékelések december 1-től erlérhetők az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete Titkárságán.

  Szociális munka BA (új!)
  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  november 7. (kedd) Végzős hallgatók szorgalmi időszakának vége
  november 10. (péntek) Szakdolgozat beadási határidő minden képzésbn
  november 13. (hétfő) – december 2. (szombat) Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára
  december 4. (hétfő) – december 15. (péntek) Záróvizsga időszak az utolsó éves hallgatók számára
  2018. február 9. (péntek) Diplomaátadó Szenátusi Ülés

  Szakdolgozati feladatkiírás
  2017. október 15-ig leadott feladatkiírási lapok listája itt elérhető!


  2017. 10. 31.


  A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a ME-BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetével közösen konferenciát szervez "Változások, kihívások, megoldások" címmel a "Szociális Munka Hete 2017" rendezvénysorozat keretében.

  A konferencia november 6-án (hétfőn) 9.00 órától a C/2-es épület XXXV-ös előadóban kerül megtartásra.

  A részletes program itt található.

  Minden érdeklődőt szerettel várunk!


  2017.10. 19.


  FELHÍVÁS Egyetemistáknak!

  Selfizz és nyerj!

  Kontakt címmel kiállítást nyitunk a ME BTK-n, a Fazola Henrik Építőipari Középiskola művészeti diákjainak munkáiból (október 26, 15 óra, B/2-es épület, 1. emelet)! A képek az identitáskeresésre, az önmagunkhoz és másokhoz vezető utakra reflektálnak.

  Selfizz a Neked leginkább tetsző alkotással a Megnyitón, vagy november 10-ig bármikor, legyen ez a profilképed egy napig! Küldd el a linket a boleva@uni-miskolc.hu email címre november 10-én, 20:00-ig!
  A selfizők közül sorsolunk és ha Te vagy a szerencsés, kapsz a képből egy nyomatot és nyersz két páros belépőt a Paddy and the Rats november 24-ei koncertjére, a Helynekembe!

  Többet megtudhatsz innen:
  Facebook - Kontakt


  2017.10. 19.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Édes István, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ főigazgatója, a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika intézetvezető egyetemi tanára tart előadást: „A kardiológia jelene és jövője Magyarországon” címmel október 25-én 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  A program itt található.


  2017. 10.18.


  A Szávtri Társulat bemutatja TÜNDE fórumszínházi előadását.
  Helyszín: Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete B/2 XXVIII-as előadó.
  Időpont: 2017. november 23. 12:00 óra
  A részletek itt találhatók.  2017.10. 18.


  A Szávitri Alapítvány "Mesék a segítőkről - segítők a mesében" címmel
  Mese-estet tartott Intézetünkben mesés segítőkrõl, segítő mesékről - sorsanyókákról, spanyol királylányokról, elzárt szerencse csapokról, a segítés mesebeli fordulatairól és kacifántjairól.
  Köszönjūk: Zámborszky Eszternek, Barta Violának, Kardos Ritának és Draskóczyné Szabó Noéminek! Violának külön köszönjük a gyönyörű dalokat is.


  2017. 10.13.


  Kutatók Éjszakája 2017.

  A kutatók éjszakájának egyik legizgalmasabb programját kínálta „Szociológiai kalandozások” címmel szeptember 29.-én pénteken Intézetünk.
  Négy helyszínen négy szórakoztató esemény beszélgetéssel, előadással, tárlatlátogatással, sör- és borkóstolással, zenével, tánccal...

  Most jöjjön egy kis ízelítő a kalandozásokból:  2017. 10. 05.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. október 15.

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. október 15.  2017.10. 06.


  Egyetemünk csatlakozott az „Egyetemek harca az éhezés ellen” programhoz, amely keretében tartós élelmiszer gyűjtést szervezünk.

  A részletek itt találhatók.


  2017.10. 01.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének habilitált egyetemi docense, tart előadást: „Látlelet a rendszerváltásról: Sörpártok Közép-Kelet-Európában az 1990-es években” címmel október 11-én 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  Előadásában arra a kérdésre keresi a választ, hogy alkalmas lehet-e a sör arra, hogy politikai pártok szerveződjenek a sörgyártás és sörfogyasztás népszerűsítésére? Továbbá arra is megpróbál kitérni, hogy viccpártok voltak-e ezek a sörpártok, vagy tényleg volt olyan mondanivalójuk, amit akár napjainkban is komolyan lehet(ne) venni?

  A program itt található.

  Mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke


  2017.10. 04.


  A Szávitri Alapítvány "Mesék a segítőkről - segítők a mesében" címmel
  Mese-estet tart.

  A részletes program itt elérhető!

  Minden érdeklődőt szerettel várunk!


  2017.10. 03.


  Az SzK4 Köre legközelebbi összejövetelét 2017. október 4-én, szerdán, délután 15.00 órai kezdettel rendezi a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tanácstermében.
  Az összejövetel témája a "Történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása 2017."c kutatás bemutatása.

  A részletes program itt elérhető!

  Minden érdeklődőt szerettel várunk.


  2017.10. 02.


  A Bölcsészettudományi Kar Kuratóriuma, a Kari Tanácsa által alapított „Dékáni Dicséret Kiváló Oktatója” címet adományozott Gyukits György és „Bölcsészkari Emlékérem” kitüntetést adományozott Dr. Havasi Virág kollégáinknak, a Kar érdekében kifejtetett eredményes munkásságuk elismeréseként.

  A kitüntetéseket október 4-én, a Kari Tanács ülése keretében vehetik át.

  Gratulálunk az elismeréshez, és munkájukhoz további sok sikert kívánunk!


  2017.09. 26.


  Dr. Wojciech Opioła (University of Opole, Institute of Political Sciences, Poland) október 4-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tart előadást a C/2. 36-os előadóban.

  Előadásának címe: "The impact of ethnic diversity on the strength of civil society. The case of Opole Voivodeship, Poland"

  Minden érdeklődőt szerettel várunk!


  2017.09. 22.


  TDK 2017

  Idén ismét lehetőség van TDK versenyre való jelentkezésre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s részvételi korhatár sincs.

  Várjuk azon hallgatók dolgozatait, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely az Intézet porofiljához illik és azt színvonalas pályamunkaként elkészítik, majd házi konfernciánkon bemutatják.

  A részeltes tájékoztató a TDK konferenciára történő jelentkezésről itt elérhető!


  2017.09. 21.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Patkó Gyula professzor emeritusszal, a Miskolci Egyetem korábbi rektorával, beszélget Hajnal József újságíró, szeptember 27-én 17:30-tól.
  A program itt található.

  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke


  2017.09. 15.


  Colin Swatridge tanár úr szeptemberben ismét Intézetünk vendégoktatója lesz.
  Mindenkit szeretettel várunk az előadásaira!

  ***

  Szeptember 19. 12-14 (B/2 217)
  English Legal System (aspects of our policing and prison systems, and the pressures on them)

  Szeptember 19. 14-16 (B/2 115)
  Social Mobility in the UK

  Szeptember 26. 12-14 (B/2 217)
  „A Country Full of Aliens” (about to go into the third edition of Colin’s book with this title). Colin’s impression of Hungary on Hungarians 20 yers after his first visit

  Szeptember 26. 14-16 (B/2 115)
  UK Public Services

  Szeptember 27. 14-16 (B/2 217)
  Brexit: the Negotiations


  2017.09. 11.


  Közélet. Közvélemény.
  A Te életed! A Te véleményed!
  Főnix Közéleti Akadémia a ME BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, Főnix Csoportja és a MAB Szociológiai Munkabizottsága szervezésében.
  Szeptembertől 21-től indulunk Prof. Dr. Csepeli György előadásával.
  Jelentkezz még ma - sikeres elvégzéséről igazolást adunk!

  itt vannak a részletek...


  2017.09. 06.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Gippert László főrestaurátor, a Magyar Nemzeti Galéria Restaurátor Osztály vezetője: „A restaurátori munka tartalmának bővülése a kor haladtával”címmel tart előadást szeptember 13. 17:30-tól a a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  Az előadás egy 13. századi fatábla restaurálásától egy kortárs műtárgy restaurálásáig záruló ívben mutatja be a restaurátor munkák milyenségét.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke


  2017.08. 25.


  Tanulmányi időbeosztás 2017/2018. I. félév

  A 2017/2018. tanév I. féléves előzetes nappali tagozatos órarendje:

  Central European Studies MA full-time

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Politológia BA nappali tagozat
  Politológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka FSZ-BA nappali tagozat

  Szociális munka BA, Ózdi képzés nappali tagozat
  Szociális munka BA Ózdi képzés tájékoztató füzete

  Szociális és Ifjúsági munka nappali tagozat

  A 2017/2018. tanév I. féléves előzetes levelező tagozatos órarendje:

  Politológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka FSZ-BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I-II. évfolyam

  Szociális és Ifjúsági munka levelező tagozat  2017. 08. 25.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat III. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2017. december 15.


  2017.06. 29.


  Szociológia MA

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei itt elérhető!  2017.06. 29.


  Tartós élelmiszer-gyűjtési kampány

  Babusgattuk, dédelgettük ezeket az adományokat, egyengettük az útjukat egy darabig - most rászoruló családokhoz kerülnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központjának jóvoltából - hozzájárulva ahhoz, hogy a nyár kicsit talán könnyebben teljen!
  Köszönjük szépen mindenkinek, aki tett érte!  2017.06. 14.


  Egymást Értő Szakemberek

  A Szociális Klaszter Egyesület és a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság közös szervezésében, június 16-án, Budapesten az MKPK Irodaházában „Egymást Értő Szakemberek — Common Speaking Experts 2017” címmel nemzetközi konferenciát szerveznek, ahol az egészséges-sikeres öregedés, és az ezekre adott hazai és nemzetközi válaszok, tapasztaltok bemutatására kerül sor.

  Előadásokat hallhatunk az idősödő társadalmak személyközpontú, komplex megközelítéseire, valamint a szociális és egészségügyi szakmapolitika harmonizálásának működő modelljei is bemutatásra kerülnek.

  A Miskolci Egyetemről Dr. Szabó-Tóth Kinga: Egészségügyi szociális munka képzés a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetében címmel fog előadást tartani a konferencián.

  A programról bővebb információ itt található.


  2017.06. 09.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Prof. Dr. Török Ádám, az MTA főtitkára, tanszékvezető egyetemi tanára: „Brexit: A Schrödinger-változa”címmel tart előadást június 14-én 17:30-tól a a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  Az előadás Erwin Schrödinger macskamodelljéből kiindulni próbálja elemezni a brexitet.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke  2017.06. 07.


  Munkalehetőség

  A Magyar Vöröskereszt BAZ megyei Szervezet Hajléktalanokat Gondozó Központja 2 fő diplomás szociális munkást keres.

  Érdeklődni Duberné Dunaveczki Éva intézményvezetőnél lehet a 06/30 349 67 95 telefonszámon.


  2017.06. 06.


  Tartós élelmiszer-gyűjtési kampány

  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci Regionális Központja a Bölcsészettudományi Kar segítségét kérte tartós élelmiszerek gyűjtésében. Mindenki segítségére számítunk.

  Tartós élelmiszer-gyűjtési kampány: 2017. június 16-ig.
  Átvétel helye: Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet, B/2-es épület, 1. emelet, titkárság
  (Graholy Éva, boleva@uni-miskolc.hu)
  Minden nap 8.00-16:00 között, pénteken 13:00-ig.

  Bővebb információ itt található.


  2017.05. 31.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Végvári Zsófia, a Komplex Festményvizsgálati Labor vezetője tart előadást: „Kortársunk a hamisító” címmel, június 7. 17:30-tól a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában.

  Bemutatja a híres hamisítók és még híresebb művészek munkamódszerét, a leleplezéshez használt technikákat és eszközöket, valamint példával illusztrálja a hamisítás elleni küzdelem kézzelfogható eredményeit.

  A részletes program itt található.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke


  2017.05. 30.


  Pályázati felhívás végzett szociális munkás hallgatók számára!

  A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Családok Átmeneti Otthona pályázatot hírdet 1 fő családgondozó, esetmenedzser munkakör betöltésére.

  A pályázati feltételekről bővebb információ itt érhető el!


  2017.05. 15.


  A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Klubja és a Múzsák Kertje Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
  2017. május 29-én hétfőn 19 óra a Zenepalota Bartók-termébe (Miskolc, Bartók Béla tér 1.)

  KODÁLY ZOLTÁN ÉS A GORDONKA
  jubileumi emlékhangversenyre

  A részletes program itt található.


  2017.05. 11.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Fitos Csaba a thyssenkrupp Presta Hungary Kft, Steering Column projektvezetője„Önvezető autók„ címmel, május 17-én 17:30-tól tart előadást a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017.04. 28.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Kenyeres István, vegyészmérnök és biotechnológus, a non-profit kutatás-fejlesztéssel foglalkozó Biopolus Intézet alapító elnöke, „Városi anyagcserefolyamatok és a fenntarthatóság„ címmel, május 3-án 17:30-tól tart előadást.

  Az elmúlt évtizedben a világ városainak működésében, infrastruktúrájuk átalakításában gyökeres változásokat indított el. A változások egyik iránya a városi anyagcserefolyamatok átalakítása, a víz-, az élelmiszer-, az energia- és hulladékáramok lehetséges körforgásának kialakítása és ezzel a város hatékonyságának, biztonságának és élhetőségének javítása. Az előadás a stratégiai, technológia kérdéseken túl néhány nemzetközi példával illusztrálja a trendeket.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017. 04. 24.


  Záróvizsga információ

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  Szociológia MA szakos hallgatók számára

  Szociális menedzser szakos hallgatók számára

  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  A képzés záró portfólió formai követelménye felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

  Az államivizsga beosztás, valamint az opponensek listája itt elérhető!

  A szakdolgozatok bírálatáról ésa portfóliók értékeléséről május 15-től lehet érdeklődni a Szociológiai Intézet Titkárságán, személyesen vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen.

  2017.04. 21.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Virág Judit, műkereskedő, művészettörténész, igazságügyi képszakértő, „Betekintés az aukciók világába” címmel, április 26-án 17:30-tól tart előadást a Miskolci Akadémiai Bizottság székáházában,
  akitöbbek közt a Virág Judit Galéria és Aukciósházat tulajdonosa, valamint 2016-ben a Forbes szerint a 4. legbefolyásosabb magyar nő a kultúrában,
  Az előadás során olyan kérdésekkel foglalkozik, mint például: Rekord áron eladott festmények, mitől lett a magyar piac a legdinamikusabban fejlődő piac a régióban? Hogyan készülünk fel az aukciókra? Kik a gyűjtők?

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017.04. 19.


  Indonézia címmel a Szociológiai Intézet „Világ Benned” sorozatának következő előadását Rendra Widyatama S.IP, M.SI az Ahmad Dahlan University oktatója tartja.

  Időpont: 2017. április 27. 10:00-11:30
  Helyszín: C/2 XXXV

  Rendra Widyatama a Jáva szigetén található yogyakartai Ahmad Dahlan Egyetem Kommunikációs Intézetének vezetője, aki 2016 szeptemberétől egy ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tartózkodik. A Miskolci Egyetem Szociológia Intézetének meghívására április 27-én, csütörtökön 10:00 órától a sokszínű indonéz társadalomról fog előadást tartani.
  Szó lesz a több mint 250 milliós népességű, 300 különböző etnikai csoportból álló ország kulturális és társadalmi kihívásairól, valamint az ezekre adott közösségi válaszokról.

  Az előadás részletes programja itt megtalálható.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  2017.04. 18.


  Április 21-én 10 órától kerül megrendezésre a „Felkészült Szülők – Jól működő Család” projektnyitó családi rendezvény, ahol többek között megtudhatjuk, hogy "Jótündérek pedig vannak!", valamint megismerhetünk tényeket, tévhiteket és véleményeket az egyszülős családokkal kapcsolatban, valamint azt is, hogy "Mit hoz a jövő?".

  A konferencia részletes programja itt megtalálható.

  A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a http://tinyurl.com/Miskolci-Konferencia linken, vagy az osrendezveny@gmail.com e-mail címen lehet megtenni.


  2017.04. 12.


  Április 20-án kerül megrendezésre a A történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása Nemzetközi tudományos konferencia Miskolcon, az Akadémiai Bizottság Székházában (Erzsébet tér 3).

  A konferencia hátterét képező kutatásban részvevő szervezetek: Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Munkabizottsága, a
  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
  A konferencia védnöke: Dr. Ternyák Csaba egri érsek

  A konferencia részletes programja itt megtalálható.

  Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
  Dr. Várhelyi Krisztina
  Éltető Lélek Alapítvány

  Dr. Szabó-Tóth Kinga
  intézetigazgató, Miskolci Egyetem


  2017.03. 30.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dévény Anna, a Dévény Anna alapítvány gyógytornásza „A Dévény módszer” címmel, április 5-én 17:30-tól tart előadást a Dévény speciális manuális technika-gimnasztikai módszerről. Az est során Hubikné Klein Margit és Mézám Zsuzsanna az Alapítvány gyógytornászai, gyakorlatvezetői is tartanak előadást a „DSGM”-el kapcsolatban.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017. 03 28.


  A Világ Benned sorozatunk következő rendezvénye keretében árpilis 4-én a Balázs Győző Református Gimnázium művészeti- és médiafotográfus szak hallgatói „Kezdetek” című kiállítására kerül sor.

  A kiállítást megnyitja: Sziráki Szűcs Gábor, a Balázs Győző Református Gimnázium igazgatója.

  A részletes program itt található.


  2017. 03 27.


  A „Világ Benned” sorozatunk következő rendezvénye április 25-én lesz, ahol
  Gréczi-Zsoldos Enikő és Gyukits György: "Társadalmak Az ember tragédiájában" címmel tartanak előadást.
  Az előadók nem hagyományosan irodalomtörténeti, hanem szociológiai szempontból közelítenek Az ember tragédiájához. Madách Imre életének, korának, emberi kapcsolatainak, levelezésének tükrében értelmezik fő művét. Az előadás során a Tragédia egyes színeiben megjelenő társadalmak közül elsősorban a párizsi szín után előkerülő társadalmi formákat, azok jellemzőit elemzik. Legrészletesebben Madách korának társadalmával, a kapitalizmussal foglalkoznak, mely a londoni színben kel életre, ennek példáján megkísérlik a társadalomábrázolás és az ezt jelképező nyelvi kifejezés sajátos egységét szemléltetni.
  Az előadók úgy vélik, hogy Madách társadalomkritikaként megfogalmazott üzenete a mai napig aktuális.

  Az előadásra mindenkit várunk szeretettel!

  A részletes program itt található.


  2017.03. 17.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának tárigazgató-helyettese és a Római Gyűjtemény vezetője, valamint a Seuso-kincs Magyarország által 2014-ben megszerzett darabjainak tudományos kutatására létrejött Seuso kutatási program egyik koordinátora tart előadást: „Elrejtett ezüstök - Ezüstedényekből álló kincsleletek a Római Birodalomban” címmel, március 22-én 17:30-tól.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017. 03. 13.


  Záróvizsga információ

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára

  Szociológia MA szakos hallgatók számára

  Szociális menedzser szakos hallgatók számára

  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  A képzés záró portfólió formai követelménye felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka vége: 2017. április 7. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2017. április 19. (szerda)
  Portfóli beadási határidő: 2017. április 26. (szerda)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2017. április 10.(hétfő) – április 28. (péntek)
  Záróvizsga időszak: 2017. május 8. (hétfő) – május 26. (péntek)
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2017. június 29. csütörtök vagy 30. (péntek) - később kijelölendő


  2017. 03 10.


  Táncház

  (széki, kalotaszegi, mezőségi és egyéb táncok)

  2017.03.23.-án 17:00-19:00
  a Bölcsész épület „kék termében”
  (B/2 XXVIII-as előadó)

  Muzsikál a Tényleg zenekar

  Mindenkit szeretettel várunk!
  Faláb nem akadály!

  ME BTK Szociológia Intézet
  a szervezők:
  Dr. Havasi Virág és Dr. Szepessy Péter  2017. 03 10.


  Hungarian Folk Dance Club

  2017.03.23. 17:00-19:00
  in: University of Miskolc, B/2, XXVIII, „blue hall”

  Live music by the Tényleg Band

  Dance talent is not necessary, do not hesitate to come and enjoy yourself!

  ME BTK Institute of Sociology
  the organisers:
  Virág Havasi PhD. and Péter Szepessy PhD.  2017. 03 07.


  „Finnország 100”címmel, a független Finnország megalakulásának 100 éves évfordulója alkalmából Dr. Urbán Anna, a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének oktatója, a Miskolci Magyar Finn Baráti Kör tagja, március 22-én, 14 órától előadást tart a Miskolci Önkormányzat dísztermében.
  Az előadásra mindenkit várunk szeretettel!

  A részletes program itt található.  2017.03. 07.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A szigorlattal kapcsolatban részletes tájékoztatás itt érhető el.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A levelező tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A nappali tagozatos Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2017.03. 02.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Csiba László, akadémikus, intézetvezető, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológia Klinika egyetemi tanára tart előadást: „Amikor az ész megáll: ellentmondások és meglepetések a kutatásban és a klinikumban”.címmel, március 8-án 17:30-tól.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017. 03 02.


  Szakdolgozati információk

 • Szociális munka BA (210 kredites képzés) hallgatók részére!:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2017. április 15-ig.  2017.03. 01.


  A rendhagyó városnézés során, Gyukits György tanár úr vezetésével, megnézhetik Miskolc szegénynegyedei közül a Szondy, a Békeszálló, a Számozott utcák, a Tetemvár, Bábonyi bérc telepeket.
  A résztvevők, nem csak a jelenlegi állapotokat láthatják, hanem megismerkedhetnek e városrészek közelmúltjával is.
  A részletes infromációk itt található.

  Az esemény regisztrációhoz kötött, a jelentkezési határidő: 2017. március 7. kedd.


  2017.02. 28.


  TDK a Gál Ferenc Főiskolán

  Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök védnökségével és a Gál Ferenc Főiskola szervezésében február 23–24-én tartották a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia döntőjét Szegeden, ahol Nagy Erika, II. éves levelező tagozatos Szociológia MA szakos hallgatónk, a Társadalomtudományi szekcióban III. helyezést ért el.

  A konferenciáról bővebben a Gál Ferenc Főiskola honlapján olvashatunk!  2017.02. 23.


  "Milyen egy jó párkapcsolat?–Fiatalok a szerelemről" címmel tartott előadást Dr. Szabó-Tóth Kinga. Az előadás a "Legyen eszed, hogy eszed legyen" című drogprevenciós közösségi szolgálat rendezvénye volt, amelyet Miskolc városa szervezett középiskolás diákoknak.
  Az előadásról bővebben a MINAP.HU honlapján olvashatunk!


  Fotó: Mocsári László


  2017.02. 15.


  Akadémiai esték a MAB-ban

  Dr. Nagy Aladárral, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzor emeritusával, beszélget Hajnal József újságíró, február 22-én 17:30-tól.

  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017.01. 23.


  MAB Klub

  Az AKADÉMIAI ESTÉK sorozat keretében, február 8-án 17:30-tól tart előadást a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában Prof. Dr. Sárközy Tamás a BME GTK Üzleti Jogi Tanszék Állami és Príma Primissima Díjas professor emeritusa: "Sport, mint nemzetstratégiai ágazat? Előnyök-hátrányok - hosszútávú kilátások" címmel.

  Az előadásra Mindenkit szeretettel vár
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és
  Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke

  A részletes program itt található.


  2017.01. 16.


  ÓRAREND

  A 2016/2017. tanév II. féléves órarend

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali 110 kredites
  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező 110 kredites

  Szociális menedzser I-II. évfolyam
  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2016/2017. tanév 2. félévére.


  2016.12. 08.


  MAB Klub

  Karácsonyi hangverseny a Miskolci Egyetem Díszaulájában. 2016. december 12-én (hétfőn) 18 órai kezdettel.

  Mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016. 12. 08.


  Érettségire felkészítő

  Majd januárban hétfőn nyugodtan henteregjél, kedden meg kecmeregjél, szerdán szenderegjél és csütörtökön csak csücsüljél, de pénteken gyere el három órára az emelt szintű társadalomismeret érettségi előkészítőnkre, mert akkor nagyobb esélyed lesz bejutni szociális munka és szociológia BA-ra és ez neked is és nekünk is jó. (Aztán persze szombatom szundíthatsz szorgosan, vasárnap meg horkolhatsz hangosan).
  Vagy persze mindezt ne, hanem hass, alkoss és gyarapíts - de a péntek délutánt mindenképpen töltsd velünk és elsőéves hallgatóinkkal, akik megosztják élményeiket, tapasztalataikat.
  Január 6, 13, 20, 27 éééés februárra is átcsúszunk, méghozzá 3-ra.
  Nóra Kunos-val, Helga Mihályi és velem. Mindez ingyen. ME, B/2-es épület, 1. emelet 115. Graholy Éva alig várja, hogy jelentkezz: boleva@uni-miskolc.hu. December 20-ig nagyon jó lenne.
  A jelszó: Kis és nagyvilágok ha találkoznak....
  Találkozzunk mi is.
  Várunk szeretettel!


  2016. 10. 28.


  I. Szocos Szaknap

  Hallgatóink szervezésében kerül sor november 30-án, a Szocos Szaknap elnevezésű programra.
  A teljes programfüzett itt letölthető.

  Szakmai programok helyszínei:
  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, C/1. épület XXXV. előadó
  Délutáni program – Bölcsész klub


  2016.11. 28.


  MAB Klub

  Akadémiai esték a MAB-ban

  2016. november 30-án 17:30 órától Vécsei László, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika Széchenyi Díjas akadémikusa, egyetemi tanára, intézet igazgatója, valamint Hertelendy Péter rezidens, doktorjelölt a „Tényeken alapuló medicina (EBM) és személyre szabott orvoslás, a placebo kérdése” címmel tartanak előadást.

  A részletes program itt található.

  Mindenkit szeretettel vár Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke


  2016. 101. 15.


  Záróvizsga 2016. december 15.

  Szociális munka BA
  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka: 2016. szeptember 5. (hétfő) – november 4. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2016. november 11. (péntek)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2016. november 14. (hétfő) – december 3. (szombat)
  Záróvizsga időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 10 óra
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2017. február 3. (péntek)

  A szakdolgozatok opponenseinek listája itt elérhető!
  A bírálatok felől december 5-től lehet érdeklődni személyesen a Szociológiai Intézet Titkárságán, vagy e-mailben a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen.


  2016.11. 11.


  MAB Klub

  Akadémiai esték a MAB-ban

  2016. november 16-án 17:30 órakor pódiumbeszélgetést tart Hajnal József újságíró,
  Dr. Sólyom Enikővel, a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központjának nyugdíjas főorvosával, a Gyermek Cystás Fibrosis kezelő központjának megalapítójával.

  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016.11. 11.


  SZIGORLATI INFORMÁCIÓK
  SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  Jogi szigorlatra az ötödik félév végén kerül sor, az alábbi tárgyak ismeretanyagából tételsor alapján:
  A jogtudomány alapjai, Szociális jog, Közigazgatási jog, Családjog és gyermeki jogok.

  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  A Jog szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Pszichológia szigorlati tételsor itt érhető el.

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor itt érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2016. 11. 11.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat III. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi, minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2016. december 12.


  2016.11. 03.


  MAB Klub

  Akadémiai esték a ME Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben

  Kölcsönzések a zongorairodalomban címmel Réti Balázs zongoraművész, a ME Bartók Béla Zeneművészeti Intézet docense tart előadást a BBZE nagytermében, november 9. 17 30 órától.

  Az előadásra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke. A részletes program itt található.


  2016. 11. 02.


  2016. november 07-én, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény és a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetével közösen, idén ismét megrendezésre kerül a Civil Börze, mely a "Szociális munka hete" rendezvénysorozat egyik programja.
  A rendezvény helye: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.

  A rendezvénysorozat részletes programja itt letölthető.

  Képek a Civil Börzéről:  2016.10. 26.


  Előszó egy kiállításhoz.
  Mermen látogatása.
  Gyere közelebb, egészen közel.
  Úgy, hogy ne kelljen végre kiabálnom.
  Úgy, hogy lehessek most szinte hallatlan - csak neked hallható.
  Na most jó.
  Most elmondom, el, hogy tegnap ugyanúgy itt ültem, ugyanúgy ide kucorodtam ebbe a fotelbe - akkor épp egyedül - és megjelent nekem
  Mermen.
  A Halember.  2017.09. 21.


  TDK 2016

  Idén ismét lehetőség van TDK versenyre való jelentkezésre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s részvételi korhatár sincs.

  A részeltes tájékoztató a TDK konferenciára történő jelentkezésről itt elérhető!


  2016.10. 19.


  MAB Klub

  Prof. Dr. Berkő Péter beszélget Prof. Túry Ferenccel a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának Magatartástudományi Intézetében intézet igazgatójával október 26-án, 17:30-tól.
  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016. 10. 12.


  Hamarosan Mermen áradat a Szociológiai Intézet folyosóján!

  Hogy kicsoda Mermen? Gyere el október 25-én, 16 órakor hozzánk és megtudod. (Na, annyit elöljáróban, hogy Borbás Ancsa, egy fiatal tehetséges képzőművész olyan barátja, akinek nincsenek barátai.

  Vagy valami ilyesmi. Hogy milyesmi is pontosan, az a megnyitón kiderül, de ha onnan nem, akkor meg a képeket nézegetve biztosan.

  Különben meg: Mermen Te vagy és én vagyok, ahogyan éppen fürdőzünk vagy éppen bukdácsolunk.)


  2016.10. 12.


  TDK 2016

  A TDK Szociológiai szekció ülése december 1-jén (csütörtökön) 14 órakor lesz a B/2 115-ös tantermükben.

  A szekció elnöke Dr. Havasi Virág, további tagjai:Dr. Szabó-Tóth Kinga, Mihályi Helga, Gyukits György.

  A részletes program itt érhető el.

  Minden hallgatót szeretettel várunk a konferenciánkon!


  2016. 10. 06.


  Záróvizsga tételsor

  Szociális munka BA
  Szociológia BA szakos hallgatók számára

  Fontosabb időpontok végzős hallgatók számára

  Szorgalmi időszaka: 2016. szeptember 5. (hétfő) – november 4. (péntek)
  Szakdolgozat beadási határidő: 2016. november 11. (péntek)
  Vizsgaidőszak az utolsó éves hallgatók számára: 2016. november 14. (hétfő) – december 3. (szombat)
  Záróvizsga időpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 10 óra
  Diplomaátadó Szenátusi Ülés: 2017. február 3. (péntek)


  2016.10. 06.


  MAB Klub

  Prof. Dr. Berkő Péter beszélget Prof. Dr. Balla György akadémikussal, a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójával, október 12-én, 17:30-tól.

  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár:
  Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016. 10. 04.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzatban". Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2016. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Itt érhető el a Szociológia MA záróvizsga tételsor.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2016. október 15.

 • Szociális munka BA (110 kredites képzés):

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2016. november 12.  2016.09. 28.


  MAB Klub

  Hajnal József újságíró beszélget Prof. Dr. Kabdebó Lóránt, József Attila-díjas irodalomtörténésszel, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alapító Dékánjával, a MAB Klubban október 5-én, 17:30-tól.
  A pódiumbeszélgetésre mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016.09. 23.


  "Egyben sok(k)". Sok(k) az Egyben"

  A Szociológiai Intézet kihagyhatatlan programja a Kutatók Éjszakáján!
  (mely egyben szociológus-szociális munkás hallgatók és tanáraik összerázása is ugyanakkor).
  Nyitottan a nagyközönség, valamint volt, jelenlegi és jövendő hallgatók számára.
  Itt vannak a részletek. A kollázs Burai Márk elsőéves szociológus hallgató agyszüleménye
  ****

  Helyszín:
  Miskolci Egyetem, BTK B/2-es épület, Bölcsész Klub
  Időpont: szeptember 30, 18-23 óráig.

  Program:
  *A hallgatók bemutatják, hogy miben tudósok
  *Kozma Judit pajzán népdalok átadásán fáradozik
  *Szepessy Péter és Gyukits György az általuk kedvelt néptáncokat tanítja
  *Pócsi Orsolya és Szabó-Tóth Kinga megmutatja, hogy merre van az előre (vagy legalább megpróbálja: hol a helyünk magunkban, Miskolcon, a régióban és a Világban)
  *Mihályi Helga varázslatos bűvésztrükkje a számokkal és adatokkal.
  Mindeközben Czaga József élő zenél.

  Mindenkit várunk szeretettel, a belépés ingyenes (innivalót jó, ha hozol!)


  2016.09. 07.


  TDK 2016

  Idén ismét lehetőség van TDK versenyre való jelentkezésre. A házi versenyen a nappali és a levelező tagozatos hallgatók egyaránt részt vehetnek, s részvételi korhatár sincs.

  A részeltes tájékoztató a TDK konferenciára történő jelentkezésről itt elérhető!


  2016.09. 06.


  A 2016/2017. tanévben folytatódik tovább az "AKADÉMIAI ESTÉK A MAB-BAN" c. rendezvénysorozat.

  Az első előadást szeptember 21-én Prof. Dr. Inotai András: "Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság: verseny és együttműködés a változó globális politikai-gazdasági erőtérben" és Juhász Ottó: "Honnan? Hol? Merre?" tartják.

  A részletes program itt található.

  Az előadásokra mindenkit szeretettel vár: Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.  2016.08. 25.


  ÓRAREND

  A 2016/2017. tanév I. féléves órarend

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat
  Szociológia MA nappali tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA nappali 110 kredites
  Szociális munka BA levelező tagozat
  Szociális munka BA levelező 110 kredites

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére.

  Szociális munka alapképzési szak (BA) 110 kredites előtanulmányi rendje és mintatanterve
  Szociális és ifjúsági munka FSZ képzést végzett hallgatók számár.

  A tematikák szeptember 1-től lesznek elérhetők a "Képzések" menüpont alatt.  2016.07. 20.


  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2016!

  Jelentkezz Szociális menedzser szakirányú továbbképzésünkre! A jelentkezési határidő:
  2016. augusztus 15.

  Bővebb információ a képzéssel kapcsolatban a BTK felvi.hu oldalán vagy Dr. Szabó-Tóth Kingánál a
  06-20-980-6243-as telefonon, vagy a szabo.toth.kinga@gmail.com e-mail címen érhető el.

  A jelentkezési lap ITT TÖLTHETŐ LE!  2016.06. 29.


  Szociológia MA

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei itt elérhető!  2016.06. 08.


  Munkalehetőség

  A Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezetének Hajléktalanokat Gondozó Központja Szociális Otthonába szociális munkást keres.
  Érdeklődni Duberné Dunaveczki Éva intézményvezetőnél lehet a 06-30/349-67-95-ös telefonszámon, vagy az eva.dunaveczki@voroskereszt.hu e-mail címen lehet.  2016.05. 30.


  Ha június, akkor boldogság-keresés! Légy az útitársunk!

  "Élet-Öröm" - Előadások és mesék mindennapi betevő örömeinkről - Előadás-sorozat személyes és társadalmi öröm- és erőforrásainkról a ME BTK Szociológiai Intézetének és a MAB Szociológiai Munkabizottságának közös szervezésében

  A részletes program itt elérhető!  2016.05. 09.


  Szociológia MA szóbeli felvétel

  A Szociológia MA szóbeli felvételi időpontja: 2016. 06. 29. (szerda) 10 óra.
  Helye: B/2-es épület I. emelet 115-ös tanterem.
  A szóbeli eljárással kapcsolatban bővebb információ ITT érhető el.  2016.05. 18.


  MAB Klub

  A MAB Klub következő előadásán, május 25-én „A Paks II projekt aktuális helyzete” címmel

  Prof. Dr. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára, a paksi kapacitás fenntartásért felelős kormánybiztosa tart előadást, melyre mindenkit szeretettel vár Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016.05. 05.


  MAB Klub

  Valóságos és virtuális orvoslás címmel Prof. Dr. Kosztolányi György Széchenyi-díjas magyar orvos, patológus, gyermekgyógyász, genetikus, egyetemi tanár tart előadást a MAB Klubban május 11-én, melyre mindenkit szeretettel vár Prof. Dr. Roósz András MAB elnök és Dr. Szabó-Tóth Kinga a MAB Klub elnöke.

  A részletes program itt található.


  2016. 04. 22.


  Záróvizsga tételsor

  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés záróvizsga tételsor.

  A Záróvizsga időpontja:
  2016. május 25. (szerda):
  Szociológia MA, Szociális munka BA, Szociális menedzser képzések

  2016. május 26. (csütörtök):
  Szociális és ifjúsági munka felsőfokú szakképzés, Szociológia Ba, Egyetemi (hagyományos) képzés

  A Szakdolgozat beadása és feltöltése a MIDRA-rendszerbe: 2016. április 20.
  A portfólió beadása és feltöltése a MIDRA-rendszerbe: 2016. április 27.

  A szakdolgozatok bírálatai (konzulens és opponens) és a portfólió bírálatok május 11-től elérhető a Szociológiai Intézet Titkárságán (e-mail cím: boleva@uni-miskolc.hu; Tel.: 46/565-235).

  Az államvizsga beosztások itt érhetőek el:
  Szociológia MA
  Egyetemi képzés (hagyományos)
  Szociológia BA
  Szociális munka BA
  Szociális menedzser
  Szociális és ifjúsági munka FSZ


  2016. 04. 20.


  Szigorlati információk

  II. ÉVES SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A 2015. tavaszi vizsgaidőszakban – a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása esetén – két szigorlatot kell letenni: 1. Társadalomismeret, 2. Pszichológia.

  • A Társadalomismeret szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: A szociológia alapjai, Mai magyar társadalom, Családszociológia, Társadalmi hátrányok szociológiája, Struktúra és rétegződés.
  • A Pszichológia szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődés- és személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Segítő kapcsolatok pszichológiája.
  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  Társadalomismeret szigorlati tételsor ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, LEVELEZŐ tagozat ITT érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2016. 04. 11.


  SZOHATA 2016. április 15-17.

  Idén VI. alkalommal kerül megrendezésre a Szociológus Hallgatók Országos Találkozója, melynek idén április 15-től 17-ig a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete ad otthont.
  A találkozó részletes programja itt elérhető.


  2016. 04. 04.


  Záróvizsga tételsor

  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés záróvizsga tételsor.

  A Záróvizsga időpontja:
  2016. május 25. (szerda):
  Szociológia MA, Szociális munka BA, Szociális menedzser képzések
  2016. május 26. (csütörtök):
  Szociális és ifjúsági munka felsőfokú szakképzés

  A Szakdolgozat beadása és feltöltése a MIDRA-rendszerbe: 2016. április 20.
  A portfólió beadása és feltöltése a MIDRA-rendszerbe: 2016. április 27.


  2016. 04. 04.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat IV. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi. Nála kell jelezni legkésőbb február 28-án, hogy hova pontosan hova megy a hallgató. Ehhez minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2016. április 22.


  2016. 03. 30.


  MEGHÍVÓ

  A Holdam Egyesület és az MTA MAB Szociológiai Munkabizottság tisztelettel meghívja Önt és munkatársait
  2016. április 12-én (kedden) 9 órától megrendezésre kerülő „AZ EGYSZÜLŐS CSALÁD IS CSALÁD” című konferenciára.

  A részletes program ITT letölthető

  A rendezvényre regisztrálni az alábbi linken lehet.  2016. 01. 28.


  A 2015/2016. tanév II. féléves órarendje


  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Szociológia MA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2015/2016. tanév II. félévére.

  A 2015/2016. tanév 2. féléves tematikái a "Képzések" menüpont alatt elérhetők.

  Szociális munka alapképzési szak (BA) 110 kredites előtanulmányi rendje és mintatanterve
  Szociális és ifjúsági munka FSZ képzést végzett hallgatók számár.  2016. 01. 11.


  FELVÉTELI 2016.

  Jelentkezz 2016. szeptemberében induló szakjainkra!

  Olvasd el tájékoztató füzetünket és kérdezz, ha valamit még tudni szeretnél! A tájékoztató füzet itt elérhető.

  Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus feltöltésének határideje: 2016. február 15.
  (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2016. évi általános
  felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

  Bővebb információ: www.felvi.hu  2015. 12. 09.


  ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ

  Emeltszintű érettségi felkészítő *TÁRSADALOMISMERETBŐL* a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének szervezésében. A részletekről bővebb információ itt olvasható.  2015. 12. 09.


  vizsganapok, fogadóórák a 2015/2016. tanév I. félévében.


  2015. 11. 26.


  TDK Szekció

  A TDK Szociológiai Szekcióülése 2015. december 1-jén 14 órától lesz. A részletes beosztást itt érhető el.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  2015. 11. 20.


  A MAB Klub keretében folytatódik az „Akadémiai Esték” sorozat.

  November 25-én Glatz Ferenc tart előadást "A rendszerváltás helye a magyar nemzeti történelemben" címmel. A részletes programi itt elérhető.  2015. 11. 18.


  Decemberi Záróvizsga tételsor

  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.

  A záróvizsga időpontja: 2015. december 17. (csütörtök) 9 óra, B2/115-ös tanterem.
  A Záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Tagok: Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, Dr. Havasi Virág, Dr. Kozma Judit,
  jegyzőkönyvvezető: Mihályi Helga.

  A záróvizsga beosztása, valamint az opponensek listája itt elérhetők.
  A bírálatok 2015. december 4-től a Szociológiai Intézet Titkárságán személyesen, vagy a boleva@uni-miskolc.hu címen kérhetők el.  2015. 11. 03.


  A Digitális úton-útfélen

  2015. november 13-án kerül sor a "DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében.TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001" című pályázatunk ENERGIÁK – SZINERGIÁK A FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN zárókonferenciájára.
  A konferencia fővédnöke: Balog Zoltán miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma.
  A konferencia részletes progrmja itt elérhető.  2015. 10. 15.


  2015. november 09-én, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetével közösen, idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Civil Börze, mely a "Szociális munka hete" rendezvénysorozat egyik programja.
  A rendezvény helye: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.
  A rendezvénysorozat részletes porgram letölthető itt.
  Az összevont jelentkezési lap letölthető itt.  2015. 10. 08.


  Decemberi Záróvizsga tételsor

  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.

  A záróvizsga időpontja: 2015. december 17. (csütörtök) 9 óra, B2/115-ös tanterem.
  A Záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szabó-Tóth Kinga
  Tagok: Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, Dr. Havasi Virág, Dr. Kozma Judit,
  jegyzőkönyvvezető: Mihályi Helga.  2015. 10. 07.


  A MINŐIES Alapítvány ismét szeretettel vár érdeklődő Hallgatókat miskolci szakmai gyakorlatra. A részletekről itt tájékozódhatnak.  2015. 10. 01.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. október 15.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A a szakdolgozati témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. október 15.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. október 15.  2015. 09. 29.


  TDK 2015

  A Miskolci Egyetem BTK Tudományos Diákköri Tanácsa ebben az évben is meghirdeti az intézményi diákköri konferenciáját.
  A jelentkezési feltételekről bővebb információ ITT található.  2015. 09. 23.


  A MAB Klub keretében folytatódik az „Akadémiai Esték” sorozat.

  Szeptember 30-án 17:30-kor "Ébredés: A technika vagy mi emberek?" címmel Dr. Terplán Kornél tart előadást. A részletes programi itt elérhető.  2015. 09. 18.


  Kutatók Éjszakája 2015

  „EZERARCÚ MISKOLC – EZERARCÚ SZOCIOLÓGUS” - a ME BTK Szociológiai Intézetének programja a Kutatók Éjszakáján.  2015. 08. 25.


  Kedves Hallgatóink! A Szociológiai Intézet munkatársai nevében

  Weöres Sándorral kívánunk mindenkinek tartalmas, eredményes tanévet!  2015. 08. 25.


  A 2015/2016. tanév I. féléves órarendje


  Szociális munka Fsz nappali tagozat
  Szociális munka Fsz levelező tagozat

  Szociológia MA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Részletes tanulmányi Időbeosztás a 2015/2016. tanév I. félévére.

  Szociális munka alapképzési szak (BA) 110 kredites előtanulmányi rendje és mintatanterve
  Szociális és ifjúsági munka FSZ képzést végzett hallgatók számár.

  Párválasztás, szerelem, család  Szociológia MA szóbeli felvétel

  A szóbeli felvételi vizsga eredményei ITT érhető el.  2015. 06. 18.


  A Digitális úton-útfélen TÁMOP projektünk honlapja itt elérhető:

  www.digitalisutonutfelen.hu


  2015. 05. 26.


  Erdélyi falukutató tábor, június 27-július 4 között!

  Kedves szociológus, szoc munkás és fsz-es hallgatók!
  Ismét megyünk Erdélybe, méghozzá a tavalyi helyünkre, Gyergyóújfaluba. Interjús kutatás is lesz. Medvék nem - bár ezt nem tudhatjuk biztosan. Talán megint lesz gombászkodás Attila Papp Z-vel, meg sok minden más. Egy biztos: idén nem lesz Edda koncert:-))
  Az időpont: június 27-július 4. Várhatóan napi 2500 Ft-ba kerül a szállás és ebben van napi egy meleg étel is. Feliratkozni Graholy Évánál lehet: boleva@uni-miskolc.hu, 5000 Ft előleg befizetésével,
  június 5-ig.
  Vigyázzanak, hogy le ne maradjanak róla, mert maximum 12 hallgatót viszünk idén!!


  2015. 05. 18.


  CÉDRUS-NET

  Az Erasmus Közéleti Kommunikációs-kutató Intézet, a Miskolci Egyetem és a MAB Szociológiai Munkabizottsága május 21-én "Szenior tudáskormányzás CÉDRUS-NET program" címmel nemzetközi konferenciát szervez.
  A részletes progrma itt elérhető.


  2015. 05. 14.


  TDK FELHÍVÁS

  A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2015-2016. tanévre intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát hirdet. A részletes felhívás itt érhető el.


  2015. 05. 06.


  A PATENT Jogvédő Egyesület Bíróságfigyelő programja önkénteseket keres. Elsősorban jogász, szociális munkás és pszichológus hallgatók jelentkezését várják, akiknek hasznos szakmai tapasztalat lehet a bíróságok elé kerülő ügyek, tárgyalások monitorozása.

  Bővebb információ az alábbi linken érhető el:
  http://birosagfigyelo.blog.hu/2015/04/09/birosagfigyelo_onkenteseket_keresunk


  2015. 05. 05.


  Szigorlati információk

  II. ÉVES SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A 2015. tavaszi vizsgaidőszakban – a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása esetén – két szigorlatot kell letenni: 1. Társadalomismeret, 2. Pszichológia.

  • A Társadalomismeret szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: A szociológia alapjai, Mai magyar társadalom, Családszociológia, Társadalmi hátrányok szociológiája, Struktúra és rétegződés.
  • A Pszichológia szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődés- és személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Segítő kapcsolatok pszichológiája.
  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  Társadalomismeret szigorlati tételsor ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2015. 04.30.


  Szeretettel várunk minden érdeklődőt a MAB Klubban (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
  2015. május 06. (szerda) 17 óra 30 perckor
  Prof. Bod Péter Ákos

  „Nem szokványos gazdaságpolitikák Magyarországon – évtizedek óta”
  című előadására.
  **********************************************************

  A gazdasági fejlődés centrumán kívüli térségekben – így hazánkban is – a vezető országokban kidolgozott gazdaságpolitikai ajánlások, intézményi megoldások nem vehetők át közvetlenül, vagy csak rossz hatásfokkal. A periférián a sikeres modernizációhoz gyakran heterodox közgazdasági nézetrend és nagyfokú kormányzati, állami aktivitás társul. Ezáltal azonbanmegnő a gazdaság átpolitizáltságának a veszélye, a gazdaságpolitikai tévutak kockázata. Azelőadás kitér az 1960-as évek reformszocialista kísérletére, a rendszerváltozás időszakára, és a 2008-as pénzügyi válságra adott magyar válaszok tanulságaira, belehelyezve a magyar fejleményeket a perifériális piacgazdaság átfogóbb dilemmáiba.  2015. 04.30.


  Április 29-én az ITC-ben Álláskeresők Napja volt az Ökumenikus Segélyszervezet
  Ygen Humánerőforrás Központjának szervezésében.
  8 hallgatónk vett részt önkéntesként a rendezvény sikeres lebonyolításában.
  Köszönet érte: Czövek Gabriella, Hudák Patrícia, Ficsor Annamária, Haraszti Dávid, Filep Regina,
  Pácza Norbert, Jurkó Petra, Rozsnyai Henrietta!

  Néhány kép a rendezvényről:
  2015. 04.29.


  2015. április 28-án sor került Digitális Úton-Útfélen projektünk nyitókonferenciájára.
  Az eseményről és a projektről itt lehet bővebben olvasni:
  http://minap.hu/cikkek/gyorsabban-haladhatnak-digitalis-sztradan-diakok-tanarok


  2015. 04.23.


  2015. záróvizsga információk

  A szakdolgozat opponensek listája itt elérhető:

  Szociológia BA
  Szociológia MA
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés
  Interkulturális nevelési szaktanácsadó képzés
  Szociális és ifjúsági munka Fsz, Szociális munkaa BA

  A bírálatok május 5-től elérhetők a Szociológiai Intézet Titkárságán.
  A Szociális és ifjúsági munka FSz képzésben résztvevő hallgatók május 12-től vehetik át az értékelésüket.
  Érdeklődni a boleva@uni-miskolc.hu e-mail címen, vagy a 46/565-235-os telefonszámon lehet.


  2015. 04.23.


  A „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” - TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 - azonosítószámú projekt nyitókonferenciájára
  április 28-án kerül sor.

  HELYSZÍN: Miskolci Egyetem, C/2-ES ÉPÜLET XXXV, XXXVI. ELŐADÓ

  A részletes programi itt elérhető.


  2015. 04. 08.


  Vizsga napok Végzős hallgatók számára


  2015. 04. 08.


  Idén március 30-án került megrendezésre a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia,
  amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara szervezett.
  A konferencián Czövek Gabriella, Jurkó Petra valamint Kiss Kinga hallgatóink vettek részt.
  A részletes beszámoló itt elérhető.


  2015. 03. 19.


  A „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV program keretében a tegnapi napon került sor az „Észak-Magyarországi Társadalmi Felzárkóztatásért Regionális Tudásklaszter” alakuló Közgyűlésére.

  Néhány kép az eseményről:
  2015. 03. 10.


  NANCY AALTO A TAMPEREI EGYETEM OKTATÓJA előadást tart „Perception and Reception” címmel március 11-én és március 12-én 14 órától a B/2-es épület 115-ös teremben.
  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


  2015. 03. 10.


  Szakdolgozati információk Szociális munka III. éves hallgatók részére

  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.

  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2015. április 15.


  2015. 03. 09.


  Záróvizsga tételsor

  Szociológia BA záróvizsga tételsor.
  Szociológia MA záróvizsga tételsor.
  Szociális munka BA záróvizsga tételsor.
  Szociális menedzser szakirányú továbbképzés záróvizsga tételsor.

  Záróvizsga beosztás
  A tavaszi záróvizsga beosztás tervezete itt elérhető.


  2015. 03. 03.


  Megjelent az ERASMUS+ mobilitási program
  2015/2016-os tanévi pályázati felhívása, amely pályázati lehetőséget kínál hallgatók részére külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra.

  A pályázati felhívás elérhető a http://www.meph.uni-miskolc.hu/erasmusplus.html oldalon a
  „Pályázati felhívás a 2015/16. tanévre" menüpont alatt. A pályázat kizárólag elektronikusan, on-line pályázati űrlap kitöltésével és a kötelező mellékletek feltöltésével nyújtható be.

  Beadási határidő: 2015. április 6. 24.00 óra


  2015. 03. 03.


  A Régen volt? Hol is volt? című, a Raoul Wallenberg Egyesület által szervezett, a Külügyminisztérium és Miskolc MJV Önkormányzata által támogatott, országos középiskolai vetélkedő miskolci elődöntőjét február 27-én tartottuk, az idén nyolc csapat részvételével.
  Az immár negyedik alkalommal megrendezett vetélkedő az előző évekhez hasonlóan a Szociológiai Intézet társszervezésében valósult meg.
  Az Alsózsolcáról, Egerből, Mátraverebélyről, Miskolcról és Kassáról érkező csapatok szoros versenyben mérték össze tudásukat.

  Az országos döntőn, melyet április 9-én tartanak Budapesten a miskolci vetélkedő 1. helyezettje, a „Gráciák”, a Márai Sándor Magyar Tanítású Nyelvű Alapiskola és a Gimnázium (Kassa) csapata vesz majd részt. Az elődöntő 2. helyezettje a „Karádi” (Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Eger), a 3. helyezett pedig az „Antiantiszemiták” (Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger) csapat lett. Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek!

  Néhány fénykép az vetélkedőről:
  2015. 01. 30.


  Garai Gábor “Bizalom” című versével és Raffai Kinga „Üzenet” című képével kívánunk minden hallgatónknak sikeres, eredményes, izgalmas tavaszi szemesztert!


  2015. 01. 29.


  Gyakorlati lehetőségek

  A Drogambulancia Alapítvány az Ökumenikus segélyszervezettel közösen pályázatot nyújtott be.
  A pályázat célja: a droghasználók által használt injektorok begyűjtése és a szermaradványok bevizsgálása.
  A pályázat keretében 20 fő önkéntes képzésére van lehetőségük, akik a későbbiekben közreműködnek a program megvalósításában.
  Szociológus illetve szociális munkás (BA és Fsz) hallgatókat várnak, önkéntes programjuk keretében!
  Az önkéntesek egy 2 napos képzésen vesznek részt, itt Miskolcon, a tervek szerint február végén.
  A program 2016. december 31-ig tart. Az érdeklődők keressék: Juhászné Ceglédi Tündét: a drogprevencio@gmail.com email címen, minél hamarabb!

  Szakmai gyakorlati lehetőség a MINŐIES alapítványnál!
  Kedves Hallgatók!
  A MINŐIES Alapítvány ismét szeretettel vár érdeklődő Hallgatókat miskolci szakmai gyakorlatra februártól
  akár május végéig. Az alábbi szakmai területek munkáiba lehet bekapcsolódni:

  • munkaerő-piaci kutatások,
  • (önismereti, munkaerő-piaci) klubfoglalkozások szervezése és vezetése,
  • felnőttképzési tanfolyam adminisztrációja, dokumentálása,
  • EU-s projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése,
  • rendezvények szervezése, lebonyolítása, adminisztrálása,
  • a rendezvényeken, programokon résztvevőkről kimutatás-készítés, elégedettségmérésük (kérdőív összeállítás, kiértékelés)
  • pályázat-figyelés, - írás és megvalósítás,
  • egyéb adminisztrációs munkák.
  Az érdeklődők jelentkezését (CV, motivációs levél) a minoiesalapitvany@gmail.com e-mailcímre várjuk.
  További felvilágosítás kérhető Matiscsákné Mariannától a 06-30-418-25-49-es telefonszámon,
  vagy a megadott e-mailen.(Akár FSZ-es levelezős hallgatóknak is jó, a féléves gyakorlatra!!)


  2015. 01. 28.


  Órarend

  A 2014/2015. tanév II. féléves órarend tervezete

  Felsőoktatási szakképzés nappali tagozat
  Felsőoktatási szakképzés levelező tagozat

  Szociológia BA nappali tagozat
  Szociológia BA levelező tagozat

  Szociológia MA nappali tagozat
  Szociológia MA levelező tagozat

  Szociális munka BA nappali tagozat
  Szociális munka BA levelező tagozat

  Szociális menedzser I. évfolyam
  Szociális menedzser II. évfolyam

  Interkulturális nevelési szaktanácsadó


  2015. 01. 05.


  Önkénteseket keresünk Élet -Tartalom című projektünkhöz!

  A projekt célja:
  Elsősorban idősotthonokban élő személyek hasznosság-érzetének, önbecsülésük növekedésének elősegítése életút-interjúk készítésén keresztül.

  Részletes leírás:
  Az életút interjú módszerének számos haszna van, azon kívül, hogy szociológiai értelemben feltárja az adott személy életének fontosabb állomásait.

  Ennél a projektnél elsősorban az a célunk, hogy az interjúalany, visszaemlékezve élete fontosabb állomásaira, fordulópontjaira - felidézze önmaga és az interjúvoló számára (aki ez esetben csak eszközként funkcionál) értékeit, életének szépségeit, megerősítést kapjon önmaga számára abban, hogy nem élt hiába, hogy élete egyedi és megismételhetetlen.

  A projekt során az önkéntesek feladata egy kisebb képzést követően ilyen katalizátori, segítői szerepkör átvétele, amelynek során 2-3 órára képessé válnak valakit meghallgatni, figyelmüket teljes egészében nekik szentelni - háttérbe húzódva, egyfajta csendes, segítői szerepben.

  A projekt interjúalanyai a velük késztett interjúkat megkapják - így segítve elő azt, hogy az számukra ne csak egy beszélgetés, hanem egy eltehető, bármikor elővehető, eleven anyagként jelenjen meg.

  Jelentkezni Graholy Évánál lehet: boleva@uni-miskolc.hu email címen, január 20-ig!


  2014. 11. 26.


  Megjelent a Szociográfiai sorozatunk első kötete a Berentei Kaleidoszkóp.


  2014. 11. 26.


  Szociális és Ifjúsági Munka Felsőoktatási Szakképzés hallgatói részére
  Záróvizsga információk itt elérhető.
  Itt elérhető a feladatleírás a portfolió elkészítéséhez.


  2014. 09. 18.


  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A A tárgyfelvételi időszakban – az utolsó év első és második félévében – a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I-II.” című tárgyat!témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociális munka Alapképzésben:

 • Záróvizsga tételsor
  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. A szakdolgozatot két példányban kell leadni a Szociológiai Intézet Titkárságán november 14.-ig (péntekig).
  Az államvizsga időpontja: 2014. december 11. 9 óra. A bizottság elnöke: Dr. Szabó-Tóth Kinga.
  Tagok: Dr. Kozma Judit, Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta, Földessy Judit, Gyukits György.

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. október 15.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Egyéni szakdolgozati konzultáció ” című tárgyat! A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy–egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat a szakdolgozat témája alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. Előzetesen kiadott tételsor nincs, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!


  2014. 07. 23.


  Záróvizsga tételek

  Szociális munka BA szakos hallgatók számára itt érhető el.


  2014. 06. 18.


  Tájékoztatás az Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban Szociális munka BA III. évfolyamos hallgatók részére!

  Az Összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban, melynek óraszáma 160 óra, azaz összesen 4 hét, nyomatékosan kérek mindenkit, hogy július 1-jéig Graholy Évának (boleva@uni-miskolc.hu) jelezzék, hogy hol szeretnék eltölteni a gyakorlatot.
  Ehhez a szükséges adatok:

   Az intézmény neve
   Az intézmény posta címe
   Az intézmény székhelye
   Az intézményvezető neve, beosztása
   Tereptanár neve
  (Azok a hallgatók, akik szociális intézményben dolgoznak, azok a saját munkahelyükön is eltölthetik azt.) Ezt követően a Szociológiai Intézet fogja felvenni hivatalosan a kapcsolatot az adott intézménnyel, és szervezi meg az Összefüggő szakmai gyakorlatot.

  Tájékoztatom továbbá a Hallgatókat arról, hogy a záróvizsga tételsor július közepén fogjuk közzétenni a Szociológiai Intézet honlapján. A szakdolgozatok beadási határideje várhatóan november első fele. A záróvizsgára várhatóan december 10 és 20 között kerül sor.
  Kérem, hogy mindenki folyamatosan tartsa a kapcsolatot az általa választott szakdolgozati konzulensével, különös tekintettel a fenti határidőkre.

  Dr. Szabó-Tóth Kinga
  intézetigazgató


  2014. 04. 25.


  Záróvizsga információk

  Szociológia Ba tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.
  Szociológia kredites tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.
  Szociológia Ma tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.
  Szociális menedzser szak tavaszi záróvizsga beosztás, és az opponensek listája ITT érhető el.

  A bírálatok május 6.-tól érhetők el a Szociológiai Intézet Titkárságán. Érdeklődni személyesen, telefonon valamint e-mailben is lehet.

  Záróvizsga tételsor végzős hallgatók számára


  2014. 04. 10.


  Szigorlati információk

  II. ÉVES SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA!

  A 2014. tavaszi vizsgaidőszakban – a tanulmányok mintatanterv szerinti folytatása esetén – két szigorlatot kell letenni: 1. Társadalomismeret, 2. Pszichológia. Mindkét tárgyra közzé tesszük a szóbeli tételsort április első hetében, és e tételsorok várhatóan 15-20 kérdést fognak tartalmazni.

  • A Társadalomismeret szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: A szociológia alapjai, Mai magyar társadalom, Családszociológia, Társadalmi hátrányok szociológiája, Struktúra és rétegződés.
  • A Pszichológia szigorlat a következő tárgyak ismeretanyagából áll: Bevezetés a pszichológiába, Fejlődés- és személyiséglélektan, Szociálpszichológia, Segítő kapcsolatok pszichológiája.
  Szigorlatozni csak az jöhet, akinek a szigorlatot képező tárgyakból legalább elégséges érdemjegye van!

  Társadalomismeret szigorlati tételsor ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, nappali tagozat ITT érhető el.
  Pszichológia szigorlati tételsor, levelező tagozat ITT érhető el.

  A szigorlat során két tételt húznak a hallgatók. Ahhoz, hogy sikeres legyen a szigorlat, mind két tételből legalább elégséges érdemjegyet kell szerezniük.


  2014. 03. 27.


  Szakdolgozati információk

  Szociális munka III. éves hallgatók részére

  BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  Témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2014. április 15.


  2014. 03. 06.


  Tudnivalók a szakmai gyakorlatról szociológia mesterszakos hallgatóknak!

  A szakmai gyakorlat III. és a szakmai gyakorlat IV. tárgyak keretében a szakirányhoz kapcsolódó szervezetekhez kell menni gyakorlatra. A gyakorlat 40 órás, aláírással zárul.

  A gyakorlati feladat itt elolvasható:
  Kommunikáció és Médiaszociológia szakirány
  Kisebbségszociológiai szakirány
  A gyakorlati helyek listája elérhető itt.

  A Szakmai gyakorlat IV. című tárgyat a szakirány vezetője jegyzi. Nála kell jelezni legkésőbb február 28-án, hogy hova pontosan hova megy a hallgató. Ehhez minden hallgatónak magának kell felvennie a kapcsolatot az általa kiválasztott intézménnyel!
  Amennyiben szükséges, a Szociológiai Intézetben kérhető egy hivatalos felkérő levél a gyakorlati hely vezetőjének.

  A gyakorlatról írásos dolgozatot kell készíteni (a fenti dokumentumban megadottak alapján) valamint az intézménybeli vezetővel annak teljesítéséről igazolást kell hozni.
  Ezeknek határideje 2014. május 12.


  2013. 11. 28.

  III. éves Szociális munka BA szakos hallgatók számára a Jog szigorlati tételsor az Oktatási segédanyagok menüpont alatt elérhető  2013. 09. 20.

  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatók részére:

 • Szociológia Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.

  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani,
  amelynek határideje 2013. október 15.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 15 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Szociológia Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát a következő témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A A tárgyfelvételi időszakban – az utolsó év első és második félévében – a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I-II.” című tárgyat!témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani, amelynek határideje 2013. október 15.
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal, és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján ajánlott választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztást a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával kell megvalósítani,
  amelynek határideje 2013. október 15.
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Egyéni szakdolgozati konzultáció ” című tárgyat! A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy–egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat a szakdolgozat témája alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. Előzetesen kiadott tételsor nincs, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!


  2013. 04. 08.

  II. éves Szociális munka BA szakos hallgatók számára szigorlati információ itt található!

  A Társadalomismeret szigorlati tételsor letölthető itt.
  A Pszichológiai szigorlati tételsor letölthető itt.
  A szigorlat során két tételt kell húzni a tételsorból, és a két felelet átlaga adja a szigorlat végső érdemjegyét (mindkettőt legalább elégségesre kell tudni).


  Az Intézet a médiában. Szemezgetés az elmúlt évek terméséből.


  2013. 02. 14.

  Szakdolgozati és záróvizsga információk tavasszal záróvizsgázóknak:

 • Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 10 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  Az október 15-ig leadott szakdolgozati címbejelentő lapok listája elérhető itt.
  A záróvizsga tételsort itt elérhető!

 • Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára! A tantárgyi lista elérhető itt.
  A záróvizsga tételsort itt elérhető!

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy –egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára!
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  Előzetesen kiadott tételsor nincsen, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!!

 • Szociális menedzser szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk, valamint a záróvizsga tételsor itt elérhető!

 • Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó szakirányú továbbképzés:

 • A záróvizsgával kapcsolatos információk itt elérhető!


  2012. 12. 12.

  Erdőtüzek szociológiai hátterének vizsgálata B.A.Z.-megyében
  Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Országos Erdészeti Főigazgatóság megbízásából egy éven át kutattunk a megyei erdőtüzek szociológiai okait.
  Ennek kapcsán Intézetünk oktatói és hallgatói 18 borsodi településen végeztek interjús és kérdőíves kutatást, mintegy 160 interjút készítve.
  A zárótanulmányt megírtuk, és nagyon elégedett vele a megrendelő, úgyhogy köszönet minden oktatónak és hallgatónak, aki részt vett benne!! Hamarosan közzétesszük a legfontosabb eredményeket.


  2012. 12. 12.

  Intézetünk és Szlovák Tudományos Akadémia Kassai Társadalomtudományi Intézete közös, egy éves projektbe kezdett 2012. október elsejével.

  Ennek keretében a Kassai Önkormányzati Kerület és B.-A.-Z. megye regionális szociális mappáját készítjük el.
  A projekt nemzetközi nyitókonferenciáját december 10-én tartottuk: "A Kassai Önkormányzati Kerület és B.-A.-Z. megye szociális problematikája" címmel.

  Képek a konferenciáról:
  Sajtóhírek a konferenciáról:
  MiNap, Miskolc TV , Új Szó


  2012. 11. 20.

  Információk decemberben záróvizsgázóknak:
  Az államvizsga időpontja: december 18. 9:00 óra. A leadott szakdolgozatok alapján az államvizsga beosztása itt megtalálható.
  A szakdolgozat bírálatok december 3-tól érhető el a Szociológiai Intézet Titkárságán.

 • Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 10 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik.
  A decemberben záróvizsgázók számára a tételsor elérhető itt.

 • Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára! A tantárgyi lista elérhető itt.
  A decemberi záróvizsga tételsora elérhető itt.

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban.
  A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy –egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat az október 15-ig, az Intézetbe beérkezett a szakdolgozati téma alapján lettek kijelölve a hallgató számára!
  A tantárgyi lista elérhető itt.
  Előzetesen kiadott tételsor nincsen, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!!  20 éves a ...
  Találkozó képekben.

  2012. 09. 14.

  Szakdolgozati és Záróvizsga információk végzős hallgatóknak:

 • Mesterszakon:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján kell választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztás határideje 2012. október 15., a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával.
  A Záróvizsgán a szakdolgozatot egy 10 perces, ppt-vel támogatott prezentáció formájában kell megvédeni. A mesterszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és a szakirányhoz kapcsolódó tételek alapján történik. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Alapképzésben:

 • BA képzésben a szakdolgozat terjedelme minimálisan 20 oldal. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján kell választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztás határideje 2012. október 15., a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Szakdolgozati konzultáció I.” című tárgyat!
  Az alapszakos záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédése mellett szociológiatörténeti/elméleti, szociológia módszertani és egy szakszociológiai tárgyhoz kapcsolódó tételsor alapján történik. A szakszociológiai tárgyat a szakdolgozati téma alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. A záróvizsga tételsort október végén tesszük közzé!

 • Hagyományos, ötéves képzésben:

 • A szakdolgozat terjedelme minimálisan 40 oldal és témájában a választott szakirányhoz kell kapcsolódnia. A szakdolgozat pontos formai követelményeit megtalálják a „Szakdolgozatkészítési Szabályzat”-ban. Szakdolgozati témát az alábbi témalista alapján kell választani: szakdolgozati témajavaslat.
  A témaválasztás határideje 2012. október 15., a „Szakdolgozati feladatkiírás” című nyomtatvány kitöltésével, aláíratásával és az intézeti adminisztráción történő leadásával.
  A tárgyfelvételi időszakban a szakdolgozat leendő konzulensénél fel kell venni a „Egyéni szakdolgozati konzultáció ” című tárgyat! A Záróvizsga komplex jellegű, a szakdolgozat megvédése mellett két szaktárgy alapján (egy –egy kérdést) kérdeznek a Bizottság tagjai. Az egyik szaktárgy a szakirányokhoz kapcsolódóan Szociálpolitika, Településszociológia, Médiaszociológia vagy Kisebbségszociológia. A másik szaktárgyat a szakdolgozat témája alapján az Intézet jelöli ki a hallgató számára! Erről novemberben értesítjük a hallgatókat. Előzetesen kiadott tételsor nincsen, de mindkét tárgyból fel kell készülni a tanulmányok során kiadott tematika, tananyag és kötelező olvasmányok alapján!!


  2012. 03. 12.

  Terepgyakorlati helyek Szociális munka BA, és Szociális menedzser szakirányú továbbképzési szakos hallgatók számára: itt letölthető!
  Intézet helye:
  B/2. épület
  103. sz.

  Dr. Szabó-Tóth Kinga Intézetigazgató:
  Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra
  mail: szabo.toth.kinga@gmail.com


  Intézeti adminisztráció:
  Graholy Éva Graholy Éva
  Ügyintézés: hétfő-csütörtök 08:30-10:00, 14:00-15:00
  pénteken 08:30-10:00-ig.
  Tel: (46) 565-111 / 21-84
  mail: boleva@uni-miskolc.hu


  Tóthné Papp Ágnes Könyvtár:
  B/2. ép. 215. sz.
  Nyitvatartás: H-P: 8.30-13.30
  Könyvtáros: Tóthné Papp Ágnes
  Tel: (46) 565-111 / 23-61
  mail: topagica@gmail.com